Viktig og vakkert

Av: Øystein Sjåstad

Publisert:

Utgave: 5/2011

Del: 

Hovet har utført et enestående forskingsarbeid og skrevet en lesbar og spennende bok om den norske «kunstnerisk» illustrerte boka fra rundt år 900 frem til i dag.

På litt over 300 sider er hun innom runer, illuminerte bøker, boktrykkerkunstens fødsel, utviklingen av forskjellige trykketeknikker, fremveksten av illustrerte bokverk på 1700- og 1800-tallet, vitenskapelige tegninger, tidsskrifter og ukeblad, liturgiske bøker, opprettelsen av raderingsklassen på Tegneskolen i 1899, så vidt innom tegneserier/den visuelle roman, humoristiske tegninger og mye mer. Innimellom nevnes mange både kjente og ukjente kunstnere, og fremstillingen viser at mange av våre mest kjære malere også var aktive illustratører på si. Samtidig vokste det frem en egen yrkesgruppe som hadde tegning og illustrasjon som sitt hovedvirke. Forfatteren nevner så vidt at illustrasjonen nok har en litt lav status i kunsthierarkiet, uten å gå nærmere inn på dette. Boken viser,
med sine mange illustrasjoner, at det beste som er laget, er fullt på høyde med all annen kunst.

Boken er bygd opp nokså strengt kronologisk og blir dermed også en fremstilling av den norske kunsthistorien og også den norske trykkekunstens historie. Hovet nevner i begynnelsen av boken at hun har valgt ikke å drøfte digitale medier – som e-boka. Dette føles kanskje litt konservativt med tanke på e-bokas og lesebrettets voldsomme utvikling de siste par årene.

Forfatteren drøfter også skrifttyper, og har med flere illustrasjoner av skrift. Selv om hun i innledningen skriver kort om forholdet mellom tekst og bilde, så kunne man kanskje ønske at forfatteren hadde drøftet dette forholdet litt mer inngående, siden hun også bringer inn semiologen Roland Barthes. Flere steder i boken kunne man ønske litt mer drøfting av enkeltverk ut ifra aktuelle problemstillinger rundt tekst/bilde-semiotikken. Undertegnede stusset for eksempel på den klossete drøftingen av Jasons tegneserier. Her virker ikke forfatteren å være på kjent grunn (men dette er en bagatell). Det er flere steder tilløp til kunsthistoriske analyser som kanskje litt for ofte blir hengende i lufta. Men rett skal være rett: I en så bred fremstilling må man ta valg, og boken inneholder svært mye viktig kunnskap for andre forskere, studenter og den vanlig kunstinteresserte.

Det relativt lille forlaget Unipub fortjener ros for å ha satset på et slikt verk. Det er en forseggjort produksjon av høy kvalitet og med mange flotte illustrasjoner. Dette er et standardverk som kommer til å bli stående i mange år.