Eksperten svarer: Originalitetsbegrepet i digital kunst

Av: Nina Sundbeck-Arnäs Kaasa

Publisert:

Utgave: 1/2012

Del: 

Når det gjelder video, lydkunst og annen kunst som lagres digitalt er mulighetene til å reprodusere materialet så lett tilgjengelig at du risikerer å miste kontrollen over dine verk. Hvordan kan du hegne om kunstverkenes originalitet?

Ved Fotografiska museet i Stockholm forteller Jens Hollingby at et fotografi alltid selges med en signatur og iblant et sertifikat som verifiserer verkets ekthet. Uten dette har ikke papirversjonen noen kommersiell verdi. Sånn sett er datafilen å betrakte som en kopi. I motsetning til fotografier, som ofte har et begrenset opplag, er det ikke vanlig å nummerere videoverk fordi den kommersielle etterspørselen er marginal. Unntakene er verk av internasjonalt anerkjente kunstnere. Knut Åsdam opererer med et begrenset opplag på mellom tre og fem utgaver. Antallet blir bestemt i forhold til produksjonskostnadene. Når det gjelder filmer, bruker han et opplag på fem pluss AP (Artist proof). AP er kunstnerens eget eksemplar, og er en forsikring dersom noen av utgavene blir skadet. De enkelte eksemplarene leveres sammen med et sertifikat som bekrefter opplaget og detaljert beskriver hva kjøperen kan gjøre med verket og filmfilene.

Ivar Smedstad ved Atelier Nord etterlyser kvalitetsbevissthet blant kunstnere som jobber med digital kunst. Slik kan vi skille mellom utgaver som brukes til utstillinger og salg, og de som sendes som demoer til gallerier og stipendkomiteer. HD-video har for eksempel superb kvalitet sammenliknet med DVD. Åsdam leverer alltid originaler i et masterformat som er godt og stabilt, ment for å vare over tid. Frem til nå har han ikke opplevd at det har skjedd noe med dem, og så lenge han lever vil han lage en ny kopi og destruere masteren dersom det skulle oppstå skader. Men sertifikatet må bestå, det garanterer verkets ekthet og utgjør sammen med masteren det originale kunstverket. Masteren er det som materielt sett skal sikre verkets levetid, men ikke brukes til visning. Dette er gjerne veldig store filer som uansett ikke kan spilles av med konvensjonelt utstyr. Til visning anvendes kopier som ødelegges etter bruk.

Demokopier er det ifølge Smedstad lurt å «vannmerke» , slik kan de ikke vises som originalverk. På samme måte som en logo, som representerer ditt varemerke og som preges inn i et digitalt fotografi ved hjelp av et billedbehandlingsprogram, kan du merke en video med et dertil egnet program. Da blir din «signatur» synlig på skjermen mens filmen vises. Hvis en utgave blir reprodusert mot din vilje, er verket juridisk sett beskyttet gjennom norsk åndsverkslov så lenge copyright kan dokumenteres.