Art Writing – i rommet mellom kunst og tekst

Av: Gabrielle Haga

Publisert:

Utgave: 7/2011

Del: 

På Goldsmiths i London kan man nå studere Art Writing. Men hva går studiet ut på? Og hva er egentlig «Art Writing»?

– Studiet Art Writing er ment å skulle gi studentene tid til å utvikle et nært forhold til tekst, sier forfatter, performance- og videokunstner Tone Gellein, som nettopp har tatt en master i Art Writing. Hun har også vunnet en pris i regi av Book Works for sitt masterprosjekt.
– Jeg pleier å si at jeg studerte kunst med tekst som verktøy på samme måte som maling eller video kan være det. Samtidig kan studiet være et sted å utvikle seg til kunstkritiker, kunstskribent eller forfatter.

– Hvordan arbeidet dere med tekst?
– Vi var først og fremst på leting etter vår egen stemme, vår egen inngang. Noen undersøkte hvordan språket fungerer i ulike visuelle presentasjoner, for eksempel en i video eller i en trykket visuell utforming. Vi jobbet ikke innen bestemte genre, men skulle for eksempel bli bevisste på forskjellen mellom poesi og prosa. Selv jobbet jeg med performativ tekst. Det kunne være en beskrivelse av en performance og samtidig en performancetekst som kan leses eller være voiceover.

Ikke forfatterstudium
– Hva skiller dette studiet fra en forfatterutdanning?
– Generelt handler det vel om hvilke referanser som får plass i diskusjonene. Studentene jobber med ideer, bilder og et bredt, kritisk samtidskunstfelt, og mange har bakgrunn som visuelle eller performative kunstnere. Tekst er et sentralt verktøy i vår egen kunstpraksis, eller i møtet med annen kunst. Noen av studentene her kan trenge nye innganger til å arbeide som forfatter, mens andre er etablerte billedkunstnere og trenger motstand for å komme videre med nettopp tekstarbeid. Språk og tekst berører sentrale deler av enhver kunstnerisk praksis.

Overskridende
– Berører Art Writing også tekst i teater, musikk og dans i tillegg til billedkunst?
– Studiet kan berøre alle kunstfelt, men ligger under Master of Fine Arts, tilsvarende kunstakademiet her hjemme. Det sentrale er sammenhengen og diskusjonen mellom tekst og bilde, kunst og tekst. «Forfattere bør bruke øynene og malere bør bruke ørene» er det blitt sagt, og det er noe i dette: Når de ulike sansene overskrider hverandre, kan visjonene og ideene få tilgang.

Studiet er altså svært åpent, med ulike fokus og nedslagsfelt. Lederen for Art Writing, Maria Fusco, er ikke så opptatt av å definere det.
– Vi er mer interessert i å undersøke hva Art Writing kan være, enn å identifisere eller avgrense det. Studiet problematiserer ulike skrivemåter slik at studentene kan håndtere komplekse, kreative og konseptuelle emner. Spørsmål som: «Kan kunst være ikkevisuell? » og «Hva er forskjellen mellom å se og å lese?» er sentrale, sier Fusco.

Å utvikle en stemme
Tone Gellein er fornøyd med studiets åpne form.
– Gjennom språket og begrepene vi brukte for å snakke om det vi gjorde, ble vi mer bevisste på vår egen praksis som kunstnere. Samtidig kunne tekst være et eget verktøy, altså tekst som kunst. Jeg har lett etter en måte å eksperimentere med tekstlig form på, og det fant jeg her.

– Hvem mener du studiet kan passe for?
– Art Writing er et godt valg for den som ønsker å skrive i et eksperimentelt kunstfelt. Her får vi får fritt spillerom til å eksperimentere med en tekstlig kunstpraksis.