NBK-logg 5/2011

Av: Gjert Gjertsen

Publisert:

Utgave: 5/2011

Del: 

For mer informasjon om NBKs arbeid, se billedkunst.no/nbk.

Valg av ny Stipendkomite og Den nasjonale jury
NBKs landsmøte i mai vedtok en ny valgmåte og sammensetning. Antall medlemmer i stipendkomiteen ble redusert fra 14 til 10, og nominasjonsutvalget økte fra tre til fem medlemmer. Les mer om den nye strukturen på NBKs hjemmesider under referatet fra landsmøtet. Nominasjonsutvalget hadde møte fredag 26. august 2011 og kom frem til forslag til ny stipendkomite og jury. Forslaget vil bli lagt ut til uravstemming blant NBKs medlemmer. Fristen er satt til 30. september 2011. Valget vil i hovedsak bli avviklet digitalt, og samtlige medlemmer vil motta brev med beskjed om fremgangsmåten. De som ikke måtte ha tilgang på datamaskin må kontakte NBK for å få tilsendt papirutgave av valgmateriellet.

Stipendsøkerutstillingen eller «Ordning for dokumentasjon av kunstnerisk arbeid»
Forskriften som påla stipendsøkerne å innsende originalverk ble endret i 2009. Prøveordningen som har vært praktisert de to siste årene, innebærer at søkerne ikke sender inn originalarbeider til en stipendutstilling. Søkerne dokumenterer nå sin kunstneriske virksomhet gjennom bilder og/eller digitale filer. Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere har behandlet spørsmålet om videreføring av dagens praksis på et møte 4. juli 2011. Det ble der vedtatt at praksis videreføres som en permanent ordning. Utstillingen er derfor nå formelt avviklet.

Ny dobbeltmedlemskapsavtale er inngått mellom NBK og Forskerforbundet
Avtalen har som formål å legge forholdene til rette for et hensiktsmessig organisatorisk samarbeid mellom de to foreningene. Avtalen gir ansatte ved statlige og private forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner som er medlemsberettiget i begge organisasjoner, rett til dobbelt medlemskap. Avtalene fungerer slik at det enkelte dobbeltmedlem betaler full kontingent til sin profesjonsforening og 2/3 kontingent til Forskerforbundet. Det skjer ingen refusjon fra den fagpolitiske foreningen til Forskerforbundet. I henhold til avtalene får dobbeltmedlemmet ivaretatt sine faglige interesser gjennom profesjonsforeningen, mens alle interesser som arbeidstaker blir ivaretatt av Forskerforbundet. Dette være seg for eksempel medbestemmelse, forhandlingsrett, juridisk bistand ved problemer i ansettelsesforholdet, konflikter og eventuelt streik. NK har inngått tilsvarende avtale.

En liten rapport fra Grubbegata 14. etter 22. juli 2011
– en sommer som fikk en brå slutt

Terrorhandlingene som har skjedd har inntil nå vært utenkelige i vårt land. Men midt oppe i det hele har det vist seg at vi bor i et svært sivilisert land, og alle har vist en utrolig styrke, ro og besluttsomhet. Vi har all grunn til å være stolte over de reaksjonene vi alle har hatt på terroren. Det verste er imidlertid alle de drepte både i Oslo og på Utøya – alt annet kan erstattes, og alt må i første omgang vies de som lider. Vi i NBK kom utrolig lett ut av situasjonen – vi har jo bare noen hundre meters fri sikt ned til bombestedet. Ingen var heldigvis til stede på kontoret, og i huset ellers var det bare mindre kuttskader på tre mennesker i etasjen under oss. Vinduene mot syd og noen mot Deichman ble knust. Takplater falt ned, og det var som ventet generelt rotete – blant annet ødelagt datautstyr og stoler og hakk i gulvet. Det tok litt tid å komme inn i kontorene våre fordi Grubbegata 14 lå innenfor de militære sperringene. Dørene ble brutt opp av politiet for å gjennomsøke bygningen for sårede eller det som kunne vært verre. Men alt i alt gikk det veldig bra med oss. NBKs kontorer kan i hvert fall brukes, i motsetning til de fleste bygningene nedover gaten i det som nå framstår som et krigsherjet nabolag. Vi vil bli minnet om dette i lang tid fremover bare ved å se ut av vinduet. Uansett – dette skal vi både som mennesker og nasjon komme styrket ut av.