Notiser 3 2012

Av: Billedkunsts skribenter

Publisert:

Utgave: 3/2012

Del: 

Siste nytt fra kunstfeltet.

Anbefaler åpen prekvalifisering til minnesmerker
Etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya oppnevnte regjeringen en styringsgruppe som skulle utrede og foreslå utforming av minnesmerker. Gruppen ledet av Åse Kleveland har nå levert sin rapport der de anbefaler at KORO skal ha det operative og kunstfaglige ansvaret for minnestedene etter 22. juli. Ulike lokaliseringer av minnesmerkene er diskutert i rapporten, og gruppen har landet på Nisseberget i Slottsparken og Sørbråten ved Utøya, som de best egnede stedene. Regjeringskvartalet og Lauvodden ved Utøya er rangert på andreplass. Gruppen anbefaler videre at det inviteres til en åpen, internasjonal prekvalifisering våren 2013, etterfulgt av en lukket konkurranse. Minnesmerket kan da bli avduket 22. juli 2015. Kostnadene er beregnet til 23,3 millioner kroner. Regjeringen vil foreta den endelige beslutningen til gruppens anbefalinger.

Trondheim takket nei til Widerbergs minnesmerke
Politikerne i Trondheim har vedtatt å takke nei til 22. juli-minnesmerket som en anonym giver ønsker å skjenke de berørte kommunene etter terrorhandlingene. I stedet ønsker kommunen å etablere et lokalt minnesmerke etter eget initiativ. Dermed har fem av de 56 kommunene som mistet en eller flere av sine innbyggere under terrorangrepene takket nei til den anonyme gaven som er utformet av Nico Widerberg: Oslo, Drammen, Trondheim, Hole og Ringerike. AUF har ifølge Adresseavisen blant annet gitt uttrykk for at man bør finne frem til et minnesmerke som virker mer samlende overfor de drepte fra Trondheim.

Bakken Fine Art – nytt oslogalleri
Sigmund Bakken, tidligere medeier og daglig leder ved Galleri Trafo og Rod Bianco Gallery, åpnet i april sitt eget visningssted med navnet Bakken Fine Art. Galleriet holder til i Tordenskjoldsgate i Oslo, og presenterer arbeider av Damien Hirst og Andy Warhol i åpningsutstillingen. I tillegg til utstillingsvirksomheten satser Bakken på internasjonal messeaktivitet samt omsetning i andrehåndsmarkedet. Visningsstedet kommer ikke til å huse en fast stall av kunstnere. – Galleriet vil vise skiftende utstillinger, men også fungere som kunsthandel med norsk og internasjonal kunst i toppklasse, sier Bakken til Billedkunst.

World Art Day uteble i Norge
IAA (The International Assosiation of Arts) har erklært 15. april 2012 som verdens første kunstdag. Datoen knyttes til Leonardo da Vincis fødselsdag. Formålet er å belyse kunstens sosiale og politiske betydning i verdenssamfunnet, på tvers av aldersgrupper, raser og nasjonalitet. Alle de nasjonale komiteene i IAA skal bidra til å fremme World Art Day gjennom utstillinger, paneldiskusjoner og andre arrangementer. Samtidig oppfordres alle kunstinstitusjoner og kunstnere til å skape egne aktiviteter på denne datoen hvert år. Mens Moderna Museet markerte dagen i Sverige med bløtkakefest, debatt om kampen mot sensur og kunstens frihet, samt innlegg av blant annet museets overintendant Daniel Birnbaum, kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, og visepresident i den europeiske seksjonen av IAA Pontus Raud, gikk begivenheten upåaktet hen i Norge. – Vi har oppfordret grunnorganisasjonene i NBK til å komme med forslag til hendelser som skal markere World Art Day, men på grunn av stor arbeidsmengde har styret utsatt markeringen til neste år, sier styreleder i NBK Hilde Rognskog. Hun sitter også som representant for NBK i den europeiske seksjonen av IAA, og har vært med på etableringen av World Art Day.

Happy Days in the Art World til Festspillene i Bergen
Den dansk-norske kunstnerduoen Elmgreen og Dragset gir et skråblikk på samtidskunsten i forestillingen Happy Days in the Art World. Under Festspillene i Bergen er det premiere på den nordiske versjonen på Den Nationale Scene, og den spilles 24., 25. og 26. mai. Deretter går turen til Det Kongelige Teater i København. Forestillingen hadde urpremiere i New York under Performa-festivalen i november, skriver Aftenposten.

Gerhardsen Gerner åpner i Oslo
Det Berlin-baserte galleriet Gerhardsen Gerner, som drives av Atle Gerhardsen og Nicolai Gerner-Mathisen, åpner i mai en filial på Tjuvholmen i Oslo. Tidligere eier av Galleri MGM, Marina Gerner- Mathisen, skal drive den nye Oslo-filialen. Det nye lokalet er designet av Dyvik Kahlen Architecture, London. Åpningsutstillingen viser den anerkjente israelskfødte og København-baserte kunstneren Tal R. Dette blir hans første separatutstilling i Oslo.

Slutt på Garantiinntekten Fra neste år innfører Kulturdepartementet nye stipendordninger for kunstnere. Garantiinntekten forsvinner og erstattes av to nye stipendordninger: arbeidsstipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere. Stipendene er på størrelse med dagens GI. Stipendet til etablerte gis for ti år med mulighet for forlengelse, stipend for seniorer gis til kunstnere mellom 57 og 67 år. Beløpet vil ikke bli avkortet selv om kunstneren har annen inntekt ved siden av. – Slik GI-ordningen fungerer i dag, er den en ordning for svært få. Jeg er heller ikke bekvem med å ha en statlig ordning som gjør mange kunstnere til minstepensjonister, slik tilfellet er i dag, sier kulturminister Anniken Huitfeldt til Aftenposten.

