• Dette skal være en plattform man føler seg som en del av, men som man også er ansvarlig for, sier Vanessa Ohlraum, den nye dekanen, om Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo.

    Privat

Nytt blod til Kunstakademiet i Oslo

Av: Tone Berg Størseth

Publisert:

Utgave: 5/2011

Del: 

Snart tar Vanessa Ohlraun over stillingen som dekan for Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo. Med erfaring fra megastrukturer og klare ideer om hva som skal til for å tilby et godt studieprogram, skal hun lede kunstakademiet de kommende årene.

Ohlraun har inntil nylig jobbet som programansvarlig for masterstudiet i billedkunst ved Piet Zwart Institute, Willem de Kooning Academy i Rotterdam. Hun understreker at Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) er underlagt Bolognaprosessen på samme måte som de fleste kunsthøgskolene og akademiene i resten av Europa. Det tar tid å etablere seg i et slikt system.
– Også Piet Zwart Institute har implementert dette systemet og er underlagt universitetet i Rotterdam. Jeg har erfaring med vanskelighetene rundt det å finne løsninger passende for en kunstutdannelse og vet at ting kan gå sakte i slike megastrukturer, sier Ohlraun. Hun tror utfordringen med et så stort system er å finne gode kommunikasjonslinjer sånn at både studentene og de ansatte skal bli hørt.

Levende by
Hvorfor ønsker du nå å jobbe i Oslo?
– Jeg har tidligere holdt en work-shop på akademiet og på den måten blitt introdusert for skolen. Studentene jeg har møtt så langt, er faglig interessante og lærerne er gode. Oslos kunstscene fremstår for meg som usedvanlig levende, med en rekke kunstner- og studentinitierte gallerier og forumer. Dette står i motsetning til for eksempel Nederland hvor det finnes få mellomledd mellom studiet og de statlige museene og galleriene. Situasjonen i Oslo gir en god base for å produsere og være aktiv. Jeg gleder meg til å bli en del av det, og ønsket å ta jobben fordi det ligger mye potensiale her, forklarer hun.

Tydeligere profil
Antall søkere til masterstudiet har vært lavere i år enn tidligere. Spesielt har tallene for interne søkere fra bachelorstudiet gått betraktelig ned.
Hva tror du er grunnen til dette, og hvordan vil du snu utviklingen?
– Det tar tid å komme seg til rette på et nytt sted og i nye lokaler. Det er nok mange som vil vente til skolen har kommet mer på plass og se hvordan det går med studiet og fakultetet før de eventuelt søker seg videre til en mastergrad. Det kan også være en fordel for noen å få muligheten til å jobbe utøvende en periode før et masterstudie. Når det er sagt, er det viktig at vi fortsetter med å utforme en tydelig profil og et konkretet program for både bachelor- og masterstudiet og er klare på hva slags studenter vi ønsker å rekruttere. Dekanen mener det er viktig å legge til rette for et bachelor- og masterstudium som hver for seg utfordrer studenten på et tilstrekkelig nivå.
– Og vi er nødt til å skape et enda mer internasjonalt miljø, sier hun.

For små arbeidsplasser
Flere har reagert negativt på hvordan lokalene og arkitekturen på nye KHiO legger føringer for studentenes arbeidssituasjon. Det har også vært snakk om å leie atelierlokaler utenfor skolen.
– Det er åpenbart at det er viktig med gode og tilfredsstillende arbeidsplasser for studentene. Vi er nødt til å frigjøre mer plass. Jeg vet at ledelsen jobber med problemet, og dersom det fortsatt er et problem når jeg tiltrer stillingen i november, får vi se da hvordan vi skal løse dette, sier Ohlraun. Hun kan ikke si noe mer om saken foreløpig, annet enn at hun kommer til å holde tett kontakt med skolen å opparbeide seg en ide om hvordan studieløpet og arbeidssituasjonen fungerer.
Hvordan vil du sørge for å skape et god arbeidsmiljø?
– På en arbeidsplass som dette er det viktig med kollegialitet. Det positive med denne skolen er at den ikke er for liten og heller ikke for stor, det gjør det lettere å være med på å forme den. Alle må bidra og alle må bli hørt, også studentene. Dette skal være en plattform som man føler seg som en del av, men som man også er ansvarlig for. Muligens kan det også være positivt at jeg kommer utenifra og ser ting fra et annet ståsted, med nye prospekter og en nøytral posisjon, avslutter hun.