Publisert 3/2012

Av: Elin Maria Olaussen &...

Publisert:

Utgave: 3/2012

Del: 

Nye anbefalinger fra Olaussen og Tandberg.

No I Am Not a Toad, I Am a Turtle
Paolo Caffoni (red.)
Archive Books, 2012


Denne publikasjonen tar utgangspunkt i et tre år langt forsknings- og filmprosjekt av Elke Marhöfer om den koreanske sangformen «pansori». Konfrontert med en animistisk ontologi tar boken opp spørsmål knyttet til troen på ånder og hvordan relasjonen mellom mennesker, dyr, planter og den materielle verden er konseptualisert. Boken kommer med bidrag av blant annet Anselm Franke, Fredrik Svensk, Elke Marhöfer og Monica Fernadez. No I Am Not a Toad, I Am a Turtle er første bok ut i Continuous Cinema, en serie der hver bok skal ta for seg én enkelt film der målet er å reflektere rundt kunst og bevegelige bilder og presentere leseren for nitidige undersøkelser av denne filmen. Hver bok inkluderer en DVD med filmen boken er basert på.

Revolution: A Reader
Lisa Robertson og Matthew Stadler (red.)
Paraguay Press og Publication Studio, 2012


Boken samler et solid antall tekster fra en rekke ulike kulturer og tider, og organiserer dem løst etter en kronologi basert på livet fra «begynnelse til barndom », «utdannelse», «voksenliv» og «død». Rikt kommentert av Lisa Robertson og Matthew Stadler fungerer boken nærmest som en dialog. Den representerer ikke revolusjon som et generelt fenomen, men følger de revolusjonene som er nevnt gjennom disse samtalene. Kommentarene gis simultant og i respons til hverandre. Publikasjonen inneholder også en revolusjonsbibliografi av David Brazil. Tekster av blant annet Georgio Agamben, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jean Genet, Violette Leduc, Jacques Ranciére, Edward Said, Valerie Solanas, Gertrude Stein, Vivienne Westwood, Oscar Wilde og Mary Wollstonecraft.

Jacques Ranciere
Den emansiperte tilskuer
Pax Forlag, 2012

Den franske filosofen Jacques Ranciere tar i Den emansiperte tilskuer utgangspunkt i den tradisjonelt passive betrakteren og dennes distanserte blikk. Gjennom nærstudier av forskjellige kunstverk drøftes alternative og emansiperende tilskuerstrategier innen eksempelvis teater, performance og den deltakerorienterte estetikken. Spørsmål som: ”Hvordan formes det kritiske blikket? Når oppstår den sosiale energien? Kan denne føre til intellektuell frigjøring og/eller til etisk handling?”, blir undersøkt. Ranciere går i dialog med Roland Barthes Camera Lucida og drøfter effekten av film, litteratur og reklamebilder i en sjangeroverskridende medievirkelighet. Boken kommer med et grundig etterord av Kjersti Bale.

Radical Philosophy 172
mar/apr 2012

Dette britiske akademiske tidsskriftet ble etablert i kjølvannet av de radikale bevegelsene på 60-tallet og har holdt stand siden 1972. Tidsskriftets formål var å gi rom for det teoretiske arbeidet innen filosofi og andre felt som vokste frem på denne tiden. Med kritisk teori, sosialistisk og feministisk filosofi som hovedanliggende temaer, har det redaksjonelle kollektivet bak magasinet blitt assosiert med den nye venstreorienterte bevegelsen i England og USA. Radical Philosophy 172 inneholder blant annet en kommentar av Gordon Lafer om klassekrigen i USA og agendaen bak En prosent-aksjonen, artikler om Faust og film, Lenin og Gandhi, bokanmeldelser, samt et intervju med Noam Chomsky om frihet og makt.

Contemporary Art and Its Commercial Markets
A Report on Current Conditions and Future Scenarios

Maria Lind og Olav Velthuis (red.)
Sternberg Press, 2012

Maria Linds inntreden på Tensta Kunsthall i Stockholm har satt i gang en serie bokutgivelser i samarbeid med Sternberg Press. Denne publikasjonen er den første ut i serien og er en del av prosjektet Abstract Possible: The Stockholm Synergies (Tensta Kunsthall 2012). Boken søker å kartlegge og analysere de komplekse og omstridte sammenfiltringene mellom samtidskunsten og det kommersielle markedet. Hvordan vil kunsten se ut i 2022, og hvordan vil kunstnerne operere? Dette er de grunnleggende spørsmålene bak essayene, og bidragsyterne utviser ulike oppfatninger av det globale markedes innvirkning på kunstproduksjonen, samt hvordan kunsten blir oppfattet og presentert.

See it Again, Say it Again – the Artist as Researcher
Janneke Wesseling (red.)
Valize, 2012

Janneke Wesseling vil med denne publikasjonen kaste lys over fenomenet forskning i billedkunsten. Hun reflekterer over at ordet forskning (research) ofte blir brukt på den internasjonale samtidskunstscenen, at alle snakker om ”kunstneren som forsker”, og at diskusjonene rundt dette fenomenet hovedsakelig dreier seg om legitimering av forskning på kunst innenfor en akademisk ramme. Wesseling mener at det først og fremst er teoretikere og ikke kunstnere som driver den. De fleste av bidragsyterne i antologien er billedkunstnere som skriver om temaet med et perspektiv fra å ha nærhet til den skapende prosessen. Tekster av blant andre Jeroen Boomgaard, Jeremiah Day, Stephan Dillemuth og Irene Fortuyn.