Taper millioner på utleie til kunstnere

Av: Therese Søgård

Publisert:

Utgave: 6/2011

Del: 

Billedkunstner Henrik Placht og familien har investert 50 millioner kroner for å pusse opp lokaler på Torshov i Oslo. Placht ville ha atelierer i lokalene – men det lønner seg ikke å leie ut til kunstnere.

De 1700 kvadratmeterne med nyoppussede lokaler på gamle Lilleborg fabrikker er en våt drøm for kulturinteresserte. Men for familien Placht som står bak Lilleborg-prosjektet, ble det et spørsmål om de var villige til å tape mange millioner kroner for å satse på kunst og kultur.

Lett å leie ut
Placht sier at det ikke er mangel på kunstnere som trenger gode arbeidslokaler i hovedstaden. Han kunne med letthet ha leid ut lokalene til kunstnere.
Problemet er at det ikke lønner seg å leie ut til dem. Siden kunstnere er unntatt merverdiavgift, oppstår det en uheldig situasjon når næringsbygg blir utleid som atelierer: Utleier kan få fradrag for merverdiavgiften (mva) når han leier ut til en avgiftsberettiget næring, men ikke til en som har momsfritak. Dette fører til at en utleier mister fradragsmuligheten ved å leie ut til kunstnere, men også til andre kulturarbeidere som har momsfritak. Det synes Placht er synd, særlig fordi det er snakk om utleie til kulturformål.

Oppfordrer til informasjon
–Vi imøteser informasjon fra kunstnerorganisasjonene om hvorvidt dette er et reelt problem, oppfordrer kulturminister Anniken Huitfeldt til Billedkunst.
Statssekretær i Kulturdepartementet, Lubna Jaffery, konstaterer at det ikke er en svikt i mva-reglementet som gjør kunstnere mindre attraktive som leietakere av næringseiendom. –Ved frivillig registrering kan utleier legge utgående mva på leievederlaget og trekke fra inngående mva på byggekostnadene. Leietaker får på sin side trukket fra inngående mva på leievederlaget i sitt avgiftsoppgjør, forklarer Jaffery.

Statssekretæren påpeker at den frivillige registreringsordningen er opprettet av hensyn til avgiftspliktige leietakere og ikke av hensyn til utleieren. – For avgiftspliktige virksomheter skal ikke merverdiavgiften påvirke valget mellom å drive i egne eller leide lokaler. Ikke-avgiftspliktig virksomhet skal ikke ha fradrag uansett, og derfor kan det ikke skje frivillig registrering for utleie til slike, informerer Jaffery.

Kulturdepartementet sier at det ikke er aktuelt med en regelendring: – Nei. Støtte til enkelte grupper bør gis på budsjettets utgiftsside og ikke gjennom mva-systemet, påpeker statssekretæren.

Heller ikke Finansdepartementet ønsker å endre reglene: – Ikke-avgiftspliktige leietakere som kunstnere vil antakelig ikke se seg tjent med en slik utvidelse siden leievederlaget i så fall vil øke som følge av at det i såfall må beregnes 25 prosent avgift også ved utleie til slike leietakere, opplyser statssekretær Roger Schjerva i departementet.

Driver ikke veldedighet
De idylliske lokalene ligger ved Akerselvas bredd. Her kunne kunstnere ha boltret seg i store og lyse atelierer, men dessverre driver ikke familien Placht med veldedighet.
– Her stopper det, sier Placht ved en gammel murhall han egentlig ville pusse opp og leie ut som atelierer. – Jeg snakket med revisoren min om det, men han sa: «Da går du konkurs, Henrik».

Placht sier at når en investor søker om lån i banken, får man det på bakgrunn av leiekontraktene. – Hvis vi bare kan vise til kunstnere, sier banken nei, forklarer billedkunstneren.

I Plachts atelier i andre etasje i de nye lokalene står spraybokser i forskjellige farger spredt utover bordene. Hvis de skal fortsette å stå der, taper han to millioner kroner. – Jeg taper to millioner på å leie ut til meg selv, sier han og legger til at det må en regelendring til – spesielt fordi moms-reglene går på bekostning av kulturformål. – Man må se et større bilde av saken, og la utleiere skrive av momsen også når de leier ut til for eksempel billedkunstnere, musikere og forfattere, slik at de blir like attraktive leietakere som andre, foreslår Placht.

Revitalisering med kultur
Også investeringen i det nyetablerte Det andre teatret i første etasje koster Placht-familien millioner fordi de ikke får skrevet av momsen på utgiftene. Men teateret får heldigvis bli.
– Det tilføyer en trafikk hit og former en positiv energi, forteller Placht som har fått i oppgave fra slektningene som eier store deler av Lilleborg, å revitalisere området. Det synes han blir vanskelig å få til med begrensningene som moms-reglene fører med seg. – Jeg vil jo så gjerne gjøre det med kultur, sier han.