Notiser 4/2011

Av: Billedkunsts redaksjon

Publisert:

Utgave: 4/2011

Del: 

Her kan du lese om det som har skjedd i kunstverdenen siden forrige nummer av Billedkunst.

Nye redaktører i UKS-forum
Billedkunstner Mikael Brkic og kurator Geir Haraldseth tar over som redaktører i UKS-forum. – Vi ønsker å gå tilbake til å trykke bladet på papir og bruke nettsiden til bestillingskanal. Tanken er å få flere aktører på banen og dermed fjerne oss fra essayformatet. Meningsproduksjonen foregår også andre steder enn blant anerkjente kuratorer og kunstnere, og kunstnerstyrte gallerier som får statsstøtte er eksempler på dette, sier Brkic til Billedkunst. Han ser for seg et fanzineformat, og henter inspirasjon fra internasjonale magasiner og blogger. Første utgave kommer i høst.

Maria Sundby fikk Oslo bys kunstnerpris
Maria Sundby fikk i år Oslo bys kunstnerpris. Prisen tildeles personer som har gjort en fremragende innsats innen Oslo kunstliv. Sundby fikk prisen for sitt allsidige kunstneriske virke, og for å ha jobbet aktivt for å bedre kunstneres arbeidsvilkår, skriver foreningen UV5 på sin hjemmeside. Prisen består av et diplom og 40 000 kroner og blir tildelt ut til fire-fem mottagere årlig. Det er kultur- og utdanningskomiteen i Oslo kommune som innstiller kandidater til kunstnerprisen.

Ny direktør i kikkerten
Museene i Sør-Trøndelag lyste i vinter ut stillingen som direktør ved Trondheim Kunstmuseum, men stillingen er fortsatt ikke besatt. Administrerende direktør ved Museene i Sør-Trøndelag, Suzette Paasche, sier at man fremdeles forholder seg til de tolv søkerne. – Vi har roet ned tempoet og brukt tiden godt. Alle søkerne har bedt om konfidensialitet, så jeg kan ikke si noe om hvem de er. Men det er én av dem som er spesielt interessant, og vi er i forhandlinger med denne søkeren i disse dager. Men styret har ikke sagt sitt ennå, sier hun til Billedkunst. Hun legger til at de er svært fornøyd med søkerne. I ventetiden er konservator Cathrine Hovdahl Vik konstituert direktør ved museet.

Debutantpris
Norske Kunstforeninger og NorgesGruppen ASA samarbeider nå om en ny kunstpris. Prisen skal tildeles en debutant ved Høstutstillingen, og er på 50 000 kroner. I tillegg får prisvinneren i samarbeid med Norske Kunstforeninger muligheten til å vise en separatutstilling i fem ulike kunstforeninger i Norge. – Det er en svært spennende avtale, særlig med tanke på at dette er det første samarbeidet Norske Kunstforeninger har inngått med en aktør fra næringslivet, sier styreleder Trine Hjertholm i en pressemelding.

Kunstnernes Hus feirer høye besøkstall
Kunstnernes Hus feiret i 2010 80-årsjubileum og kan nå glede seg over tidenes beste besøkstall, nemlig 19 481 besøkende til egne produksjoner. Dette er en økning på litt over 12 300 besøkende siden 2007. I tillegg kommer Høstutstillingens 21 550 besøkende. Arbeidet med publikumsrettet arbeid har båret frukter. – Vår viktigste satsning har vært et sterkt utstillingsprogram med mangfoldige prosjekter, med både norske og internasjonale kuratorer og kunstnere, som britiske Mark Wallinger og norske Gerd Tinglum, sier styreleder Geir Harald Samuelsen i en pressemelding.

Jana Winderen vant Golden Nica
Jana Winderen vant den prestisjefylte prisen Golden Nica under Prix Ars Electronica i år. Hun vant med CD’en Energy Field utgitt på det britiske plateselskapet Touch. Hun var en av 717 i sin kategori. CD’en består av tre lange lydspor musikeren har gjort med hydrofon på reiser i Barentshavet, Grønland og i Norge. Jana Winderen er utdannet ved Goldsmith’s College i London og har de siste årene jobbet som kunstner, kurator og produsent, blant annet i samarbeid med Carl Michael von Hauswolff på det omfattende prosjektet freq_out som er blitt presentert ved en rekke internasjonale visningssteder, inkludert Henie Onstad Kunstsenter i 2004.

Kunstverk i Momentumbiennalen stoppet
Kunstnerduoen Wooloos, bestående av danskene Martin Rosengaard og Sixten Kai Nielsen, fikk avslag på sitt kunstprosjekt Two Years Untouched Garden av Moss Kommune Eiendom (MKE) i forbindelse med årets Momentumbiennale med start 18.juni. Duoen søkte om å la gresset foran Galleri F15 på Alby vokse vilt i en periode, som en kommentar til FNs program for demping av klimagassutslipp. Det går ut på at rike land i nord betaler utvalgte utviklingsland for å la være å felle skog, og slik redusere utslipp av CO2. Saken har vekket sterke negative reaksjoner hos lokalbefolkningen. MKE begrunner avslaget med at området foran Alby er et viktig rekreasjonsområde samt et viktig bilde utad for Moss kommune, og at det lange gresset derfor ikke er ønskelig.

