Publisert 4/2011

Av: Elin Maria Olaussen &...

Publisert:

Utgave: 4/2011

Del: 

Fra David Robbins til Marlo Pfeifer

David Robbins: Concrete comedy: An Alternative History of Twentieth-Century Comedy, Pork Salad Press 2011
Der komedie gjerne er knyttet til verbal, narrativ humor som presenteres på scenen, i en film eller på tv, er det ifølge David Robbins i løpet av det tjuende århundret dukket opp en annen form for komedie. Den tar utgangspunkt i handlinger og objekter snarere enn ord. Robbins introduserer begrepet «concrete comedy» som han plasserer med opprinnelse rundt 1915 med Karl Valentin og Marcel Duchamp. I Concrete Comedy er skillet mellom underholding og kunst utvisket. Robbins diskuterer begrepet i forhold til en salig blanding av billedkunst, musikk, motehus, arkitektur og tegneserier. Publikasjonen er både et alternativ til konvensjonell komedie og en alternativ lesning til strategier innenfor nyere kunst.

Raphael Gygax og Heike Munder (red.): Alex Bag, JRP-Ringier 2011
Alex Bag har siden midten av 1990-tallet vært en sentral aktør innen videoperformance. Hun er kjent for sine teknisk enkle videoer der hun harselerer med tv-mediet så vel som kunstverdenen. Et eksempel er Untitled Fall 95 (1995) der hun spiller en ung kunststudent som avslører sine indre ønsker og håp i en videodagbok. Elementer fra reklame, film, musikkvideo, dokumentar og reality-tv danner utgangspunkt for Bags arbeider som kan leses som en kritikk av dagens neoliberale samfunn. Monografien inkluderer tekster av Raphael Gygax, Bruce Hainley og Glenn Phillips, i tillegg til en komplett videografi med skript, stillbilder, referansemateriale, fotografier og Bags «skrivemaskinsprosa».

Bruce Jenkins: Gordon Matta Clark: Conical Intersect, One Work Series, Afterall Books 2011
I Conical Intersect (1975) saget Gordon Matta Clark et stort konisk kutt i to 1600-tallsgårder i 27-29 rue Beaubourg i Paris, som skulle rives for å gi plass til det nye Pompidou-senteret. Matta Clark er kjent for sin «anarkitektur», der han demonterte og omformet bygninger til skulpturelt materiale. Med disse stedsspesifikke arbeidene åpnet Matta Clark også opp for en dialog om urban utvikling og kunst i offentlig rom. I denne boken undersøker Bruce Jenkins Matta Clarks «non-u-ment» ved å se grundig på kunstnerens forslag, arbeidsprosess og ulike måter Conical Intersect ble dokumentert på. Teksten følges av sjeldne fotografier fra konstruksjonsprosessen av kunstneren Marc Petitjean.

Anna M. Szaflarski: Jury Analysis, AKV Berlin 2010
Dette unge undergrunnsforlaget gir ut bøker med temaer som hovedsaklig dreier seg rundt eksperimenterende journalistikk, urbane strukturer og undersøkende dokumentasjon. Anna M. Szaflarski har her funnet portretter av kriminelle fra såkalte «mug-shots». Ansiktene har hun delt i to og speilet slik at det dannes to symmetriske portretter av samme person. Resultatene varierer veldig i likhet, der noen ser ut som brødre og andre som totalt forskjellige personer. Presentert for en jury har portrettene blitt bedømt i kategoriene mer og mindre uskyldig/troverdig. Boken henviser til tekster som har tatt for seg mulige forbindelseslinjer mellom estetisk symmetri/asymmetri og sosiale karakteristikker.

Luis Venegas: FANZINE137, Black and White issue
Det er lenge siden dette magasinet var en fanzine. Luis Venegas har med sytten numre skapt sitt helt personlige kunstmagasin satt sammen av bilder og intervjuer med motefotografer, billedkunstnere, unge nye talenter og legendariske personer han selv setter høyt. Magasinet er et sjenerøst stykke trykket materiale av alt Venegas liker. I dette nummeret presenterer han også sine egne fotografier, blant andre bidrag og bidragsytere som Christian Lacroix, David Armstrong, Ryan McGinley, Will McBride, Terry Richardson, Sølve Sundsbø, samt Gary Lee Boas tretti år gamle snapshots av Barbara Streisand.

Mario Pfeifer: Reconsidering The New Industrial Parks Near Irvine, California by Lewis Baltz, 1974 by Mario Pfeifer, 2009, Steinberg press 2011
Denne publikasjonen diskuterer Pfeifers 16mm filminstallasjon som har den amerikanske fotografen Lewis Baltz første monografi fra 1974 som utgangspunkt. Baltz’ fotoserie fra California viser den spesifikke arkitekturen fra Irvins industrielle parkanlegg. Fotografiene undersøker presise detaljer og har en konseptuell orientert tilnærming til stedet, og ble vist i utstillingen «New Topographics» i 1975. Boken inneholder tekster av Vanessa Joan Müller og Martin Hochleitner. De kontekstualiserer Pfeifers filminstallasjon som besøker nettopp Baltz’ fotografiske sted. Denne settes i sammenheng med den originale «New Topographics»-utstillingen som siden 2009 er blitt vist igjen rundt i Europa og USA.