Publisert 5/2011

Av: Elin Maria Olaussen &...

Publisert:

Utgave: 5/2011

Del: 

Seks nye spennende anbefalinger:

Mikkel Bolt Rasmussen & Jakob Jakobsen (red.), Expect Anything, Fear Nothing: The Situationist Movement in Scandinavia and Elsewhere, Nebula 2011
Tidligere utgitte bøker om situasjonistene har hovedsakelig fokusert på den franske bevegelsen, og da særlig Guy Debords rolle i den. Dette er den første publikasjonen på engelsk som tar for seg den skandinaviske situasjonistbevegelsen og som retter søkelys mot deres aktiviteter i Danmark, Sverige og Nederland. Boken inneholder artikler, samtaler og uttalelser av forhenværende medlemmer fra de ulike situasjonistiske organisasjonene, samt kunstnere, aktivister og skribenter. Den tar blant annet for seg de anarkistiske aktivitetene til Drakarbygget, utstillingen Destruction of RSG-6 (1963) i Odense, samt avisen The Situationist Times og Asgeir Jorn.

Chris Kraus, Where Art Belongs, Semiotext(e) 2011
I denne boken utforsker Chris Kraus kunstneriske virksomheter som det siste tiåret har krevd tilbake bruken av levd tid som materiale i sin kunstneriske produksjon. Argumentet hun begynte på i publikasjonen Video Green (2004), om at «kunstverden kun er interessant når den reflekterer den større verdenen utenfor den» blir her utbrodert. Aktivitetene til kunstnerkollektivet Bernadette Corporation fra New York, arven etter undergrunnsmagasinet Suck fra Amsterdam og den allestedsnærværende kunstvideoen, er alle gjenstand for undersøkelsen. Små kunstnergruppers heroiske, men ofte utopiske, bestrebelser etter å innta offentlige rom og tid beskrives. Selv med alle sine mangler, som Kraus hevder, forblir kunstverdenen den siste skanse for ønsket om å leve annerledes.

Joshua Simon (red.), Solution 196–213: United States of Palestine-Israel, Sternberg Press 2011
Dette er en tekstantologi som søker å foreslå en realistisk løsning for regionen Palestina og Israel. Boken presenterer løsninger som skal gjøre livet enklere og kommer med forslag til hvordan de kan gjennomføres. Solution er en serie bøker som inviterer skribenter til å ta for seg ulike regioner. United States of Palestine-Israel har til forskjell fra de foregående, invitert flere skribenter som er bosatt i området, som Tel Aviv, Ramallah, Beirut og Jerusalem, til å komme med bidrag. Tekstene dreier seg rundt det å tenke nytt om sionisme og avkolonialisering, identitet og territorier, motstand og minne, demokrati og stat, flyktninger og eiendom, religion og løsninger.

Stefano Rabolli Pansera (red.), Beyond Entropy: When Energy Becomes form, AA Publications 2011
Boken Beyond Entropy er del av et toårig prosjekt ledet av Stefano Rabolli Pansera med utgangspunkt i ulike måter å tenke rundt energi. Prosjektet involverte 24 ledende arkitekter, kunstnere og vitenskapsmenn, og har i tillegg til denne publikasjonen også resultert i utstillinger og seminarer. Blant bidragsytere er Nicolaus Hirsch og Antonio Negri. Der energi innenfor arkitektur gjerne sees på som noe rent teknisk eller er knyttet opp mot en bærekraftig utviklingsdebatt som «grønn arkitektur», tar denne boken utgangspunkt i å vurdere begrepet energi i et bredere kulturelt perspektiv. Prosjektet søker å skape et nytt paradigme for å tenke energi som kan brukes til å stimulere til nye former for forståelse.

Julia Robinson, John Cage, MIT Press 2011
Denne boken samler en rekke tekster om komponisten og kunstneren John Cage (1912-1992). Han er mest kjent for sin bruk av «chance music» (der noen elementer ble overlatt til tilfeldighetene), ukonvensjonell bruk av instrumenter og som en pionér i utforskning av elektronisk musikk. Boken tar både for seg de tidlige tekstene om Cage skrevet av samtidige omgangsvenner, samt nyere tekster skrevet av en yngre generasjon med et nytt teoretisk rammeverk og kritisk distanse. Boken fanger denne utviklingen i resepsjonen. Tekstene inkluderer diskusjoner om Cages arbeid i forhold til New Music-scenen i Tyskland på 1950-tallet, og New York-eksperimentalismen på 1960-tallet.

Dexter Sinister, Bulletins of the Serving Library #1, Sternberg Press 2011
Bulletins of the Serving Library er en ny publikasjon fra Dexter Sinister som følger opp siste nummer av deres tidligere journal Dot Dot Dot. Denne nye bulletinen vil komme ut to ganger i året. The Serving Library er en non-profit institusjon som bygger på et kollektivt arkiv bestående av en webside, et lite fysisk bibliotek og et publiseringsprogram. Bulletinene som utgjør hvert nummer vil først legges ut online til gratis nedlasting som PDF-er på www.theservinglibrary.org over en seks måneders periode før de samles og printes. Denne første utgaven tar utgangspunkt i tid generelt og bibliotek spesielt og inkluderer tekster av Angie Keefer, Rob Giampietro, David Reinfurt og Bruce Sterling