Storsatsing i Tromsø

Av: Pia Henriksen Vangen

Publisert:

Utgave: 6/2011

Del: 

Både kunsthall og kunstfabrikk er på trappene i Tromsø denne høsten. Tromsø Kunstforening har fått økonomisk støtte til å utvikle Tromsø kunsthall, og Tromsø kommune utarbeider en etterlengtet kunstplan for byen.

Tromsø kommune er i ferd med å gjøre ferdig en helhetlig kunstplan for byen. Prosjektleder Lasse Jangås mener Tromsø er overmoden for en forbedring av vilkårene til frie kunstnere i alle fagområder. – Vi ønsker å være attraktive for kunstnere, og at det skal være mulig å velge Tromsø som by å leve og arbeide i. Dette kommer hele samfunnet til gode, noe også næringslivet begynner å innse verdien av, forteller han.

Kunstplanen skal være et styringsverktøy for politikerne. Den skal også være en handlingsplan for det profesjonelle kunstlivet. – Målet er at kunstplanen skal knytte permanente bånd, sier han, og understreker at kunstplanen omfatter alle kunstformer; musikk, film, dans, teater og samtidskunst.

Knytte kontakter i miljøet
De siste årene har vært viktige for utviklingen av Tromsø. Etter at Kunstakademiet kom på plass har det kommet et ungt og sultent miljø til byen. Dette har blant annet resultert i det nye visningsstedet Kurant. – Problemet er at det profesjonelle miljøet og studentmiljøet ikke har naturlig kontakt, forklarer Jangås.

Han mener det er et gunstig tidspunkt nå. Den første generasjonen kunstnere er utdannet fra Kunstakademiet, og da er det viktig at vilkårene er tilstede for at de vil fortsette å ha Tromsø som base til videre kunstproduksjon.

Samarbeid
Planen vektlegger fem avgjørende tiltak for Tromsø. Ett av disse er behovet for rimelige produksjonslokaler. Målet er en Kunstfabrikk i det gamle Mack-bryggeriet, som Kunstakademiet skal flytte inn i på sikt. Jangås mener at det vil være en fordel for begge parter om de kunne lokaliseres vegg i vegg. Dette støttes av instituttleder på akademiet, Helga Marie Nordby.

Det er også behov for bedre organisering og struktur av kunstmiljøet, mener Jangås. – Kunstplanen ser for seg en klynge, en slags motor, som kan komme hele spekteret av frie kunstnere til gode. Et møtested for nettverksbygging og hjelp til markedsføring og andre viktige ting det er lurt å være flere om, forteller han. – Vi tenker å hekte oss på et allerede eksisterende prosjekt for artist in residence-ordninger, som RadArt – et Tromsønettverk for fri scenekunst som er satt i gang sammen med kommunen. Det er etablert en akse mellom Tromsø, Newcastle og Edinburgh. Dette er ennå ikke helt utarbeidet, men kunstplanen tenker å henge seg på her, sier Jangås.

Jangås mener videre at det tiltaket som vil ha størst umiddelbart effekt for kunstnerne er å endre søknadsfristen for tilskudd fra kommunen. Per nå kan kunstnere bare søke om midler i desember. Med kunstplanen ønsker Jangås å gjøre dette mer fleksibelt og praktisk for søkerne. – Det kan jo ikke være sånn at hvis du har en god idé i januar, så må du vente helt til desember for å søke om penger, forklarer han. Søknadsfrist annenhver måned er målet. Han ønsker at næringslivet skal komme på banen også, slik at det er mulig å søke midler derfra i tillegg.

Kunstplanen skal være ferdig utarbeidet i november og skal behandles ved årsskiftet. Byen har fått et maktskifte fra rød-grønt til blått siden prosjektet ble påbegynt, og Jangås er spent på resultatet. Kunstplanen blir nok vedtatt, men han tror at den kommer til å bli vedtatt i ulike deler.

Ny kunsthall
Tromsø Kunstforening har også en plan. Gjennom et treårig prosjekt skal de utvikle kunstforeningen til en kunsthall, med oppstart allerede i januar 2012. Til dette har de fått 1,3 millioner fra Troms fylkeskommune. – Vi ønsker å være et vindu ut mot den internasjonale kunstverden, sier Svein Pedersen, intendant ved Tromsø Kunstforening. Målet er å utarbeide interessante prosjekter i samarbeid med utenlandske institusjoner, legger han entusiastisk til.

Tromsø Kunstforening er én av Tromsø sine eldste kulturinstitusjoner, og holder hus i et stort bygg som opprinnelig ble bygget som museum i 1894. Lokalene egner seg godt til å vise internasjonal kunst i stort format. Kunstforeningen har en sterk posisjon innen eksperimentell samtidskunst, og har som mål å være en arena for diskusjon og kunnskap om samtidskunst, både internasjonalt og regionalt. – Denne satsingen har sammenheng med Troms sin Handlingsplan for visuell kunst, forteller fylkesråd for kultur, miljø og helse, Mariam Rapp. Planen er å synliggjøre det visuelle kunstfeltet og tenke internasjonalt.

Med så mye aktivitet og vilje til å satse på kunsten, er det stor mulighet for at Tromsø virkelig blir Nordens Paris.