Notiser 2/2012

Av: Billedkunsts redaksjon

Publisert:

Utgave: 2/2012

Del: 

Dette har skjedd i kunstverdenen siden forrige nummer:

KHiB skifter navn
Kunsthøgskolen i Bergen skifter navn til Kunst- og designhøgskolen i Bergen. – Vi har en veldig sterk designavdeling, som er helt usynlig i navnet slik det har vært frem til nå. Så det nye navnet sier noe mer helhetlig om hvem vi er, både overfor omverden, for studentene våre og for de ansatte. Vi utdanner studentene våre både innen kunst og design, sier rektor Paula Crabtree. I disse dager jobbes det med ny logo og endring av nettsiden. Det engelske navnet er endret fra Bergen National Academy of the Arts til Bergen Academy of Art and Design. På norsk beholder de forkortelsen KHiB.

Galleri 69 trues av totalrehabilitering
Galleri 69, Café Mir og et 40-talls arbeidsrom i Toftesgate 69 i Oslo, drevet av Stiftelsen Grünerløkka Lufthavn, har fått beskjed om at utleier, Kulturetaten i Oslo kommune, vil totalrehabilitere hele bygningen. Oppussingen vil koste omlag 50 millioner kroner. – Vi har leiekontrakt ut 2012. Vi har fått beskjed om at dette ikke vil bli gjennomført i 2013, så vi håper å få forlenget kontrakten neste år, sier Anja Skjulstad, daglig leder i stiftelsen. Hun håper å få til en avtale med Kulturetaten hvor de forplikter seg til å pusse opp bygningen etappevis. – Om planene gjennomføres og vi blir kastet ut er det mange som blir berørt, og vi regner ikke med å få lokalene tilbake når oppussingen er ferdig, sier Anja Skjulstad.

Fra kunstforening til kunsthall
Christianssand kunstforening endrer navn og i noen grad innhold når de går over til å hete Kristiansand kunsthall fra 1. september i år. – Vi har allerede fungert som en kunsthall de senere årene. Vi kommer til å ha en litt annen profil etter navneendringen, men vil fortsatt satse på samtidskunst og i større grad samarbeide på tvers av fag. Det blir færre og bedre utstillinger. I første omgang handler det om ombygging og oppgradering av lokalene, sier daglig leder Cecilie Nissen. Kunsthallen vil lage egne produksjoner, men kunstnere kan fortsatt søke om å få stille ut. Åpningsutstillingen kurateres av Jan Freuchen.

Nedgang i kunstsalget
Tall fra 2011 hentet inn av Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) viser at det også i fjor var en nedgang i kunstsalget. – Vi har sett at det har vært en jevn nedgang i kunstsalget de siste årene, i hvert fall siden 2007, som var et godt år, sier direktør i BKH, Anniken Thorsen. Det totale kunstsalget var 2,7 millioner kroner lavere enn i 2010. –Vi ser noe nedgang, og det er antakelig finanskrisen som fortsatt påvirker, men det påvirker ikke BKHs drift. Vi holder det samme stipendnivået, sier Thorsen som ikke forventer økt kunstsalg i 2012.

Ny direktør i BKH
Bildende Kunstneres Hjelpefondets (BKH) mangeårige direktør, Anniken Thorsen, skal gå av med pensjon og ny direktør er Hege Imerslund. Imerslund er 45 år og har siden 2004 arbeidet som administrasjonsleder i Norsk Komponistforening. Hun har tidligere arbeidet med informasjon og prosjektadministrasjon både innen musikk og litteraturfeltet. Styret vektla en god kombinasjon av generell realkompetanse knyttet til kulturbyråkrati og skapende kunstnere, et friskt og uhildet blikk på det visuelle feltet og ungdommelig entusiasme og engasjement. Den nye direktøren tiltrer 2. mai 2012, skriver BKH i en pressemelding.

STANDARD (OSLO) flytter
STANDARD (OSLO), som har holdt til i Hedgehaugsveien fra det åpnet i 2005, flytter nå til et lokale i nærheten av Alexander Kiellands plass. – Det er fortsatt et råbygg, og vi jobber nå med rehabilitering, men vi håper på å kunne gjennomføre utstillingsåpningen som planlagt den 11. mai, sier Asgeir Skotnes ved galleriet. Han opplyser at det nye lokalet er større, og at man uten de store vindusflatene har flere muligheter.

