Publisert 6/2011

Av: Elin Maria Olaussen &...

Publisert:

Utgave: 6/2011

Del: 

Seks nye spennende anbefalinger:

John Baldessari/Barbara Bloom, Between Artists, A.R.T Press 2011
Denne publikasjonsserien fra A.R.T Press er basert på samtaler mellom kunstnere. I følge redaktørene tillater samtaleformen både en grundig og uformell informativ undersøkelse av kunstnerisk praksis og de sosiale strukturene som omgir den. I denne nyeste utgivelsen møter vi John Baldessari og Barbara Bloom, hvor vi får følge en korrespondanse mellom dem som spenner over to år. Samtalen tar form som en humoristisk, visuell utveksling rundt stolen, dens funksjon og bruk, og adresserer mange av deres interesser og arbeidsmetoder. Baldessari og Bloom har etter mange års vennskap utviklet en dyp forståelse og beundring for hverandres arbeider, noe denne boken tydelig vitner om.

Kaleidoscope, ISSUE 12 FALL 2011
Magasinet Kaleidoscope er et internasjonalt blad for samtidskunst og kultur, med base i Milano, Italia. Magasinet ble etablert i 2009 og kommer ut hvert kvartal. Det har en tverrfaglig og ukonvensjonell tilnærming til aktuelle strømninger, samtidig som det retter blikket både mot fortiden og den potensielle fremtiden. Det siste nummeret inneholder blant annet AA Bronson og Lionel Bovier i samtale om kunstnerbokens status, et kommisjonert prosjekt av Bernadette Corporation, David Hominal intervjues av Hans Ulrich Obrist og Ari Marcopoulos svarer på hva som foregår ute på gata.

Destroy All Monsters Magazine 1976 – 1979, Primary Information 2010
Kunststudentene Mike Kelly, Jim Shaw og Niagara fra universitetet i Michigan, dannet sammen med filmskaper Cary Loren bandet Destroy all Monsters i 1973. Det var inspirert av Sun Ra, Velvet Underground og monsterfilmer. Bandet ga bare ut én kassett, men Cary Loren samlet på bandmedlemmenes tegninger, flyere, fotografier og andre kunstarbeider, som han ga ut som Destroy All Monsters Magazine. Bladet fungerte som et slags manifest, og gir innsikt i bandet gjennom tettpakkede sider med filmstills, tegneserier, delikate tegninger og psykedeliske collager. Nå er alle numrene, inkludert det «forsvunnede» syvende, samlet og gjenopptrykt i denne publikasjonen fra Primary Information.

No Order: Art in a Post-Fordist Society, red. Marco Scotini, Archive Books 2011.
No Order er en ny utgivelse som kommer ut en gang i året. Publikasjonen er inndelt i tre seksjoner: Time Zone, Play Time og Time Machine. Med et tungt redaksjonsråd, bestående av blant andre Harun Farocki, Peter Friedl, Maurizio Lazzarato, Sylvère Lotringer, Nomeda og Gediminas Urbonas, inkluderer denne første utgaven på hele 400 sider også bidragsytere som Roger M. Buergel, Vasif Kortun, Charles Esche, Stephen Willats, Falke Pisano og Luca Frei. Publikasjonen ser på forholdet mellom samtidige kunstsystemer og kapitalismens produksjonsprosesser. Den bidrar med essays, artikler, intervjuer, samtaler og kunstnerprosjekter som undersøker samtidige kreative næringer og deres sosiale, semiotiske og økonomiske sammenhenger.

MAY no. 6, red. Catherine Chevalier og Benjamin Thorel, 2011
Det franske magasinet May kommer ut fire ganger i året, og ble startet som et kollektivt rom for å utvikle tanker og konfrontere ulike posisjoner rundt kunstnerisk produksjon. Denne sjette utgaven er viet et utvalg tekster om kunstneren Paul Thek (1933-1988). Hans retrospektive utstillinger arrangert av ZKM i Europa mellom 2007-2009 og Whitney-museet forrige høst har reist spørsmål knyttet til resepsjonen av hans arbeider. Theks kunst har vært en kilde til ulike fortolkninger og misforståelser, på grunn av dets evne til å stimulere til spørsmål om metode, og undersøkelser av etablerte estetiske kanoner. Magasinet gjengir tekster av Paul Sztulmann, Marietta Franke, Antek Walczak, Chris Kraus, Nicolas Ceccaldi, David Lieske og Mike Bouchet.

The Wet and the Dry, Moyra Davey, Paraguay Press 2011
Denne 30-siders teksten av Moyra Davey er andre utgave i en serie med tekster av skribenter, kunstnere, forleggere og designere som skal ta for seg ulike aspekter og refleksjoner knyttet til det å lese, designe, publisere og distribuere bøker i dag. Først ut i serien var Oscar Tuazons Making Books. Tuazon er selv en av grunnleggerne bak visningsstedet Castillo Corrales som også står bak Paraguay Press og bokhandelen Section 7 books i Paris. Serien skal komme ut fire ganger i året, og senere samles til én håndbundet publikasjon. Davey er billedkunstner, fotograf og skribent og en av grunnleggerne av Orchard Gallery (2005-2008). Hun har tidligere gitt ut The Problem of Reading og var redaktør for Mother Reader: Essential Writings of Motherhood.