Viktig å være etterrettelig

Av: Gry Hartvigsen

Publisert:

Utgave: 1/2012

Del: 

– Dette er en begivenhet som vekker sterke følelser, og da er det viktig å stå på stø grunn rent faglig sett i prosessen, sier leder for styringsgruppen for oppføring av minnesmerker etter 22. juli, Åse Kleveland.

Styringsgruppen, nedsatt av regjeringen, har så vidt kommet i gang med arbeidet med oppføringen av minnesmerker i Oslo og ved Utøya.

Styringsgruppen består av representanter fra Kulturdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, AUF, den nasjonale støttegruppen etter 22. juli hendelsene og de berørte i regjeringskvartalet. Kulturdepartementet og KORO kommer til å fungere som sekretariat. Gruppen vil i første omgang konsentrere seg om lokalisering og utforming og skal innen 1. april ha klart et forslag.

– KORO er i ferd med å velge ut fire kunstneriske konsulenter sammen med meg, og i denne sammenhengen vil en av disse være landskapsarkitekt. Jeg er opptatt av at det er erfarne konsulenter som skal brukes, som har bred erfaring innen dette feltet. Det er flere aspekter og mange hensyn å ta når man skal oppføre et minnesmerke etter en slik hendelse, sier Kleveland.

Hun har som målsetting at prosessen rundt oppføringen ikke skal fremprovosere konflikter, og at man skal være grundige og stødige til tross for at man har liten tid.
– Jeg forstår, og nærmest forventer, at det vil bli reaksjoner og sterke meninger i tilknytning til minnesmerkene og den kunstneriske utformingen. Derfor blir det desto viktigere at prosessen rundt gjøres riktig, avslutter Kleveland.