• – Vi vil bruke ANX til å fronte de prosjektene Atelier Nord driver med, sier Ivar Smedstad, daglig leder. På åpningen 19. september skal de vise en live video-sesjon med en rekke inviterte kunstnere.

    Maria Moseng

Atelier Nord starter visningssted på Grünerløkka

Av: Maria Moseng

Publisert:

Utgave: 5/2011

Del: 

Atelier Nord vant Oslo kommunes konkurranse for drift av utstillingslokaler. Med ANX, som er navnet på det nye visningsrommet på Grünerløkka, ønsker Atelier Nord å utvide formidlingsvirksomheten og rekke armene enda noen tommer mot publikum.

Billedkunst har snakket med daglig leder i Atelier Nord, Ivar Smedstad, om driften av Atelier Nords anneks ANX.
Olaf Ryes plass 2 har en litt omstridt historie?
– Ja, det har den. Som Billedkunst har skrevet om før, var det Maria Sundby og kollektivet Ullevålsveien 5 (UV5) som tok initiativ til at gården skulle bli et kulturbygg. Det ble konflikter da Oslo kommune kom på banen og valgte å gjøre alt på sin måte, men det er ikke vår oppgave å klage over dette. Vi er veldig ydmyke og takknemlige overfor de som har pløyd marken.
Så dere har en god dialog med folka i UV5?
– Ja, absolutt, og det håper vi å fortsette med.

Fronte prosjekter
Hva skal skje i de nye utstillingslokalene?
– Vi vil bruke ANX først og fremst til å fronte de prosjektene vi driver med. For om vi ikke
har et problem, så har vi i alle fall en utfordring med å definere hva Atelier Nord driver med. Før var det greit, da var vi et videoverksted, og folk kunne komme hit og redigere. På 1990-tallet ble vi et webhotell, og etter hvert har vi gått mer over til å produsere egne prosjekter, holde workshops, og lage ulike arrangementer som vi mener setter fokus på ulike deler av mediekunstbegrepet og nye tendenser. Mediekunst har hele tiden behov for å bli definert på nytt.
En utfordring med å definere mediekunst ligger kanskje også i spørsmålet om hvilken kunst som ikke er mediert?
– Ja, den utfordringen har jo vært med de siste 40 åra, fra new media art til electronic art, og dialogen fortsetter. Jeg tenker at det egentlig ikke er Atelier Nords oppgave å definere dette. I stedet kan vi være en spydspiss, eller en morgenstjerne med spydspisser overalt, som prøver å pirke inn i nye ting og peke på nye områder.

Skape blest
– Vi har tre hovedprosjekter vi satser på nå. Det ene er «Soft Tecnhology», som fokuserer på aktive tekstiler, og som akkurat har vært utstilt i Oslo og Bergen. I tillegg har vi et prosjekt som heter «Creating Public Communities». Her jobber vi med egeninitiert dokumentarfilm av enslige unge på asyl¬mottak og har en webportal for å presentere dette. Og så er det «Live Video», det vil si live presentasjon av lyd og bilde, som vi har hatt en rekke workshops om i vår, og som vi fortsetter med utover høsten. Vi kommer til å bruke ANX til å presentere disse forskjellige kunstformene.
– I tillegg har vi et samarbeid med Greg Pope og «Dream That Kicks» og skal vise video i et samarbeid med Cinemateket. Det blir også flere per¬formance-relaterte eventer, blant annet av Andrew Lampert fra Anthology Film Archives i New York. Så vi ser på ANX som et sted for utstillinger, men også for foredrag, performance, visninger og alt som kan være med på å skape blest om, og interesse for, mediekunst.
Ser dere dette først og fremst som et utstillingssted for prosjekter dere produserer selv i Atelier Nord?
– Det er jo viktig å fronte oss selv, men vi er jo også en del av PNEK – Produksjonsnettverk for elektronisk kunst. De har også en leilighet i bygget, sammen med UKS (Unge Kunstneres Samfunn), og forhåpentligvis kan dette føre til residencies og samarbeid. På sikt er vi selvfølgelig også interes¬sert i å jobbe med kuratorer.

En positiv utfordring
– Ellers er det jo flere føringer angå¬ende driften fra Oslo kommune, blant annet skal flere prosjekter rettes mot barn og ungdom. Det blir noe nytt for oss, men en positiv utfordring, der vi kan se kunst for barn og unge som mer enn fingermaling og batikk. Barn og unge er jo veldig opptatt av teknologi.
– Fokus på yngre kunstnere og debutanter er også en del av kommu¬nens krav. Det er egentlig helt i tråd med det vi ønsker å gjøre uansett, og en av utstillingene vi skal vise i høst, er med debuterende kunstnere.
Åpner utstillingslokalet for et annet publikum bare i kraft av at det ligger på Grünerløkka?
– Ja, det er jo veldig lett tilgjen¬gelig og faktisk en av grunnene til at vi søkte om å få drive det. Det å få en sånn «rett fra gata og inn»-tilnærming er veldig bra for kunsten generelt, men særlig for mediekunst, som jeg per¬sonlig mener har mye til gode her til lands.