Notiser 1/2012

Av: Billedkunsts redaksjon

Publisert:

Utgave: 1/2012

Del: 

Dette har skjedd i kunstverdenen siden forrige nummer:

Nytt Norsk kulturråd
Yngve Slettholm er i statsråd oppnevnt som ny leder av Norsk kulturråd fra 2012 til og med 2015. I rådet sitter Asta Busingye Lydersen (første nestleder), Arnfinn Bjerkestrand (andre nestleder), Marianne Olsen, Iren Reppen, Arne Fagerholt og Ingar Sletten Kolloen. Billedkunstog kunsthåndverkfeltet er representert på varaplass med Geir Harald Samuelsen. Også Luba Kozovnikova er varamedlem.

Nye faglige utvalg i kulturrådet
Kulturrådet har nedsatt nye fagutvalg. I faglig utvalg for billedkunst og kunsthåndverk sitter Geir Harald Samuelsen (leder), Morten Torgersrud, Heidi Bjørgan, Jana Windern og Mayra Henriques. Aktører i billedkunstfeltet sitter også i flere andre utvalg. Sune Nordgren og Hilde Mehti sitter i faglig utvalg for rom for kunst og andre formål, Amanda Stegell sitter i faglig utvalg for dans, Lars Elling sitter i utvalget for bildebøker for barn og unge, Sigrid Lien sitter i forsknings- og utviklingsutvalget og Jon-Ove Steihaug sitter i faglig utvalg for kulturvern. Utvalgene er sentrale i vurderingen av søknader til Norsk kulturfond. De aller fleste vedtakene gjøres i fagutvalgene, som har delegert vedtaksmyndighet fra rådet.

Flere forslag til lokalisering av Kunsthall i Trondheim
En styringsgruppe har lagt frem en fremdriftsplan for Kunsthall Trondheim, hvor man blant annet presenterer ulike forslag for lokalisering. Dampsentralen, Trafikkhallen, Spikerfabrikken, Brannstasjonen, Fjordplassen og et nybygg er vurdert som mulige løsninger. Målet er at Kunsthall Trondheim skal være klar for åpning i 2015. Styringsgruppen anbefaler at kunsthallen bør være en frittstående kulturinstitusjon med profesjonell kunstfaglig ledelse og med et styre som er sammensatt basert på kompetanse. De anbefaler at det nedsettes et interimstyre som skal ta prosjektet videre og vurdere hvilken lokalitet som egner seg best.

Kjartanistan en av vinnerne i kunstarena-konkurranse
I desember ble fem vinnere av kulturrådets konkurranse om gode kunstarenaer for barn og unge kåret. Vinnerne fikk 250 000 kroner hver til å videreutvikle ideene sine. Blant vinnerne er Kjartanistan, et kunstprosjekt skapt av Kjartan Slettemark, og videreført av prosjektlaget Andreas Fadum Haugstad, Bjørn-Are Vollstad og Jarle Kvamme. Prosjektet går ut på skape en «mikronasjon» (republikk) uten grenser der alle kan bli borgere. En annen vinner er Please Disturb ved billedkunstner Bernhard Østebø og arkitekt Kirsti Sveindal, som ved å la kunsten oppsøke barn og unge i deres vante miljø, ønsker å skape et møte preget av frivillighet. ROM for kunst og arkitektur, Rintala Eggertsson Arkitekter og Vigdis Storsveen foreslår i Transformer om å skape nye mobile kulturarenaer på ledige tomter i Oslo.

Haugen/Zohar Arkitekter fikk pris
Over 300 prosjekter fra alle verdensdeler deltok i kampen om The AR Awards for Emerging Architecture, delt ut av det engelske tidsskriftet The Architectural Review. Haugen/Zohar Arkitekter ved Marit Justine Haugen og Dan Zohar fikk pris for Hule Hi-prosjektet for Breidablikk barnehage i Trondheim. Den 3,7 meter høye hulekonstruksjonen er laget av 1,5 tonn industriavfall, og er inspirert av naturlige huler som steder for å gjemme seg, klatre, utforske og fortape seg. Prosjektet får nå internasjonal oppmerksomhet.

Ane Mette Hol vant Statoil kunstpris
Det er en stor ære å få en slik pris, fra denne juryen. Det er også en ære å være nominert sammen med så dyktige kunstnere, sier Ane Mette Hol i en pressemelding. De andre nominerte til prisen i 2011 var Marte Eknæs, Tori Wrånes og kunstnergruppen Institutt for Degenerert Kunst. Prisen er på 500 000 kroner.

Nettside hvor du kan beregne dine inntekter
Som selvstendig næringsdrivende kan du nå ved hjelp av timepriskalkulatoren. no relativt enkelt finne ut hva timeprisen din bør være for å kunne oppnå ønsket brutto årsinntekt. Dette er et gratis verktøy for konsulenter, frilansere og andre næringsdrivende. Det er Conta Systemer som driver nettstedet, en bedrift fra Sør-Trøndelag som har spesialisert seg på brukervennlige nettjenester og andre produkter for småbedrifter. De har også et gratis faktureringsprogram

Soft magasin nå på nett
Soft magasin er relansert som et nettbasert magasin for tekstil billedkunst. Utgiver er Norske Tekstilkunstnere. – Vi ønsker å nå et bredere publikum og formidle og synliggjøre aktuelle utstillinger og andre hendelser som rører seg innen vårt felt. Det er mange utstillinger både i Norge og i utlandet, men disse kommer ikke frem i norske medier, så vi ser behov for et eget magasin, sier redaktør Runa Boger til Billedkunst.

