Publisert 2/2012

Av: Elin Maria Olaussen &...

Publisert:

Utgave: 2/2012

Del: 

6 nye spennende anbefalinger fra Torpedo

Mikkel Bolt, En anden verden, Forlaget Nebula, 2011

I denne boken presenterer Mikkel Bolt analyser av den neoliberale kapitalismen og dens seneste militariserende fase; «krig mot terror». Bolt beskriver neoliberalismens tidsalder fra midten av 70-tallet der velferdsstatens kapitalisme blir erstattet av en mer intensiv og voldelig form for utbytting. En anden verden tar også for seg protestbevegelsene og ideene om å skape en annen verden hinsides kapitalismen, og forsøkene på å avvise neoliberalismen i kunsten og politikken. Visuell krigsmotstand i samtidskunsten, postsituasjonistisk aktivisme og opprørene i Nordafrika, er noen av bevegelsene og protestene som belyses.

Rosalind E. Krauss, Under Blue Cup, MIT Press, 2011

Ed Ruscha, William Kentridge, Sophie Calle, Harun Farocki, Christian Marclay og James Coleman, er kunstnere som Krauss setter under lupen i denne boken. Disse kunstnerskapene blir gjenstand for undersøkelser av forholdet mellom estetiske medier og minner. Tittelen Under Blue Cup stammer fra en mnemoteknisk terapautisk metode hun selv brukte for å gjenopprette en midlertidig svekket korttidshukommelse etter en hjerneblødning. Krauss tar for seg den historiske fremveksten av kunstretningen hun kaller postmedium, og beskriver, gjennom verker av de ovennevnte samtidskunstnerne, alternativer til det hun ser som denne retningens estetiske meningsløshet.
Cornerstones, J.A. Gaitán, N. Schafhausen, M. Szewczyk (red.), Sternberg Press / Witte de With, 2011

Cornerstones er en antologi med essays om samtidskunst skrevet av ledene kunsthistorikere og kritikere. De fleste av tekstene er omskrevne foredrag som ble avholdt i Rotterdam på Witte de With Center for Contemorary Art, der foredragsholderne ble stilt spørsmålet «hvilke kunstnere har vært med på å legge grunnlaget for moderne kulturproduksjon». Blandt bidragene finner vi; Helmut Friedel om Gerard Richter, Ina Blom om Lynda Benglis og Robert Morris, Peter Osborne om Robert Smitshon, Chantal Pontbriand om Yvonne Rainer, Kaja Silverman om Jeff Wall og John Welchman om Mike Kelly.

no 035: Matias Faldbakken, SEARCH, dOCUMENTA (13) 100 Notes – 100 Thoughts

Denne notatbokserien fra Documenta gis ut på løpende bånd og skal telle 100 utgivelser tilsammen. Serien trykker nye bestilte essays, samarbeidsprosjekter, samtaler og allerede eksisterende tekster. Nummer 35 er viet Matias Faldbakken og presenterer utdrag fra hans googlesearch-historie. Faldbakken har funnet frem søkeord fra harddiskloggene sine, og satt dem sammen i en kronologisk rekkefølge etter hvilken tid søket ble gjort. Søkeordene og setningene som oppstår gir leseren et innblikk i deler av Faldbakkens arbeidprosess og kan sees som et tverrsnitt av kunstnerens tenkning, men opptrer også som selvstendig konkret poesi.

Cia Rinne, notes for soloists, OEI Editör 2009

Billedkunstner og poet Cia Rinnes arbeider har røtter i en kontinental konkret og visuell skrivemaskinpoesi, men også i en avantgardistisk bokkunsttradisjon. Diktene i notes for soloists er skrevet på flere språk der grensene mellom engelsk, fransk, tysk, spansk, svensk og italiensk utviskes. Rinne utforsker så vel ordenes fonetiske som typografiske og algoritmiske kvaliteter, og skaper filosofiske refleksjoner, overraskende assosiasjoner, kompleks betydning og smarte ordleker. Rinne legger også stor vekt på det visuelle oppsettet i notes for soloists, der setningene er plasserert med omhu innenfor formatet av en bokside.

Vanessa Place, The allegory and the archive, Attåt micro archives 2011

Forlaget Attåt lanserer en pamflettserie som skal fokusere på mikroarkiver, samlet av internasjonale skribenter, billedkunstnere og redaktører. I denne første utgaven trykkes et essay der Vanessa Place diskuterer arkivet og arkivkunst. Denne teksten er en forlengelse av Notes on Conceptualisms, skrevet i samarbeid med Robert Fitterman. I The allegory and the archive peker blant annet Place mot hvordan konseptuell skrivekunst som allegorisk skriving avviser en representasjon av, til fordel for en presentasjon for det «Virkelige». Teksten skisserer en kort historisk gjennomgang av ulike forståelser av allegori, og nevner Walter Benjamin som et vendepunkt i den moderne forståelsen av begrepet.