Bergenserne med nok en budsjettseier

Av: Therese Søgård

Publisert:

Utgave: 6/2011

Del: 

Bergen Kunsthall er budsjettvinner i år også. De får styrket driftstilskuddet med 1,8 millioner kroner i 2012. I tillegg får de to millioner kroner til ombygging.

Det betyr at det er foreslått at kunsthallen får en samlet driftsstøtte på 8,2 millioner kroner i 2012. I tillegg er det foreslått til sammen seks millioner kroner til ombygging av kunsthallen, og de to første millionene skal bli utbetalt i 2012.

Direktør i Bergen Kunsthall, Solveig Øvstebø, er ikke skuffet over at de ikke får alle de tiltenkte midlene utbetalt på en gang.
– Nei, det er helt i orden. Dette er et prosjekt som går over tid, så det er vi absolutt inneforstått med.

Fra neste år tar Bergen Kunsthall over andre etasje i bygget. Arbeidstilsynet, som nå leier lokalene, flytter ut. – Vi har lenge ønsket å bruke hele huset til kunstnerisk virksomhet, og ombyggingen er et ledd i det, forklarer Øvstebø. Hun poengterer at hun ikke kunne regne med å få en økning. – Det er spennende hvert eneste år, sier hun, men understreker at det er mye arbeid som ligger bak tildelingen. Hun forteller at det har vært mange møter og mye søknadsarbeid og informasjonsarbeid, og at hun har reist mangfoldige ganger til Oslo for å drive lobbyvirksomhet på vegne av institusjonen.

Tildelingen betyr enormt mye for kunsthallen, ifølge direktøren. – Det betyr en sikring av kunsthallens kunstneriske drift, og at vi forblir en institusjon med høy aktivitet samtidig som vi kan ha mulighet til faglig fordypning. Med denne bevilgningen, mottar vi tilsvarende som andre sammenlignbare institusjoner, sier Øvstebø. Hun viser blant annet til Kunstnernes Hus og Henie Onstad Kunstsenter i Oslo.

Direktøren håper og tror at tildelingen blir gjort på grunn av kunsthallens program.
– Det har hele tiden vært sentralt for oss å jobbe faglig og kompromissløst med kunstneriske aspekter vi til en hver tid har funnet interessante. I begynnelsen var alt på sparebluss, men det var viktig for oss å demonstrere hva vi kunne fått til dersom vi hadde hatt penger. Kunsthallen fikk sin første bevilgning over statsbudsjettet i 2004. Den var på 300 000 kroner og skulle dekke Festspillutstillingen. – Siden har vi jobbet konsekvent, direkte og utrettelig med politikere og byråkrater. Jeg skjønte tidlig at jeg måtte sikre institusjonen for å få realisert de kunstneriske ambisjonene jeg hadde for kunsthallen. Statsbudsjettet ble her det viktigste målet, i tillegg til Bergen kommune.

Som en lokal institusjon ønsker Bergen kunsthall å bidra til at Bergen også kan delta i en internasjonal samtale om samtidskunst. Øvstebø mener institusjonen har vært en viktig markør i det bergenske kulturlivet siden den ble startet i 1838. Hun påpeker at kunsthallen ikke har utarbeidet et manifest, men at programmet speiler valgene til fagfolkene som jobber der. – Det som nok går igjen er at vi har et sterkt fokus på «verket» både med hensyn til produksjon, visning og formidling, sier hun.

Arkitekt Ole Landmark tegnet huset for kunstneriske formål i 1938, og Øvstebø synes det er godt at det nå snart i sin helhet kan bli brukt slik det var intendert. I 2013 er forhåpentligvis ombyggingen ferdigstilt. Da kan publikum ta i bruk en ny trapp opp til etasjen over.
– Det er nødvendig med bedre tilgang til andre etasje, og det er noe av grunnen til at vi bygger om. Da får vi en mer publikumsrettet etasje med større aktivitet, sier Øvstebø og legger til at også resepsjonsområdet i første etasje skal utvides til bokhandel.