Vil gjøre Kunstnernes Hus til et sosialt sted for kunstnere
Sverre Gullesen er valgt som ny styreleder for Kunstnernes Hus, og tar dermed over etter Geir Harald Samuelsen. – Samuelsen har jobbet for å etablere en god struktur, som i dag i stor grad er på plass. Halve styret er nytt, vi har en relativt nyansatt kunstnerisk leder og administrativ leder, så det er mye nytt blod, sier Gullesen til Billedkunst. Han har bakgrunn fra både UKS og NBK, og mener de politiske vervene er en fordel i rollen som styreleder når man nå skal søke om friske midler for å kunne gjennomføre ønskede prosjekter. – Det viktigste arbeidet fremover vil både være å styrke økonomien samt å gjøre Kunstnernes Hus til et sosialt sted for kunstnere, å tenke huset som en helhet, hvor restauranten er en viktig del sammen med W17 og øvrig galleridrift. De to elementene henger sammen, sier Gullesen.

Videregående skoler inn i Ullevålsveien 5
Den tidligere Statens Håndverk- og Kunstindustriskole i Ullevålsveien 5 skal omgjøres til en videregående skole for linjene dans, musikk og håndverk. Prosessen er i planleggingsfasen, og oppussingen vil starte på nyåret 2013 med planlagt innflytting i 2014. Fagerborg, Manglerud og Holtet er blant skolene elever skal overføres fra. Maria Sundby, styreleder i UV5, kunstnergruppen som har arbeidet for å få atelierer i bygget, sier til Billedkunst at hun først ble veldig skuffet da hun fikk nyheten, men at hun ser at dette er den nest beste løsningen siden bruken vil være i lokalenes ånd og tradisjon. – Vi skjønner at det ikke er noen vits i å jobbe imot denne løsningen, men vi håper på å få til en ordning der kunstnere kan bruke lokalene når elevene ikke er der. Vi håper at Ullevålsveien 5 kan benyttes av Fellesverkstedet, som er en ny forening som jobber for produksjonsfasiliteter for kunstnere på ulike steder i Oslo. Fellesverkstedet er basert på en modell etter Kulturwerk (BBK) i Berlin. Vi ønsker blant annet å benytte grafikkutstyret som fremdeles finnes i Ullevålsveien 5, sier Sundby.

Mener Own Art er konkurransevridende
Fra 6. desember i fjor kunne unge mellom 18 og 35 år ta et rentefritt lån opp til 20 000 kroner for å kjøpe samtidskunst fra Kunstnerforbundet gjennom regjeringens Own Art-prosjekt. Ordningen får kritikk for å være konkurransevridende. I England er det omlag 250 utsalgssteder. – Skal ordningen ha noe for seg, må flere gallerier tilgodeses. Kjøpere over hele landet må inkluderes, sier daglig leder ved FineArt, Rolf Stavnem, til Aftenposten. Kulturminister Anniken Huitfeldt sier til Aftenposten at ordningen vil omfatte flere gallerier, dersom den blir vellykket. – Kunstnerforbundet tar ikke utbytte av sine salg. Derfor er det en aktør som egner seg som samarbeidspartner i pilotfasen, sier hun.

Elmgreen og Dragset fikk pris
Liv Ullmann-prisen 2012, Adresseavisens kulturpris, gikk til samtidskunstduoen Elmgreen og Dragset. Med en rekke oppsiktsvekkende utstillinger og enkeltverker vist i de mest prestisjetunge galleriene verden over, har duoen etablert seg som en uredd fornyer av det kunstneriske uttrykk, skriver Adressa.no. Kunstnerne skal nå lage kunst i tilknytning til sentralstasjonen i Trondheim, som er Dragsets hjemby. Prosjektet er et samarbeid mellom kunstnerne, Rom Eiendom, Jernbaneverket og Trondheim kommune, som har initiert prosjektet.

Bjørvika satser på Slow
I 2013 starter de første prosjektene i Slow Space, et kunstprogram for Bjørvikaområdet. Claire Doherty har utviklet den kuratoriske visjonen, som blant annet innebærer å legge vekt på kollektiv kunstproduksjon og erfaring, og bruk av bærekraftige og lokale materialer og produsenter. To av prosjektene vil involvere Oslos befolkning direkte i produksjonen. Kunstnerne som har bekreftet sin deltakelse, er: Futurefarmers, ledet av Amy Franceschini (USA) og med Marthe Van Dessel (Beligia), Stijn Schiffeleers (USA), Lode Vranken (Belgia) og Kristin Bergaust (Norge), samt Heather og Ivan Morison (UK) og Katie Paterson (UK). Slow Space er kuratert av Situations (UK) i samarbeid med Anne Beate Hovind, prosjektleder for Bjørvika Infrastruktur og Kunsthall Oslo. Det finansieres av Bjørvika Utvikling AS.