Eksperten svarer om forsikring.

Av: Arna Kristine Lund...

Publisert:

Utgave: 7/2011

Del: 

Mange kunstnere opplever at kunstverk blir ødelagt i frakt, under lagring eller flytting. I slike situasjoner gjelder det å være føre var og tegne tilstrekkelig forsikring på alle kunstverk. I tillegg bør man ha innboforsikring på atelieret.

– Vi har fått tips om en sak hvor fraktselskapet nekter å utbetale erstatning for et ødelagt verk, fordi de mener at kunstverket ikke var verdt den oppgitte prisen. Hvor ligger bevisbyrden for prissettingen ved utbetaling av forsikring?
– Det er eiers eller forsikringstakers ansvar at riktig verdi legges til grunn for forsikringen. Det er skadelidte som må dokumentere sitt tap overfor selskapet. Ved uenighet om erstatning dekker vanligvis forsikringsselskapet utgiftene for en ekspertuttalelse.

– Hvordan finner man ut hvor mye et kunstverk bør forsikres for? Tar man utgangspunkt i salgsprisen?
– I utgangspunktet er det jo eier eller forsikringstaker som setter verdien på kunstverket. For å prissette tar man utgangspunkt i markedsverdien. En rekke gallerier og auksjonshus tilbyr å utføre dette gratis så lenge du selv møter frem med kunsten. I andre tilfeller må du betale noen for denne jobben.
– Verdien kan fremkomme i en kjøpskontrakt, en proforma faktura eller annen dokumentasjon fra personer med kunstfaglig kompetanse. Her må man også være klar på hva som skal forsikres, og hvilke skader man skal forsikre seg mot.
– Forsikringsselskapet setter ikke verdien på kunsten. Det er først ved et skadeoppgjør hvor det er uenighet om verkets verdi at forsikringsselskapet må innhente kunstfaglig ekspertise fra en kunsthandler, auksjonshus eller personer med relevant utdanning.

– Sett at du har forsikret kunstverket og det blir ødelagt i frakt. Er det fraktselskapet eller forsikringsselskapet som skal dekke tapet?
– Fraktselskap har som regel et meget begrenset transportansvar, og man bør alltid undersøke begrensningene til transportøren. Fraktselskapet selv eller eier av kunsten kan forsikre objektet i et forsikringsselskap som dekker opp til langt høyere verdi og til helt andre vilkår og omfang enn hva transportselskapet vanligvis kan tilby. Hvem som er erstatningsansvarlig avhenger av hvilken forsikringsavtale man har gjort med hvem i forkant, altså før forsikringen trer i kraft. Det stilles for eksempel helt andre krav til transport av kunst av en profesjonell kunsttransportør. De vil som regel være ansvarlig for pakking og oppsyn ved omlasting og intern håndtering under transporten.
– Uansett anbefaler jeg å dokumentere kunstverkene ordentlig, slik at det ikke er tvil om hvilken forfatning verkene var i før de ble utstilt, fraktet eller lagret. Dette vil lette jobben i en eventuell sak. Og man skal vite at det som regel inngår en egenandel i alle forsikringsoppgjør. Denne er ofte på 4-5 000 kroner, noe som gjør at skader på enkeltverk under denne summen uansett ikke erstattes. Er det derimot innbrudd eller brann på atelieret, vil innboforsikringen for dette kunne dekke noe av tapet på ødelagte kunstverk i tillegg til innboet.