Henie Onstad gir Nasjonalmuseet biblioteksamling
Henie Onstad Kunstsenter overfører store deler av senterets biblioteksamling til Nasjonalmuseet. Kunstsenterets bibliotek dekker perioden fra 1960 til 1980, rommer over 30 000 publikasjoner. – Vi ønsker å bidra til at man samordner krefter og kompetanse slik at man får ett felles sentralt bibliotek viet samtidskunstfeltet, sier Karin Hellandsjø, direktør ved Henie Onstad Kunstsenter. Gaven bidrar til at Nasjonalmuseets bibliotek blir landets mest omfattende. – Vi setter pris på at kunstsenteret ved denne gaven ser verdien i et slikt uegennyttig bidrag til samarbeid mellom våre ledende museer innenfor bibliotekfeltet, sier Audun Eckhoff, direktør ved Nasjonalmuseet.

Færre kunstnere i Carnegie Art Award
I år har juryen skjerpet kravene til deltagelsen i Carnegie Art Award. Færre kunstnere får delta i utstillingen, og kun 17 nordiske kunstnere er valgt ut av 127 nominerte. Kunstnerne deltar med flere verk og får en bedre presentasjon av arbeidet sitt. Samtidsmaleriet står i fokus. Fra Norge deltar Per Inge Bjørlo, Stein Rønning og Kjell Torriset. Andre kunstnere som deltar er Cecilia Edefalk fra Sverige, Heikki Marila fra Finland, Hildur Bjarnadóttir fra Island og Christian Schmidt-Rasmussen fra Danmark. Utstillingen åpner i Stenersenmuseet i Oslo 18. november.

Ny redaksjonssekretær i Billedkunst
Janicke Iversen er ny redaksjonssekretær i Billedkunst. Hun kommer fra stillingen som daglig leder ved SOFT galleri og Norske Tekstilkunstnere, og har vært aktiv i en rekke sammenhenger som kurator, skribent, konsulent og organisator. Hun overtar etter Eva Løveid Mølster som starter som avdelingsleder i NISS høyskole ved Avdeling for visuell kunst i august. Studiet i Visuell kunst på NISS fikk høyskolestatus våren 2010, og er landets første private kunsthøgskole. Elizabeth Schei, billedkunstner og politisk konsulent i Norsk studentorganisasjon, vil vikariere for Iversen fram til nyttår.

Anne-Gry Løland vant konkurranse
Anne-Gry Løland vant konkurransen om fasaden til den nye høyskolebygningen i Bergen. Forslaget er basert på en lagvis sammenstilling av mønster bestående av store figurer og rikt detaljerte tegninger. Ambisjonen for kunstprosjektet er at fasaden skal bidra til at bygget får en egen visuell karakter. Kunstprosjektene ved Høgskolen har en totalramme på 16 millioner kroner. 4,2 millioner av disse skal gå til fasaden. Hgskolesenteret tas i bruk i 2014.

Royal Caribbean Arts Grant 2011
Signe Marie Andersen, Helene Sommer og Knut Åsdam er årets vinnere av Royal Caribbean (RCCL) Arts Grant. De mottar hver 200 000 kroner. Årets jury besto av juryleder Jarle Strømodden, museumsleder for Vigeland-museet, Eva Klerck Gange, kurator for samling og utstilling ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Tone Hansen, påtroppende direktør ved Henie Onstad Kunstsenter, Thorbjørn Sørensen, billedkunstner og Paulina Wilhelmsen, representant for RCCL.

Mulighet for Munch-museum i Bjørvika
Riksantikvar Jørn Holme og byrådsleder Stian Berger Røsland (H) har etter «krevende, men konstruktive» forhandlinger blitt enige om et forlik om reguleringsplanen for deler av Bjørvika, skriver Aftenposten. Avtalen innebærer at riksantikvaren trekker sin innsigelse mot den eksisterende Munch-/Deichmansplanen og byrådet fremmer en ny reguleringsplan for Kongsbakken, med en dobling av parkområdet. Saken går nå videre til politisk behandling. – Jeg har ført samtaler med partigruppene til Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre om punktene i avtalen og legger til grunn at det vil være flertall i Oslo bystyre for at avtalen blir realisert, sier Røsland.

Kunstmuseene i Bergen får en ny organisasjonsstruktur
Da Erlend Høyersten ble ansatt som direktør for Kunstmuseene i Bergen i fjor, ble ikke hans stilling som avdelingsdirektør for Bergen Kunstmuseum lyst ut. Og nå har Kunstmuseene, etter ønske fra de ansatte, endret struktur. Avdelingsdirektørene for Bergen Kunstmuseum og Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum blir fjernet. – En kunstgruppe skal jobbe strategisk for utvikling av museenes utstillingsprofil og samlingspresentasjon. Denne skal være under min ledelse. Min hovedoppgave her vil være å sikre at det finner sted en fornyelse og at vi hele tiden er der vi sier vi skal være, sier Erlend Høyersten, direktør ved Kunstmuseene i Bergen. Videre er det ansatt en forskningsleder, og det opprettes avdelinger for forvaltning, formidling og publikumsutvikling. Tungvinte løsninger og dobbeltarbeid, og et ønske om å jobbe tettere og mer tverrfaglig, er foranledningen. Målet med den nye strukturen er fleksibilitet.