En halv million til Kunstkritikk

Av: Therese Søgård

Publisert:

Utgave: 6/2011

Del: 

Kulturdepartementet har foreslått at Kunstkritikk får en halv million kroner ekstra i neste års kulturbudsjett.

Kulturminister Anniken Huitfeldt sa under presentasjonen av kulturbudsjettet at de ønsker å gi ytterligere 500 000 kr til kunstkritikerne for å styrke kunstkritikken. Med til sammen 1,2 millioner i statlig tilskudd løsriver Kunstkritikk seg fra Norsk kritikerlag 1. januar og fortsetter som en selvstendig enhet. – Det har hele tiden vært et ønske om å opptre mer selvstendig, forteller assisterende redaktør Erlend Hammer. Det er imidlertid fortsatt Kritikerlaget som velger styret i Kunstkritikk.

En stor del av tilskuddet vil sannsynligvis gå til administrative utgifter, men økningen er også av en slik størrelse at den muliggjør økt aktivitet. – Jeg hadde ingen forventing om at vi skulle få noe. Vi har hatt en jevn økning i støtten, og nå kan vi gjøre enda mer. Vi håpet at det skulle gå den veien, sier Hammer. Han mener tilskuddet er et signal om at det de gjør blir satt pris på, og mener Kunstkritikk er en av de viktigste arenaene innen sitt felt i Norge. De er opptatt av det som også Norsk Kritikerlag har vært engasjert i å fronte: Den uhildede kritiker, en som ikke har noen institusjonelle eller andre bindinger.

Kunstkritikk har som mål å etablere en større nordisk samtale. – Det er en viktig del som har vært borte i Norden de siste årene fordi det ikke har vært en felles kanal, mener Hammer.

Den assisterende redaktøren påpeker at kunst slik den fungerer på sitt beste, er en samtale mellom folk som har forskjellige perspektiver. – Kunstneren har sitt perspektiv, sine interesser og sin innfallsvinkel, mens publikum har et annet perspektiv, og det er denne samtalen kunstkritikeren forsøker å formidle, forklarer Hammer.

Han mener kritikeren også forsøker å forstå kunsten bedre gjennom å skrive om den. – Det å publisere teksten og la allmennheten og kunstnerne lese forsøket på å forstå, er et viktig bidrag til å holde samtalen på et levende og høyt nivå. Hammer tror også at kritikk kan heve nivået på kunsten. – Kritikk på sitt beste og mest ambisiøse pusher kunstneren til å lage god kunst, sier han.