FRANK – salongkunsten gjenoppstår

Av: Janicke Iversen

Publisert:

Utgave: 3/2012

Del: 

En ny visningsplattform er etablert i Oslo. FRANK lever et omstreifende liv og presenterer kunst i ulike private rom.

Kunstnerne Liv Bugge, Sille Storihle og Synnøve G. Wetten har etablert konseptet FRANK, der private rom – som loft, leiligheter og atelierer – tas i bruk for uformell visning og diskusjon av kunst for en kveld. FRANK befinner seg i en forlengelse av tradisjoner som den litterære salongen i Paris på 1920-tallet, så vel som Fluxus og happeningbevegelser på 1960- og 70-tallet. Det første arrangementet fant sted på et loft i Oslo sentrum, og presenterte videoverk av Zackary Drucker, Jumana Manna og Vebjørn Guttomsgaard Møllberg.

– Selve navnet, FRANK, spiller på ordets tvetydighet både på norsk og engelsk. Konseptet utgjør er en åpen plattform der vi ønsker å presentere og løfte frem stemmer som utfordrer og utvider ideologier rundt kjønnsidentitet og seksualitet, sier Wetten til Billedkunst. FRANK er et bevegelig initiativ der inviterte kuratorer og kunstnere er med på å utforme programmet. Ideen bak initiativet til de tre kunstnerne er å involvere sine internasjonale nettverk etter flere år i utlandet.

– For eksempel inviterte vi den den LA-baserte kuratoren Shoghig Halajian til å utforme programmet i vårt andre arrangement - som forøvrig fant sted i en privat leilighet. Haljian presenterte et videoverk av den amerikanske kunstneren Wu Tsang. I tillegg kuraterer hun for tiden også en utstilling i samarbeid med Suzy M. Halajian som skal vises på UKS til høsten, forteller Wetten.

I første omgang presenterer FRANK arrangementer med fokus på film og video. Programmet vil i fremtiden utvides til å inkludere foredrag og performance, samt ulike stemmer fra scenekunst og litteratur. – På sikt planlegger vi også å gjøre prosjekter internasjonalt, men i første omgang konsentrerer vi oss om å etablere visningskonseptet i Oslo, avslutter Wetten.