Dokumentarlitteratur

Av: Sigrun Hodne

Publisert:

Utgave: 2/2012

Del: 

I 1917 tok den islandske fotografen Ingemundur Eyjolfsson en serie på 14 fotografier av Gustav Vigeland, 13 av dem viser kunstneren i bar overkropp. Et av disse bildene er gjengitt i Guri Skuggens bok «Vigeland. Fotografiet».

Den 48 år gamle Vigeland stirrer rett inn i kameraet, han ser stolt og alvorlig ut, men kanskje også litt brydd, som om den tilsynelatende avslappede posituren koster ham en hel del. I bakgrunnen skimter vi en skulpturgruppe, ufokusert, myk. Det er som om skulpturgruppen speiler den portrettertes doble karakter, sterk og følsom på en og samme tid.

Guri Skuggen tolker bildet på denne måten: Eyjolfsson har valgt å fotografere håndverkeren Vigeland, ikke den berømte kunstneren. En slik fremstilling var nok ikke fremmed for Vigeland, jordnær og opptatt av det håndverksmessige aspektet ved arbeidet som han alltid var.

Som Eyolfsson har også Skuggen valgt seg et ukunstlete og jordnært perspektiv. Vigeland. Fotografiet er en ryddig og klar bok om Gustav Vigelands fotografier. Boken er rikt illustrert, og teksten følger og kommenterer bildene fra begynnelse til slutt. Vi ser Vigeland i sine første atelierer, vi ser ham i arbeid og når han slapper av. Og vi ser ikke minst hvordan Vigeland brukte fotografiene til å dokumentere sitt eget arbeid og arbeidsprosess. Bildene i boka er hentet fra Vigeland-museets egen samling, de er utført av en rekke forskjellige fotografer, i en del tilfeller er opphavsmannen ukjent. De fleste fotografiene er tatt i perioden 1890-1940.

Fra og med 1900 begynte det å bli vanlig for kunstnere å benytte seg av fotografier som forelegg. Vigeland ytret seg svært negativt om denne praksisen: «Mellem Øiet og Tingen maa der være klart: Det Rum er helligt: der maa ikke stilles noget Aparat». Dette synet forhindret imidlertid ikke hans egen bruk av foto, men da ikke i estetisk øyemed, kun som dokumentasjonsmedium. Så godt som alle skulpturene, inkludert de han selv ødela etter en stund, er fotografert.

Vigeland fotograferte for å dokumentere, og det dokumentariske er også Skuggens prosjekt når hun vil vise oss bildene hans. Men det dokumentariske utelukker ikke det estetiske. Vigeland. Fotografiet er en informativ, kunnskapsrik og vakker bok.