Gikk fordi Rognskog hadde tillit

Av: Therese Søgård

Publisert:

Utgave: 4/2012

Del: 

Anne Biringvad, styremedlem i NBK, valgte å trekke seg da hun ikke fikk gjennomslag for mistillitsforslaget mot styreleder Hilde Rognskog.

GI-saken har satt sine spor i styret i NBK. Etter en turbulent høst og vår med kritikk av styret og styrelederens håndtering av saken, valgte Biringvad å stille mistillitsforslag til styrelederen. Hun mener signalene fra kulturminister Anniken Huitfeldt var så alvorlige at informasjonen burde ha blitt drøftet i styret med én gang.

– Rognskog har ikke sett noen grunn til å involvere styret på et tidlig tidspunkt. Vi er uenige om hvorvidt det hadde vært utslagsgivende for utfallet, men til syvende og sist blir vi i styret ansvarlige, og da burde vi vært delaktige og fått i gang en prosess så tidlig som mulig, mener Biringvad.

– Ikke behagelig
I et åpent brev som Biringvad har skrevet til styret, svarer Rognskog på kritikken som er blitt framsatt. Overfor Billedkunst forfekter styrelederen at det som er blitt skrevet om manglende informasjon, ikke har hold.

– Ingen av de referatene som Biringvad har ønsket fremlagt, kunne ha blitt levert fordi de ikke har foreligget til den tiden hun etterspør, svarer Rognskog, og legger til at det de muligens er uenige om er politikken og hvordan en organisasjon fungerer.

– Hvordan føles det at noen har stilt mistillitsforslag til deg?

– Det er ikke behagelig, for å si det på den måten. Man skulle jo ønske at man hadde et samlet styre med politisk enighet, men i denne saken er det ulike syn, noe som også gjenspeiler seg i vår organisasjon. GI-saken har vært grunnlag for splittelse i NBK i svært mange år, også før dette sittende styret, sier hun.

Utfordrende
Biringvad påpeker at hun ikke kan stå inne for prosessen med GI og legger til at mistillitsforslaget ikke var av personlig art.

– Jeg kjente ikke Rognskog før jeg ble med i styret. Jeg har ingen personlig agenda mot noen, jeg ville bare gjøre en så god jobb som mulig, forklarer hun.

GI har vært definert som NBKs viktigste sak, og måten styreleder og styret har håndtert den på står ikke i forhold til dette, mener Biringvad. Rognskog har forståelse for utspillet.

– Hun er ikke den eneste som har kritisert NBK for GI-saken. Vi skal sørge for en gjennomgang av håndteringen, og vi arbeider nå med hvordan det skal gjøres. Det kan bli aktuelt å få kontrollutvalget på banen, sier Rognskog. Hun synes stillingen som styreleder er tøff.

– Det er veldig utfordrende, men også veldig gøy. Særlig når vi faktisk får resultater i kunstnerpolitikken.

Ville at alle skulle gå
På bakgrunn av kritikken som kom frem etter ledermøtet, foreslo Biringvad at hele styret skulle trekke seg før påske, men ingen av de andre ønsket det, forteller hun. Selv mener Biringvad at styret har gjort en for dårlig jobb, og da de andre styremedlemmene i en muntlig avstemming gjorde det klart at de fortsatt hadde tillit til Rognskog, valgte hun å gå selv.

– Man kvier seg for å gjøre dette. Jeg vil ikke sette de som fortsatt tror de kan få til noe i en vanskelig situasjon. Men de andre i styret har fremdeles tillit til Rognskog. Det får de ta ansvar for selv. Min lojalitet er hos medlemmene, ikke hos styrelederen, sier Biringvad.

Styrelederen synes det er fint å få støtte fra de andre medlemmene i styret.

– Det er et flertallskollegium som skal handle samlet, sier hun.

– Hadde du regnet med støtten?

– Det er jo aldri godt å vite, men jeg mener vi har håndtert GI-saken så godt som vi har kunnet ut i fra forutsetningene, og et flertall i styret har vært enige i den valgte linja, sier Rognskog.

Har meningsfeller
Selv om Biringvad har følt seg alene i styret, bemerker hun at andre i grunnorganisasjonene er enige.

– Dette styret fungerer ikke slik jeg forventer at et sentralstyre skal gjøre. Vi har ikke bare medlemmer i Oslo. Det sitter folk i hele landet, og det er varierende hva man får med seg. De er avhengig av hva vi gir ut av informasjon, og det har vært veldig snaut, sier Biringvad og legger til at hun har forsøkt å være en stemme som representerer medlemmene.

Det tidligere styremedlemmet mener en passiv holdning til GI-saken ikke har fungert, og at NBK har oppført seg som strutser.

– Jeg mener tvert i mot at vi ikke har hatt en passiv holdning til GI saken, svarer Rognskog. Styrelederen sier det er synd at Biringvad valgte å gå.

– Hun kunne ha blitt en ressurs for styret.

Selv synes Biringvad at det var riktig å trekke seg.

– Det er helt greit, for jeg synes ikke at jeg har fått gjort en god nok jobb.