Flere kurs i bedriftsutvikling for billedkunstnere

Av: Guro Waksvik

Publisert:

Utgave: 2/2012

Del: 

Bedriftsutvikling for kunstnere er et av satsingsområdene for Kunstkontoret i Trondheim, både på lokalt og nasjonalt plan. Også i Asker og Bærum har kunstnere tilbud om et slikt kurs.

– Pilotprogrammet var det første i sitt slag i Norge, og vi fikk utrolig mange søkere. I tillegg til 45 fra Trøndelag fikk vi henvendelser fra hele landet. Det sier noe om behovet for et slikt program, sier styreleder i Kunstkontoret, Jarle Steen Stueflotten.

Videreutviklet prosjektet
Piloten het «Lev godt av kunsten din» og ble gjennomført i samarbeid med Leiv Eiriksson Nyskaping (LEN) AS. Fem kunstnere fikk delta. Erfaringene og tilbakemeldingene var så gode at Kunstkontoret bestemte seg for å videreutvikle konseptet. I samarbeid med LEN er de nå godt i gang med å utvikle et treårig program for inntil ti lokale kunstnere.
– Programmet bygger på piloten, men blir mer omfattende og detaljert. Jeg kan ikke med sikkerhet si når det blir oppstart, men trolig i løpet av 2013, sier han.
Parallelt har de også jobbet med et ettårig nasjonalt program.
– Det er klart fra vår side, og skal utlyses i løpet av kort tid. Det er åpent for kunstnere fra hele landet, og vil ha oppstart i løpet av høsten, sier han.
Programmet vil ha en faglig del og en forretningsdel. Alle får i tillegg individuell rådgivning. Det vil bli fellessamlinger i Oslo, Trondheim og København.

Programmet har plass til ti deltakere. Det er bare private sponsorer inne i bildet, og prisen vil ligge på omtrent 10 000 kroner pluss reiseutgifter. Det stilles ikke formelle krav til utdanning. De viktigste opptakskriteriene er kunstnerisk kvalitet kombinert med motivasjon til å investere tid i programmet.
– Vi velger de vi mener er mest motivert til å ville leve av kunsten sin. De må også være villige til å tenke nytt om sitt eget kunstnerskap, sier styrelederen.
Pilotens fem kunstnere arbeidet innen foto, skulptur, maleri, konseptbasert kunst, live art og kunsthåndverk.
– Mangfoldet fremmet en heldig synergi for gruppen, sier Stueflotten.
Han mener de fleste kunstnere har mye å hente når det gjelder forretningsdrift – alt fra drift og vekst til salg og markedsføring. I tillegg trenger de faglig forankring for å komme seg inn på markedet.

Program for kunstnere i Akershus
Etablerertjenesten i Asker og Bærum står bak programmet «Kunstneren som egen bedrift». Målgruppen er billedkunstnere og andre innen kulturfeltet.
– Programmet var nytt i høst, og det var overveldende stor interesse. Vi hadde satt et tak på maks 20 deltakere, men vi er bløthjertet og endte opp med i underkant av 40, forteller næringssjef Gro Haugland i Bærum kommune.
Alle i målgruppen kunne ganske enkelt melde seg på, såframt de bodde i Akershus fylke. Både billedkunstnere, forfattere, komponister og musikere og andre deltar i programmet, som avsluttes i april.
– Parallelt med dette startet vi en ny runde i januar. Jeg tror dette er noe vi kommer til å fortsette med, sier Haugland.
«Kunstneren som egen bedrift» er gratis. Målet er å gi økt kompetanse om hvordan kunsten kan bli en levevei. I tillegg til fire fellessamlinger gis det tilbud om individuell veiledning. Etablerertjeneste i Asker og Bærum driftes av kommunen med midler fra Innovasjon Norge og Akershus fylkeskommune.