• Kulturminister Anniken Huitfeldt ønsker å styrke regionale visningsarenaer i år.

    Joacim Jørgensen

Kulturbudsjettet 2012: Brøkdel til visuell kunst

Av: Therese Søgård

Publisert:

Utgave: 6/2011

Del: 

Kulturbudsjettet for 2012 øker med over en halv milliard kroner, men bare 15,3 millioner av dem går til visuell kunst.

En entusiastisk kulturminister la fram budsjettet for kultur-Norge på Riksarkivet i Oslo. Anniken Huitfeldts departement får 9,061 milliarder kroner å rutte med til neste år. Økningen, som er på 537 millioner kroner, er en del av Kulturløftet, som har som målsetting at en prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur innen 2014.

Regjeringen hadde i forkant signalisert at det kom til å bli et stramt budsjett, noe som også kan sies å være synlig i neste års økning. Den er nemlig langt lavere enn fjorårets, som var på 646 millioner kroner.

Tilskuddet til visuell kunst øker med 15,3 millioner kroner. Andre kulturfelt, som scenekunst og musikk, blir styrket med henholdsvis 86 og 62,2 millioner kroner. I satsingen på visuell kunst er det tydelig at
Huitfeldt ønsker å styrke regionale visningsarenaer, noe som gavner blant andre Vestfossen Kunstlaboratorium og Bergen Kunsthall.

I budsjettforslaget får også Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design en økning på hele 7,8 millioner kroner. Det er i tillegg satt av 66 millioner kroner til forprosjektet på Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett i 2012 som vil gå til Statsbyggs forprosjekt for nytt museumsbygg.