Publisert 7/2011

Av: Elin Maria Olaussen &...

Publisert:

Utgave: 7/2011

Del: 

6 nye spennende anbefalinger!

Hva er et dispositiv? – og to andre essays, Giorgio Agamben, Forlaget Slagmark 2010.
Boken er en dansk oversettelse av Giorgio Agambens essays: Hva er et dispositiv?, Hva er det samtidige? og Vennen. Her bygger han videre på temaer som biopolitikk og det politiske, også kjent som homo sacer-prosjektet. Gjennom arkeologiske og genealogiske metoder i tradisjonen fra Michel Foucault tematiserer Agamben utøvelsen av suveren makt i våre moderne samfunn. Ikke bare metodisk, men også filosofisk, står han her i første rekke på skuldrene til Foucault. Ved å trekke lange linjer fra filosofi, kunst og litteratur viser Agamben hvordan begreper med opprinnelig religiøs betydning opererer som naturaliserte tanker i det vi oppfatter som sekulariserte rettsstater. Utgivelsen kommer med etterord av bokens oversetter Lars Östman.

Sudden Infant: Noise in my Head., Red. Joke Lanz og Lasse Marhaug, Marhaug Forlag 2011.
Sudden Infant er den første boken som kommer ut på det nystartede forlaget til Lasse Marhaug: Marhaug Forlag. Boken gir et portrett av kunstneren Joke Lanz og hans tilknytning til støymusikkscenen som han har jobbet innenfor i en årrekke. I mer enn 20 år har Lanz vært en profilert skikkelse på grensen mellom performance/body art, improvisasjon og støy. Boken dokumenterer alle Lanz’ aktiviteter og inkluderer også visuelle arbeider som tegninger, malerier, poesi, manifester så vel som konsertpostere og flyere. Nye essays av blant annet Leif Elggren, Mark Warthen og Drew Daniel.

Klippe lime kopiere – Teori, Gunnar Berge, Forlaget Attåt 2011.
Denne antologien presenterer leseren for en samling tekster av et knippe internasjonale poeter, som også kaller seg teoretikere. Den tilbyr oss en orientering i den mest levende og nyskapende delen av den litterære samtidsproduksjonen. Gjennom dette utvalget peker filosofen Gunnar Berge på poesiens politiske og samfunnsmessige rolle, som strekker seg utover en isolasjonistisk poetisk følelse. Han viser til metoder som digitale collager der «tekst» blir byttet ut med «dispositif », gjennom å klippe, lime og kopiere. Boken inneholder oversatte tekster av Christoph Hanna, JeanRené Etienne, Olivier Quintyn og Fanck Leibovici, samt et nyskrevet essay av Berge.

Konsten att handla – konsten att tänka, Red. Ulrika Bjørk og Anders Burman, Axl Books 2011.
Bidragene i denne boken kretser rundt Hannah Arendts syn på tenkning, politikk og handling. Tekstene er omskrevne foredrag fra symposiet med samme navn avholdt ved Södertörns Högskola i 2010. Hannah Arendt (1906-1975) fremstår som en av det forrige århundrets mest eksentriske og inspirerende tenkere, og hennes politiske idealer fungerer som et tankevekkende motstykke til dagens flate politiske debatt. Arendt har gitt betydelige bidrag til den politiske teorien med analysen av totalitarismens opprinnelse og kritikken av en intellektuell tradisjon som har blitt likegyldig til å reflektere over politiske hendelser. Blant bidragsyterne finner vi Maria Bexelius, Victoria Fareld, Stefan Jonsson, Cecilia Sjöholm, Gustav Strandberg og Sven- Olov Wallenstein.

Nihilism, Art, Technology, Sven-Olov Wallenstein Axl Books 2011
Denne avhandlingen tar utgangspunkt i at det eksisterer en forbindelse mellom visse deler av avantgarden og teknologisk utvikling. Boken undersøker tre paradigmatiske møter mellom kunst og teknologi i modernismen: oppfinnelsen av fotografiet, de teknologiske visjonene i futurismen og konstruktivismen, og til slutt tolkningen av teknologi i debatter om arkitektonisk teori på 1920 og 30-tallet. Boken tar for seg tre filosofiske responser på denne utviklingen og spørsmålet om nihilisme hos Walter Benjamin, Ernst Jünger og Martin Heidegger – som alle har til felles at de ser mot kunst som en måte å overkomme modernitetens krise. Siste del av boken undersøker arbeidene til Mies van der Rohe i lys av Heideggers analyser om teknologi.

Folds, Tauba Auerbach, Bergen Kunsthall/Sternberg Press 2011.
Tauba Auerbachs utstilling «Tetrachromat» åpnet nylig i Bergen Kunsthall, og i den forbindelse ble publikasjonen Folds gitt ut. Auerbach har lenge jobbet eksperimenterende med bokens format, og har tidligere gjort en rekke artists books der boken omformes til sofistikerte skulpturelle objekter. Sist med en pop-up bok der detaljerte skulpturer av papir bretter seg ut når man blar gjennom den. Folds presenterer maleriserien Auerbach viser i Bergen, der hun har brettet og vridd på lerretene før de har blitt påført maling, og som i en utstrukket form blir gjengivelser av sine tidligere tre-dimensjonale tilstander. Boken inneholder tekstbidrag av Emmanuelle Dauplay, Edwin Abbott og Italo Calvino.