Vellykket samarbeid

Av: Gry Hartvigsen

Publisert:

Utgave: 7/2011

Del: 

Kunst rett vest har blitt en suksesshistorie ved et utstrakt samarbeid mellom 16 kommuner og deres kunstnere. Hvert år gjennomføres åpne atelierer og en fellesutstilling, som blir svært godt besøkt.

To helger i oktober åpnet 105 kunstnere i Vestregionen sine atelierer for publikum, og besøkstallet var svært bra. 15 000 besøkte arrangementet, og mye kunst ble solgt.
– Målsettingen vår er å styrke og synliggjøre regionens profesjonelle kunstnere og formidle visuell kunst til et bredt publikum gjennom felles markedsføring av arrangementet, sier prosjektleder i Kunst rett vest, Lena Hansson.
– I en større sammenheng ønsker man at det skal være et parameter for å gjøre det attraktivt å bo i regionen, fortsetter hun.

Inspirasjonen til Kunst rett vest kommer fra Sverige, hvor de såkalte Konstrundene i Skåne både styrker regionens identitet og er en viktig inntektskilde for de lokale kunstnerne.
Til forskjell fra kunstnerinitierte arrangementer hvor kunstnerne åpner sine atelierer i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim, var det ordførere som initierte Kunst rett vest. Det styres av et kulturnettverk bestående av kommunenes kultursjefer og en prosjektgruppe hvor kunstnere er representert.
Siden 2008 har Lena Hansson vært prosjektleder. Hun forteller at de kommunale kanalene er viktige for å gjøre prosjektet kjent i hver enkelt kommune.
– Vi viser film og legger ut både bokmerker og kartaviser på bibliotekene og på servicetorgene. Kommunenes kulturmedarbeidere holder kontakt med «sine kunstnere» og gjør avtaler med skoleklasser, seniorgrupper, næringslivsorganisasjoner, informerer via kommunens nettsider og får inn artikler og annonser i lokalaviser med mer, sier hun.

Konseptet
– Vi har, i motsetning til for eksempel Oslo Open, valgt å bruke en fagjury for å velge ut deltagere blant søkerne. På denne måten ønsker vi å sikre kvaliteten og samtidig gi rom for fornyelse. Videre har vi valgt å holde en fellesutstilling, hvor hver kunstner er representert med et verk. Tanken er at man her får en oversikt og kan velge ut sine favorittkunstnere. Deretter kan man besøke deres atelierer, sier Hansson.
– De svenske kunstrundene bruker samme kunsthall til fellesutstillingen fra år til år. Det opparbeides som et kjent startsted. Vi har valgt å flytte på den. Det har skapt engasjement i ulike deler av regionen, men har vært en ekstra utfordring, både overfor publikum og for arrangør, fortsetter hun.

Positiv opplevelse
Billedkunstner Bente Sommerfeldt- Colberg var fjorårets vinner av Kunst rett vest-prisen på 10 000 kroner og har vært med på arrangementet tre år totalt.
– Det har vært en positiv opplevelse å være med og både møte sitt publikum i atelieret, være deltager på fellesutstillingen og møte andre regionale kunstnere på seminarer i Kunst rett Vests regi. Prosjektleder Lena Hansson er entusiastisk og flink, og gjennomføringen av seminarene gir en fin ramme. I fjor holdt AK Dolven et foredrag om sitt kunstnerskap, og det var engasjerende og sterkt, sier Sommerfeldt-Colberg.
Hun synes fellesutstillingen er spesielt viktig fordi publikum kan orientere seg der og velge atelierer å besøke.
–Å åpne atelieret sitt er både fint og krevende. Atelieret er min tumleplass og alenerom. Siden min mann Morten Krohg og jeg i tillegg har atelierene våre på gården der vi bor, blir det ganske tett på. Men det er flott at såpass mange tar seg tid til å finne frem til oss, sier hun.

Hun sier at Kunst rett vest har vært gode på å be om ris og ros etter hvert arrangement, og mener det er positivt at de har lyttet til kunstnerne og utført endringer til det bedre.
– Om jeg skulle nevne noe som kan bli enda bedre, så er det visningsstedet for fellesutstillingen. Siden flere kommuner deltar har man tenkt demokratisk og latt utstillingen gå på rundgang. Men ikke alle lokalene har egentlig vært så egnet for visning av kunst. For kunstnerne er det viktigst at kunsten kommer godt frem, ikke at alle kommunene skal få holde utstillingen, avslutter hun.