• Detalj av Christian Kroghs I leden (1892), hvor tynt papir er klebet over riftene i påvente av konservering.

    Børre Høstland

– Lite skader på kunst

Av: Gry Hartvigsen

Publisert:

Utgave: 5/2011

Del: 

Skader på kunsten i Regjeringskvartalet er mindre enn fryktet, viser tidlig kartlegging av skadeomfanget.

I oppryddingsarbeidet og kartlegging av skadeomfang på bygninger og inventar i Regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli har Nasjonalmuseet hittil kun funnet skader på fire av sine kunstverk. Departementenes servicesenter står ansvarlig for å samle inn kunstverkene.
– Nasjonalmuseet har totalt 132 deponerte verk i Regjeringskvartalet. Av disse mangler vi fortsatt informasjon om seks verk. Disse befinner seg høyt oppe i Høyblokka, hvor man av sikkerhetsårsaker ikke har tilgang ennå. Det mest kjente verket av de fire med skader er maleriet I leden fra 1892 av Christian Krogh. Glasskår har føket gjennom bildet, og det vil ta lang tid å få restaurert maleriet, sier seksjonsleder ved Nasjonalmuseet, Kari Greve til Billedkunst.

Overrasket og lettet
Greve er overrasket og veldig lettet over hvor bra det har gått med kunsten, med tanke på hvordan bygningene har blitt skadet, spesielt innvendig.
– Det er veldig spesielt å se hvordan rommene kan være fullstendig ødelagt med glass overalt, mens maleriene fortsatt henger pent og pyntelig på veggen. De fleste skadene er på rammene, som følge av de kraftige rystelsene, mens selve verkene er relativt uskadet, fortsetter hun.
Verk som har falt ned på gulvet, har fått hardest medfart. Kunstverket Bingen malt av Trygve Torkildsen i 1944 har fått en stor flenge, men det er en skade som lar seg utbedre.
Greve sier at man fryktet skader etter brann, permanente overflateskader etter flammer og sot.
– Vi har rett og slett sluppet utrolig godt fra det, og så får vi håpe at det har gått like bra med kunsten i Høyblokka, sier Greve.
I Høyblokka er det deponert kunst av blant annet Christian Krohg, Thorvald Erichsen og Hannah Ryggen.

Tidlig i prosessen
Kunst i offentlige rom (KORO) har så vidt begynt arbeidet med å få en oversikt over tilstanden til både integrerte verk og løskunst, som KORO har anskaffet til byggene i Regjeringskvartalet. Konservator Ane Marte Ringstad sier at man hittil kun har kartlagt rundt ti prosent av det som ble rammet under terrorangrepet.
– Vi er midt i arbeidet, og vi har ikke tilgang til alle bygningene ennå. Det vi har sett foreløpig er at tekstilkunsten har tålt eksplosjonen overraskende bra, men at verk av keramikk har klart seg dårlig. Vi har sikret flere verk allerede, som to relieffer av Bård Breivik og flere malerier av Dag Skedsmo, sier Ringstad til Billedkunst.
Carin Wessels tekstilkunst Samklang/Gul mane og Samklang/Rødt blad er sikret, mens ett av to Gunnvor Advocaat-malerier har blitt noe skadet. NRK melder at det har ligget på gulvet og blitt tråkket på under evakuering, slik at det nå er et tydelig fotavtrykk på det.
– KORO har 74 kunstverk totalt i de berørte byggene i Regjeringskvartalet, og vi ser for oss at det vil ta litt tid før vi kjenner til skadeomfanget. Jeg har fått beskjed om at flere verk er uskadet, men jeg har ikke sett dem selv, sier Ringstad.