Kunst- og kulturopplæringens tilstand
Professor Anne Bamfords kartlegging av tilstanden til kunst- og kulturopplæringen i Norge viser at det er en generell positiv holdning til kunst og kultur i Norge, og lokalmiljøene gir barn og unge mange kreative muligheter. Allikevel viser det seg at det er liten deltakelse blant gutter, barn med flerkulturell bakgrunn og barn med spesialpedagogiske behov. Rapporten viser også at det er stor mangel på faglærere og lærere med kompetanse innenfor de estetiske fagene i grunnskolen, skriver Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i en pressemelding.

Atle Selnes Nielsens verk åpner Plassen
Den 14. juli åpner kulturbygget Plassen i Molde. Bygget samlokaliserer Moldejazz, Teatret Vårt, Bjørnsonfestivalen, Molde bibliotek og Kunstnersenteret Møre og Romsdal (MKR). I forbindelse med åpningen skal alle fem institusjoner bidra med et kunstprosjekt i Kurt Schwitters’ ånd. KMR valgte Atle Selnes Nielsen, som med en installasjon vil fremføre en tolkning av Schwitters’ ursonate ved hjelp av analog teknologi og mekanikk. Nielsen har sin utdannelse fra Kunsthøyskolen i Bergen, og har tidligere stilt ut ved en rekke av landets største kunstinstitusjoner. I år deltar han også på Kinetica Art Fair i London.

Anne Breivik 80 år
Kunstner, gründer og nasjonal kunstpolitisk strateg Anne Breivik fylte 80 år 5. februar. Breivik hadde stor innflytelse på den nye kunstpolitikken på 1970- og 80-tallet. Med henne som styreleder etablerte Norske Grafikere i 1972 det første kunstnerstyrte galleri i Norge med statlig støtte. Som nestleder i Norsk kulturråd fra 1976-1984 kjempet hun fram støtten til et landsomfattende apparat for kunstnerstyrt kunstformidling. Hun hadde stor innflytelse på den prosess som førte til de store utvidelsene av stipend- og vederlagsordninger på 1970-tallet, samt garantiinntekten, skriver Dag Solhjell i en pressemelding. Breivik er æresmedlem av Norske Grafikere.

Kunstnere valgt til High-North
De første kunstnerne som har blitt valgt ut til High-North, et treårig gjesteatelierprogram for britiske og norske kunstnere, er: Luke Fowler, Aileen Campbell, Liliane Lijn, Arild Tveito, Mai Hofstad Gunnes og Kjersti Andvig. Programmet knytter sammen byene Tromsø, Gateshead/Newcastle og Glasgow, og er organisert av Norwegian Artists Abroad og med støtte fra Norsk kulturråd og Den norske ambassaden i London. AK Dolven, som er basert i Norge og i England, initierte prosjektet. Troms fylkeskommune og Tromsø kommune er vertskap og tilretteleggere i Tromsø. De første gjesteatelieroppholdene vil starte opp høsten 2012. Kunstnerne får opp til fem måneders støtte til forarbeid og produksjon av nye verk, og til å utforske kunstneriske, sosiale og kulturelle forhold i deres vertsbyer og -regioner.

Ny nasjonal ressursbank for den kulturelle skolesekken
Nasjonal ressursbank DKS vil synliggjøre gode prosjekter innen visuell kunst til Den kulturelle skolesekken, og er i regi av Nasjonalmuseet. Målet er å gi en nasjonal oversikt, og stimulere til økt bruk av gode produksjoner på tvers av fylkene. Produksjoner kan vises som tilgjengelige for andre, under produksjon eller blir snart tilgjengelig for andre. Når de ikke lenger kan turnere legges de i et arkiv. «Vi tror at dette vil skape oversikt, gi gode arkiver og virke inspirerende. En nasjonal kommunikasjonsplattform som gir gode planleggingsmuligheter, øker kvaliteten og styrker samhandling mellom fylker og med Nasjonalmuseet», skriver Nasjonalmuseet på sin hjemmeside.

