Notiser 4 2012

Av: Billedkunsts redaksjon

Publisert:

Utgave: 4/2012

Del: 

Åpning av Hydrogenfabrikken kunsthall
Etter et fireårig samarbeid mellom Østfold kunstnersenter og Øra Industripark åpner Hydrogenfabrikken kunsthall i Fredrikstad i slutten av august med den uavhengige kunstmessen «What a mess!». 30 kunstnerdrevne gallerier fra hele Norden er påmeldt. Messen byr på et foredrags- og diskusjonsprogram, hvor blant annet professor Anne Bamford vil snakke om kunst- og kulturformidling i den norske skolen og Hordaland Kunstsenters Anne Szefer Karlsen vil ta for seg den unge kunstscenen i dag og selvorganisering i kunsten.

Etterlyser forskning på kunst og kultur
Et utvalg ledet av professor Jan Grund, det såkalte Grund-utvalget, har nylig levert sin rapport om kulturpolitisk forskning til Kulturdepartementet. Utvalget uttaler at Kulturdepartementet er blant de departementer som bruker minst midler til FoU-virksomhet. Forskning knyttet til organisering og politikkutforming på departementets tradisjonelle kjerneområder – kunst og kulturvern – har nærmest blitt neglisjert. Grund-utvalget foreslår en kraftig prioritering av forskning om og for kultursektoren. De foreslår opprettelse av et nytt forskningssenter for kultursektorforskning og et forskningsfond. «Kulturdepartementet vil utvikle en forsknings- og utviklingsstrategi om hvordan forskning og utvikling kan brukes for å nå kulturpolitiske mål», sier Anniken Huitfeldt i en pressemelding som en kommentar til rapporten.

Kuratorteam valgt til Momentum 2013, og til Lofoten International Art Festival 2013
Kuratorteamet Power Ekroth og Erlend Hammer har blitt valgt til å arbeide med Momentumbiennalen 2013, som åpner 6. juni 2013. De skal kuratere to separate deler, med hver sin arbeidstittel og gruppe kunstnere. Lofoten International Art Festival (LIAF) har valgt kuratorene Anne Szefer Karlsen fra Norge, Bassam El Baroni fra Egypt og Eva González-Sancho fra Spania. Festivalen finner sted i Lofoten fra 6. - til 22. september i 2013.

En million kroner til Norske Kunstforeninger
Sparebankstiftelsen DNB har gitt Norske Kunstforeninger en million kroner til teknisk visningsutstyr til video-, film- og animasjonskunst. Foreningene kan søke om midler. – Dette vil bidra til å styrke kunstforeningene som viktige formidlere av samtidskunst, sier Susanne Svenseid, direktør i Norske Kunstforeninger i en pressemelding.

Se det nye Nasjonalmuseet
Ved å klikke deg inn på nettsiden mynewsdesk kan du følge utviklingen av det nye Nasjonalmuseet. Du kan se arkitekt Klaus Schuwerk og Statsbyggs nye skisser og oppleve det nye Nasjonalmuseet både utvendig og innvendig. Forprosjektet til det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen er nå levert Kulturdepartementet. Høsten 2012 får Stortinget prosjektet til behandling og fastsetter kostnadsrammen. Utbyggingen av Vestbanetomten forventes å starte i 2014, og det nye Nasjonalmuseet kan stå ferdig i 2017/18.

Jeremy Welsh ny dekan ved KHiB
Jeremy Welsh er ansatt i et fireårig åremål som dekan for nye «Avdeling for Kunst» ved KHiB. Den nye kunstavdelingen er resultatet av en sammenslåing av Avdeling kunstakademiet og Avdeling for spesialisert kunst. Ledergruppen vil bestå av Anne Helen Mydland, Annette Kierulf og Eamon O’Kane. Både Welsh og ledergruppen vil tiltre stillingene 1. august. Krogh får Brynestads minnestipend Morten Krogh får Brynestads minnestipend for sin langvarige innsats i norsk kunstliv. Han brøt med det senmoderne maleri på 60-tallet og var inspirert av nye strømninger i amerikansk og fransk kunst. Han var sentral i kunstnergruppa Gras som forvandlet silketrykk til et kunstnerisk medium med stor politisk slagkraft. I Krohgs kunstneriske virke går samfunnsengasjement som en rød tråd. I tillegg kom deltagelse i debatten om kunstens stilling i samfunnet og et viktig fagpolitisk arbeid, skriver Billedkunstnernes stipendkomité. Vi gratulerer!

Krever flere kommunale atelierer i Oslo Kunstnerhuset Trafo vedtok på sitt årsmøte 6. juni en oppfordring til Oslos politikere om å ta grep om den meget prekære ateliersituasjonen i byen: Mange statlige og private bygg i Oslo opphører i disse dager som atelierplasser og mange av byens viktigste bidragsytere på kunstområdet står uten atelier. Oslo kommune må trappe opp sin atelierpolitiske målsetting ved hurtigst mulig å utlyse alle atelierer som står ledige i kommunens bygg, og arbeide for at antallet atelierer innenfor ordningen økes betraktelig, skriver Trafo i en pressemelding.