• Tegner: Mette Hellenes

Bono svarer om opphavsrett

Av: Arna Kristine Lund...

Publisert:

Utgave: 5/2011

Del: 

Som kunster vil man gjerne verne om sine kunstverk og prosjekter. Hvordan fungerer dette med opphavsrett og åndsverk? BONO, den norske opphavsrettsorganisasjonen for billedkunstnere og andre opphavsmenn på billedområdet, har svarene.

Hva er et åndsverk og hvordan blir det omfattet av opphavsretten?

– Et åndsverk må være en frembringelse på det kunstneriske området med verkshøyde. Med verkshøyde menes det at verket må være et resultat av individuell, skapende åndsinnsats. Det er et originalitetskrav, og ikke et kvalitetskrav. Verket må være
frembragt, altså må det ha manifestert seg i noe ytre og ikke bare eksistere på idéplan.
– Opphavsretten gir kunstneren enerett til å lage eksemplarer av verket, som kopier eller fotografiske gjengivelser, og å tilgjengeliggjøre det for allmenheten, for eksempel ved å gjengi det i en bok eller på internett. Kunstneren har opphavsrett til verket når det er frembragt, uten noen form for registrering.

Hva må til for å kunne benytte en annens kunstverk i sitt eget arbeid?

– Kunstnere har alltid lånt eller latt seg inspirere av andres verk. Hva og hvor mye du kan låne av en annens verk, må vurderes skjønnsmessig. Det finnes ingen fasitsvar på spørsmålet. Åndsverkloven åpner for at du skal kunne låne av andre på en slik måte at det oppstår et nytt og selvstendig verk.
– En kunstner har vern for verkets konkrete utforming. Ideer, motiver eller konsepter får ikke beskyttelse. Andre kan derfor fritt skape verk som bygger på samme idé eller konsept eller gjengir det samme motivet. Å gjengi et verk i en annen teknikk, for eksempel en tegning av en skulptur, eller sette det inn i en ny kontekst, for eksempel i en collage, er ikke tilstrekkelig for å ha skapt et nytt og selvstendig verk. Låner du derimot enkeltelementer fra andre, tilfører egne elementer som har selvstendig verkshøyde, og din innsats «overdøver» de lånte elementene, kan sluttresultatet anses som et nytt og selvstendig verk som du råder over. Ønsker du å bruke et eksisterende kunstverk kan du enten ta kontakt med kunstneren eller BONO for å innhente samtykke.

Hvordan går man fram hvis noen har brukt bilder av ditt verk uten tillatelse, og hvilke rettigheter har man når dette skjer?

– Som opphavsmann har du enerett til å råde over verket. Men åndsverkloven åpner for at verk skal kunne brukes fritt av andre i enkelte sammenhenger, for eksempel til privat bruk, ved omtale av utstillinger, i kritisk vitenskapelige fremstillinger, i kataloger. Utover dette må andre innhente samtykke fra deg til å bruke verket. Du har krav på vederlag for bruken.
– Dersom noen bruker ditt verk ulovlig risikerer de å måtte stanse bruken, betale erstatning og ulovlig frembragte gjenstander kan eventuelt bli inndratt. Ved grove overtredelser risikerer man også fengselsstraff. BONO bistår sine medlemmer i saker hvor verk er brukt ulovlig. I de fleste tilfeller skyldes dette manglende kunnskap om opphavsrett. I samråd med kunstneren henvender vi oss til brukeren og rydder opp i etterkant, samtidig som de gis informasjon om opphavsrett og lisensiering av rettigheter.