Michael O’Donnell tildelt Ulrik Hendriksens minnestipend 2012
Michael O’Donnell begynte som verkstedmester, ble professor og senere dekan. Gjennom sitt arbeid ved akademiet har han vært en sentral skikkelse i prosessen med å føre akademiet inn i «den nye tid», med en større vektlegging av teori og internasjonalisering. Viktigst er for øvrig hans brennende engasjement for sine studenter. Det er framsatt påstand om at ingen professor har øvet større innflytelse på nye generasjoner med kunstnere i Norge de siste 20 årene, skriver styret i Norske Billedkunstnere som innstiller til prisen. Ulrik Hendriksen var en sentral person i norsk kunstmiljø og den som arbeidet fram kunstavgiftsloven (lov om avgift på omsetning av billedkunst m. m) som ble vedtatt av Stortinget i 1948. Billedkunstnerne i Norge minnes hans innsats med dette æresstipendiet i hans navn.

Nominerte til kunstkritikerprisen
Nominerte til kunstkritikerprisen 2011 er Per Inge Bjørlo for utstillingen vist på Henie-Onstad Kunstsenter, Snorre Ytterstad for utstillingen «Squared Target» på Museet for samtidskunst og Lillehammer kunstmuseum for utstillingen «Blikkfang: Museet studerer sin samling og sitt bygg». Prisen tildeles det kunstprosjektet som Kritikerlagets medlemmer oppfatter som det mest betydningsfulle i året som gikk, og vinneren kåres 12. april.

Har stått imot presset
Lillehammer Kunstmuseum og Sørlandets Kunstmuseum er blant de få som har stått imot det sterke presset fra Kulturdepartementet om å gå inn i større museumsenheter. – Utgangspunktet var at vi skulle bli en underavdeling til Maihaugen, og det likte både administrasjonen og museumsstyret dårlig. Derfor trakk vi oss fra forhandlingene med Maihaugen, sier Svein Olav Hoff ved Lillehammer Kunstmuseum til Forskerforum. Også Sørlandets Kunstmuseum har flere ganger sagt nei til å slå seg sammen med Vest-Agdermuseet og Agder naturmuseum og botaniske hage. – Styret har jobbet intenst for å se om det var grunnlag for å fusjonere, men det var det ikke, sier Stein Devik, styreleder ved museet. Departementet vil likevel ikke utelukke konsolidering ved et senere tidspunkt.

EU-støtte til Henie-Onstad og Lydgalleriet
Tretten norske kulturaktører som deltar i samarbeidsprosjekter har nå fått midler fra EUs kulturprogram. 48 millioner kroner av de 300 millionene som ble delt ut i denne omgangen, gikk til prosjekter med norske deltakere. Blant disse er Henie-Onstad, som er tildelt 1,5 millioner kroner for prosjektet «Europe (to the power of) n», og Lydgalleriet som er tildelt 1,43 millioner kroner for prosjektet «Resonance 2». EUs kulturprogram har til hensikt å fremme et felles kulturområde i Europa.

Guttormsgaards arkiv til kunstbiennalen i Sør-Korea
Guttorm Guttormsgaard har siden 2006 arrangert over 60 utstillinger basert på en omfattende samling av kunst med kjent og ukjent opphav. Nå har Roger M. Buergel bedt Guttormsgaard om å delta i den omfattende Busanbiennalen i Sør-Korea i 2012. Her skal Guttormsgaard lage en utstilling i utstillingen, basert på det omfattende materialet.

Underskriftskampanje til støtte for kulturen i Europa
Kampanjen «We are more – act for culture in Europe» ønsker å samle 100 000 underskrifter og overlevere dem til kulturministrene fra alle EU-landene når de samler seg i Brussel den 10. mai. Anledningen er at EU-budsjettet for 2014-2020 snart vil legges. Den europeiske kommisjonen tror at investering i kultur kan hjelpe Europa framover, men flere av landene ønsker å kutte i kulturbudsjettene. Støtt kampanjen ved å skrive under på nettsiden www.wearemore.eu.

Nytt tidsskrift
InFormation – Nordic Journal of Art and research er ute med sitt første nummer. Tidsskriftet ønsker å bli en arena hvor FoU-arbeid innen kunstfagene i de nordiske landene drøftes på fagenes egne premisser. Det er nettbasert, og vil gi rom for både tradisjonelle vitenskapelige artikler og bidrag som bygger på kunstnerisk utviklingsarbeid og bidrag som inkluderer tekst, lyd, bilder og videomateriale. Redaktør er Jan Sverre Knudsen, professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Se www.artandresearch.info.