Full åpenhet

Av: Therese Søgård

Publisert:

Utgave: 2/2012

Del: 

– Det er veldig hyggelig at folk har et godt inntrykk av NKs informasjonsstrategi, og jeg er enig i at den har fungert godt, sier styreleder i Norske Kunsthåndverkere (NK), Lise Stang Lund.

– I styret har vi diskutert og hatt et bevisst forhold til hvordan vi skulle håndtere denne saken fordi vi visste at den var meget brennbar.
Styrets hovedstrategi var å ha full åpenhet internt fra dag én og full åpenhet med medlemmene etter at Kunstnernettverket hadde gjort sine vedtak.
– Full åpenhet internt betyr at vi holdt styret og regionlederne løpende orientert om prosessen, møter og forslag. Alle fikk se førsteskissene av forslagene før de var ferdig utarbeidet og fikk påvirke forslagene underveis, sier Stang Lund og legger til at behandlingen av saken hele tiden har vært ledsaget av forslagene.
Hun sier at de også hele veien har fokusert på de politiske realitetene og nødvendigheten av endring.
– NK har kommunisert til våre medlemmer at situasjonen ikke er en krise, men en alvorlig situasjon som vi har håndtert konstruktivt ved å koble informasjon med konkrete forslag, sier hun.
Stang Lund understreker at det er NBKs valg hvordan de vil informere sine medlemmer og lederne av grunnorganisasjonene.
– Men deres mangel på informasjon påvirker oss og debatten, mener Stang Lund. Hun har stusset over debattinnlegg fra medlemmer i NBK og har vært usikker på hvorvidt de har hatt all informasjon i saken.