Publisert 1/2012

Av: Elin Maria Olaussen &...

Publisert:

Utgave: 1/2012

Del: 

6 nye spennende anbefalinger!

Per Inge Bjørlo, Caroline Ugelstad, Pax Forlag 2012
Per Inge Bjørlo er en sentral aktør på den norske kunstscenen og har stilt ut på en rekke utstillinger i inn- og utland. Bjørlos verk er representert i en rekke samlinger rundt i verden, og blant hans offentlige utsmykninger kan nevnes skulpturene i serien Alexis på Oslo Lufthavn, Gardermoen (1998) og på Oslo Sentralstasjon, samt Larger Body på Høvikodden, Bærum. Boken er rikt illustrert. Gjennom tekst og bilder presenteres hele Bjørlos mangfoldige kunstnerskap fra debututstillingen i 1980 og frem til i dag. Publikasjonen er utgitt i forbindelse med Bjørlos retrospektive utstilling ved Henie Onstad Kunstsenter — kuratert av bokens forfatter, Caroline Ugelstad. Inkludert i publikasjonen er også et essay av Stig Sæterbakken.

Works 1989-2011, Hamid Rasmussen, selvpublisert 2011
Hans Hamid Rasmussen har kommet ut med en bok som fungerer som en slags hybrid mellom en artist´s book og dokumentasjon av tidligere arbeider. Publikasjonen spenner fra prosjekter som ble påbegynt på Konstfack i Stockholm på slutten av 1980-tallet, til arbeider som ble ferdigstilt til Göteborgs Internasjonale Konstbiennal i 2011. Boken inkluderer et tekstbidrag av Gertrud Sandqvist samt teksten fra forskningsarbeidet En hyllest til hybriden, som består av refleksjoner knyttet til researchen Rasmussen gjorde fra 2004-2008 ved Kunstakademiet i Trondheim. Boken er designet av Node Berlin Oslo, og hvert eksemplar er innbundet med unike broderier på omslaget.

Labour Magazine, Melissa Gordon og Marina Vishmidt (red.), selvpublisert 2011
Labour er et nytt, uavhengig magasin om kunst og arbeider med et feministisk perspektiv. Magasinet er igangsatt av billedkunstner Melissa Gordon og skribenten Marina Vishmidt etter en serie møter med kvinnelige kunstnere, kalt A conversation to know if there is a conversation to be had i 2010- 2011 ved Dexter Sinister (New York), Kunstverein Amsterdam, Salon Populaire (Berlin) og Raven Row (London). Labour undersøker de ulike betingelsene ved en (feminisert) kunstnerisk produsent. Innholdsfortegnelsen favner blant flere bidrag, et essay om kvinners arbeid av Nina Power, en samtale mellom Lisette Smits og Meredyth Sparks om The Female Dandy, og et prosjekt signert Henry VIII´s Wives – et kunstnerkollektiv bestående av Rachel Dagnall, Bob Grieve, Sirko Knupfer, Simon Polli, Per Sander og Lucy Skaer.

Living as Form: Socially Engaged Art from 1991-2011 Nato Thompson (red.) MIT Press 2012
Den kommende publikasjonen Living as Form: Socially Engaged Art from 1991-2011 tar for seg sosialt engasjert kunst fra kunstnere og kollektiver som vektlegger deltagelse, dialog og handling der kunsten overskrider grensen mellom kunst og liv. Denne kunsten har fått mange merkelapper, som for eksempel relasjonell kunst, dialogisk kunst, new genre public art og aksjonistisk kunst. Bidragsytere inkluderer gruppen Superflex, Jeremy Deller, Women on Waves og Santiágo Cirugeda hvis arbeider spenner fra aktivisme, teater, helsetjenester og byplanlegging. Antologien følger utstillingen med samme navn som ble organisert av Creative Time, og vist i den historiske bygningen Essex Street Market på Lower East Side i New York i fjor høst. Boken består av mer enn 100 prosjekter som er godt dokumentert gjennom fotografier og essays av blant andre Claire Bishop, Brian Holmes og Maria Lind.

Martha Rosler: The Bovery in Two Inadequate Descriptive Systems. Steve Edwards, Afterall Books 2012
I verket The Bovery in two inadequate descriptive systems (1974-1975) bygger Martha Rosler bro mellom konseptkunst og politisk dokumentar. Arbeidet, som består av 21 svart-hvitt fotografier, 24 tekstpaneler og tre blanke paneler, drar veksler på 1960-tallets foto- og teksteksperimenter. Tematisk tar verket imidlertid utgangspunkt i den sosiale virkeligheten på New Yorks Lower East Side, som har fungert som et yndet motiv for en rekke dokumentarfotografer. Verket åpner for en kritisk holdning til etablerte former for dokumentarfotografi, men i sitt utvidete essay argumenterer Steve Edwards her for at dette kun er én dimensjon og ikke hele meningen med prosjektet. Han plasserer arbeidet i relasjon til samtidige debatter og praksiser, og undersøker spesielt hvordan det forholder seg til konseptkunst og neoavantgarden på 1960- og 1970-tallet.

Texte zur Kunst Feminismus! Desember 2011
Det er ingen tilfeldighet at siste nummer av Texte zur Kunst i sin helhet er viet feminisme, for feminismen har, ifølge redaktørene, aldri vært mer utsatt enn nå. Vi befinner oss i en tro om at feminismens krav har blitt imøtekommet. Det har aldri vært et mer postfeministisk klima enn i dag, men denne tidsånden er ikke minst symptomer på en ideologi som hevder å være postideologisk, der sosial ulikhet ikke eksisterer, kun individuell fallitt. På samme måte som det er opp til hver enkelt person hvilken plass de tar i samfunnet, er det innenfor dette synet opp til hver enkelt kvinne hvorvidt de er begrenset av sitt kjønn eller ikke. Siste nummer av Texte zur Kunst undersøker dette ved å se på feminismens status i dag i hverdagsliv, media, kunst og akademia.