Kritiske til OCAs prioriteringer

Av: Guro Waksvik

Publisert:

Utgave: 7/2011

Del: 

– OCA prioriterer kuratorstyrte aktiviteter og gir ikke reisestøtte til norske kunstnere som har samarbeidsprosjekter med kunstnere i andre land. Denne typen samarbeid er viktig for mange av oss, sier billedkunstner Grete Marstein.

Hun er en av mange som er provosert over måten Office for Contemporary Art Norway (OCA) håndterer midlene fra Utenriksdepartementet (UD) som er øremerket reisestøtte, International Support. Støtten skal dekke reise og opphold for kunstnere som skal arbeide eller ha utstillinger utenlands.– Kunstner til kunstner-samarbeid over landegrensene prioriteres ikke av OCA. Det er selvsagt bra med kuratorstyrte aktiviteter, men ikke utelukkende, sier Marstein.

Hun tviler på om hun kommer til å søke OCA om reisestøtte igjen, etter gjentatte avslag.
– Jeg ser klart at vi trenger OCA eller noe tilsvarende for å promotere norske kunstnere i utlandet. Det er avgjørende for å kunne være tilstede internasjonalt. OCA er imidlertid veldig selektive. Tilsvarende fond, for eksempel for forfattere, gir reisestøtte for at forfattere kan promotere seg selv.

Høy terskel
Billedkunstner Marianne Mannsåker deler Grete Marsteins oppfatning om at kunstnere med egne kuratorer prioriteres. – Jeg får fornemmelsen av at det er et lite knippe navn som promoteres. Det er et fåtall av oss som har egen gallerist eller kurator, og det er desto viktigere med en støttende instans, som OCA i prinsippet var ment å være for langt flere av oss enn tilfellet er i dag, konstaterer hun.

Mannsåker har også erfart at nåløyet for å få støtte er trangt. Sammen med Ann Naustdal søkte hun om støtte både til transport av kunstverk, reise og opphold for å delta på en internasjonal utstilling i 2008. – Vi ønsket å delta på den europeiske vandreutstillingen ARTAPESTRY2, en triennale, og en av de få internasjonale arenaer for samtidsbilledvev. Vi la ned mye arbeid i en fyldig felles søknad, som vi altså fikk avslag på, forteller Mannsåker.

Det gis ikke begrunnelse for avslag. De to tekstilkunstnerne antok at avslaget var genrebetinget, men har ikke fått en bekreftelse på at så var tilfelle. Ann Naustdal søkte fagutvalget i UD gjennom Norske Kunsthåndverkere, som har betydelig mindre midler enn OCA, og fikk transportstøtte der. Mannsåker søkte ikke andre steder etter avslaget. Som billedkunstner mener hun OCA er den rette mottaker for søknad om midler.
– Det er OCA som er riktig adressat for tekstilkunstnere, selv om det ser ut til at de har sluttet å støtte oss, sier Naustdal.
– Vi synes vandreutstillingen var en viktig og sjelden begivenhet. Vi spurte oss hvem som da prioriteres av OCA, når reisestøtte til ARTAPESTRY2 ikke blir tatt med i betraktning, sier Mannsåker.
Mannsåker la skuffelsen bak seg og dro likevel med midler fra egen lomme. Hun vurderer å søke om reisestøtte i 2012, men vet ikke lenger om det er bryet verdt.

Uforstående til kritikken
Jurymedlem Frank Falch i OCAs internasjonale jury som tildeler reisestøtte, stiller seg uforstående til kritikken om at kuraterte aktiviteter prioriteres. – Vi legger vekt på prosjektets innhold og kvalitet. Det er ikke avgjørende om et prosjekt ledsages av en kurator eller ikke, sier Falch, som til daglig er kurator ved Sørlandets Kunstmuseum.

Juryen tar utgangspunkt i innsendte søknader fire ganger i året. Langt de fleste søknadene er fra enkeltkunstnere. Også grupper, kuratorer, og utenlandske institusjoner søker midler fra International Support. – Budsjett, tidligere aktiviteter og hvor godt prosjektet er argumentert, spiller inn. Billedmateriell er også veldig viktig, påpeker Falch.

Drøyt 40 prosent får tildelt støtte
Han har fem års erfaring fra juryen og understreker at hver enkelt søknad får en grundig vurdering. – Kunsthåndverkerne har egne midler, men vi har ved noen anledninger gitt støtte til tekstilkunstnere. Prosjektets karakter må da være innenfor en billedkunstkontekst, opplyser Falch.

Tall fra OCA viser at 108 av 214 søkere har fått støtte gjennom ordningen så langt i år. Da er fjerde runde i 2011 ikke medregnet. Beløpene som er gitt strekker seg fra 2180 til 150 000 kroner. I fjor ble det totalt behandlet 201 søknader, hvorav 98 fikk støtte. Statistikk for tidligere år viser at andelen søkere som får støtte jevnt over ligger på drøyt 40 prosent.