Fotokunstprisen til Jason Havneraas
Jason Havneraas er tildelt Fotokunstprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond på kroner 100 000 for videoarbeidene Paul & I & I (2011) og Sigurd Björn & I (2011). Prisen deles ut på grunnlag av antatte verk til «Vårutstillingen» på Fotogalleriet, og Forbundet Frie Fotografer (FFF) står ansvarlig for juryens sammensetning. Prisen, som i år deles ut for tredje gang, er tidligere gitt til Helga Bu og Morten Torgersrud.

Ecosistema Urbano beskyldt for plagiat
Det Madrid-baserte byutviklingsfirmaet er med sitt forslag til nytt stortorg på Hamar beskyldt for plagiat. Hovedgrepet, et amfi med vannspeil og skøytebane, ble lagt frem for formannskapet i mars i år og hevdes å være svært likt Anders Krüger og Hans Peter Hagens konkurranseforslag fra 2010, skriver Hamar Arbeiderblad. Krüger reagerte kraftig da han nylig så skissene til Ecosistema Urbano. – Det er en skandale! Jeg mener bestemt at dette er plagiat. Også det de skriver i sitt program er eksakt det samme som sto i vårt forslag. De har plagiert hele vårt konsept, sier Krüger til Hamar Arbeiderblad.

Kunstkritikerprisen til Per Inge Bjørlo
Kunstkritikerprisen 2011 er tildelt Per Inge Bjørlo for hans retrospektive utstilling på Henie Onstad Kunstsenter. Prisen deles ut av Norsk kritikerlags kunstseksjon, og juryen begrunner tildelingen slik: «Med alvor og konsekvens har Bjørlo gjennom de tre tiårene utstillingen dekker utviklet et utpreget personlig kunstnerskap som er umiddelbart gjenkjennelig, men likevel alltid med evne til å forundre og sette nye tanker i sving». Per Inge Bjørlos utstilling vises nå ved Bergen Kunstmuseum, til 27. mai.

Økt støtte til Punkt Ø, men kunsthallen skal selges
Styringspolitikerne i Moss (H, Frp, V og Krf) stemte i formannskapet mandag 19. mars for rådmannens innstilling om å øke støtten til Punkt Ø med de 500 000 kronene som posisjonen selv tok bort i 2012-budsjettet. Forslaget ble dermed enstemmig vedtatt, skriver Kunstkritikk. – Vi er svært glade og lettet over at vi fra 2013 er tilbake på 2011-nivå, selv om vi hadde håpet at pengene ble tilbakeført allerede i år, slik SV stemte for, heter det i en pressemelding fra Punkt Ø. Flertallet i formannskapet stemte dessuten for Punkt Ø-styrets ønske om å selge Momentum kunsthall, men med et tillegg om at «Østfold fylkeskommune forventer at Moss kommune stiller lokaliteter til rådighet slik at Momentum fremdeles kan være en av Nordens beste kunstbiennaler». Selv om Moss kommune og Østfold fylkeskommune er de største eierne av Punkt Ø, er det opp til styret i Punkt Ø å avgjøre når og hvordan salget skal skje. Punkt Ø starter nå arbeidet med å finne nye lokaliteter til Momentumbiennalen, men at de holder en åpning for at Momentum kunsthall blir et av utstillingsstedene under neste års biennale.

Nasjonalmuseet for lite synlig
Nasjonalmuseet har gjennomført sin første publikumsundersøkelse siden sammenslåingen i 2003. Den viser at museet har svært fornøyde besøkende, samtidig som kjennskapen til museet blant befolkningen generelt er lav. – Vi er svært fornøyde med at ni av ti vil anbefale andre å besøke Nasjonalmuseet, men vi ser også mange utfordringer knyttet til publikumsutvikling – og et stort potensial, sier direktør Audun Eckhoff i en pressemelding.

Kunstnerbyen Skien åpner Spriten kunsthall
Den gamle Spritfabrikken på Klosterøya i Skien er bygget om og åpnet i april. Målsetningen er å bidra til at regionens profesjonelle kunstnere skal få bedre arbeidsvilkår, samt å gjøre det lettere for kunstnere og andre profesjonelle kunstaktører å etablere seg i Skien. I tillegg til utstillingsarealer inneholder hallen områder for formidling, samt et digitalt verksted og forelesningsrom. MMW arkitekter står bak ombyggingen. Kunsthallens første utstilling viser den videobaserte gruppeutstillingen «ATLAS – Measures of Dreams» med Nicole Degenhart, Stine Gonsholt og Nina Lundström.

OCA har tapt egenkapitalen
Stiftelsen Office for Contemporary Art (OCA) har tapt hele sin egenkapital, skriver Dagens Næringsliv. Nå ber de Norsk kulturråd om støtte til å drive videre og om ny egenkapital – til sammen fire millioner kroner. I fjor fikk OCA 18 millioner kroner i støtte fra Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet. Etter utbetaling av lønn, reisestøtte for kunstnere og diverse kunstprosjekter, går virksomheten 750 000 kroner i minus. Daglig leder Marta Kuzma vil ikke uttale seg til Dagens Næringsliv, men i søknaden til kulturrådet skriver OCA: «Egenkapitalen er tapt og likviditeten er stram». – Jeg ønsker ikke å si noe om hvordan dette har skjedd og hvorfor egenkapitalen har gått tapt, sier økonomi- og administrasjonssjef Tonje Fjelde Høye til avisen. Hun påpeker at de har en pågående dialog med mulige støttespillere og ikke vil ødelegge for denne ved å uttale seg.