Mener konkurransevilkår ble endret midt i prosessen

Av: Therese Søgård

Publisert:

Utgave: 2/2012

Del: 

Kunstnere som deltok i en kunstkonkurranse på Hamar, mener kommunen endret vilkårene etter at konkurransen ble lyst ut.

Billedkunst skrev i forrige utgave om kunstprosjektet «DrømHamar» i Hamar kommune. Prosjektet som skal blåse nytt liv i Stortorget i byen, ble gjennomført av en spansk arkitektgruppe. Kommunen blir kritisert for å kalle prosjektet kunst når arkitekter, og ikke kunstnere, leder prosessen. Prosjektsjef Ole Jonny Eriksen tviholder imidlertid på kunstdefinisjonen til tross for kritikken.
Igjen blir kommunen kritisert for det samme prosjektet. Denne gangen fordi de skal ha endret vilkårene i konkurransen etter at 78 grupper hadde levert søknader til prekvalifiseringen. «Kunstneren må ikke være mye brukt i regionen fra før, eller i tilsvarende prosjekter i sammenlignbare byer», het det først etter at kommunen hadde plukket ut sine fem favoritter.
Billedkunstner Knut Wold, som søkte til prekvalifiseringen, synes det var merkelig at han først fikk vite om dette vilkåret da. Wold mener kriteriet utelukker ham som kandidat.
– Dette går ikke an, sier kunstneren, som har flere skulpturer plassert i kommunen.

Ukvalifisert?
Det var ti år siden Wold, som har jobbet som kunstner siden 1979, deltok i en konkurranse, men da han så at Hamar kommune ønsket et kunstprosjekt på Stortorget, kunne han ikke la sjansen gå fra seg.
– I og med at jeg er født og oppvokst på Hamar og kjenner torgets historie, hadde jeg lyst til å lage et prosjekt sammen med arkitekt Carl- Viggo Hølmebakk, sier han. De to har jobbet sammen tidligere på et prosjekt på Rena Torg.
Både Hølmebakk og Wold hadde på forhånd blitt spurt av kommunen om de ville være tilknyttet prosjektet i Hamar. Hølmebakk ble oppfordret til å levere et utkast, mens Wold ble spurt om han ønsket å være konsulent.
– Jeg sa at jeg ikke ville være det fordi jeg heller ville delta, sier Wold.
De to bestemte seg derfor om å søke til prekvalifiseringen sammen og trodde de hadde gode sjanser.
– Det verste var nesten at Hølmebakk mistet muligheten til å vinne prosjektet på grunn av meg. Hadde han deltatt med en kunstner fra for eksempel Bergen eller New Zealand, så kunne han ha vunnet, mener Wold.
Produksjonssjef Eriksen sier at konkurransen var åpen for alle kunstnere i samarbeid med arkitekter og landskapsarkitekter, og han holder fast ved at vilkårene ikke ble endret underveis. Han sier at ordet «overraskende» ble benyttet i utlysningsteksten og forklarer at det som ble oppfattet som nye vilkår, kun var spesifisering av ordet.
– Det skulle legges til rette for kunst på Stortorget som skulle være overraskende, og derfor ville man ikke ha kunst man opplevde som en repetisjon av noe man fant i nærområdet, sier han.
Eriksen mener at også en lokal kunstner ville kunnet hevde seg i konkurransen hvis han eller hun skapte noe som var nettopp overraskende.
– Ut fra intensjonen bak konkurransen ville en internasjonalt kjent kunstner på samme måte bli lagt til side dersom uttrykket var repeterende og allerede brukt i nærområdet eller i andre sammenlignbare byer, forklarer prosjektlederen.
Av deltakerne i de fem gruppene som gikk videre, var det ifølge Eriksen en som var bosatt på Hamar.
– Alle som leverte bidrag til prekvalifisering be vurdert på samme grunnlag, og ingen har levert forgjeves, forsikrer han.

Klaget inn kommunen
Knut Wold og billedkunstner Linda Bakke, som også deltok i konkurransen, klaget kommunen inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). «Det anføres at innklagede har brutt regelverket ved å endre prekvalifiseringskriteriene etter utlysning », står det i klagen. Dessverre for Bakke og Wold var klagefristen utløpt, og de måtte derfor trekke klagen.
Eriksen mener at kommunen gjennomførte konkurransen innenfor det gjeldende anskaffelsesregelverket, og at de ville ha blitt frifunnet for anklagene i KOFA. Wold lurer imidlertid på hvorvidt kommunen tar kunstkonkurranser seriøst.
– I arkitekturkonkurranser kan man ikke gjøre slikt, men det virker nesten som om det er greit fordi det er en kunstkonkurranse, sier han.
Det er Eriksen uenig i og mener at de følger regelverket for kjøp og anskaffelse av kunst. Wold synes det er ille at kommunen ikke tar selvkritikk.
– De skal alltid ha et siste ord som lammer prosessen, sier han. Eriksen ønsker ikke å kommentere om kommunen er dårlig til å ta selvkritikk.