Debatt om oljeutsmykking i nord

Av: Geir Johansen

Publisert:

Utgave: 4/2012

Del: 

– Olje- og gasselskapet Eni Norges varslede utsmykkingsoppdrag i Nord-Norge skaper debatt. Selskapet blir kritisert for å legge føringer på kunsten de skal kjøpe inn.

Utvinning av olje og gass kommer nå for fullt også i nord. Statoils kontorbygg på Melkøya utenfor Hammerfest har allerede fått sin kunstneriske utsmykking. Nå vil Eni Norge ha utsmykking for fire millioner kroner – i et kontorbygg i Hammerfest, samt i boligkvarteret ute på Goliatplattformen. Goliatfeltet er et olje- og gassfelt som etter planen skal settes i produksjon neste år. Feltet ligger 85 kilometer nordvest fra Hammerfest.

For mange føringer
Det varslede utsmykkingsoppdraget fra Eni Norge har allerede skapt debatt i Finnmark. Forfatter og filmskaper Magnar Mikkelsen har, gjennom et leserinnlegg i Finnmark Dagblad, gått hardt ut mot oljeselskapet fordi han mener selskapet forsøker å sette alt for strenge rammer for den kunsten som skal kjøpes inn, og at dette står i strid med kunstnerisk integritet og frihet. Mikkelsen viser til at Eni Norge nå ønsker at nordnorske billedkunstnere skal bruke ubetalt tid på å komme med forslag til skisser eller konsepter for utsmykking – som Eni så skal godkjenne eller forkaste. «Kunstnerne som lar seg kjøpe opp til entreprisen blir pionerer innen sitt felt; de skal skape nordområdesatsingens oljemalerier», skriver Mikkelsen blant annet. Billedkunstner Jenny-Marie Johnsen fra Tromsø uttaler til Finnmark Dagblad at også hun synes at det «skurrer», om kunstnere skal illustrere en ide etter kriterier som er fastsatt av Eni Norge.

Integritet blir ivaretatt
– Kunstnernes integritet vil selvsagt bli ivaretatt; på lik linje med det som skjer i andre utsmykkingsprosjekter. Vi har derimot valgt å gå nye veier med vår utsmykking; gjennom å inngå i konstruktiv dialog med kunstnermiljøer i landsdelen. Det sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Eni Norge, Andreas Wulff, som er noe forundret over den debatten som har oppstått.

– Vi har ennå ikke fastsatt kriterier for utsmykkingene og ei heller gått ut med en formell invitasjon til kunstnerne. Dette legger vi opp til skal skje før sommerferien. Men debatten har ihvertfall gitt oss god oppmerksomhet om utsmykkingsoppdraget, sier Wulff.

– Det har også vært anført som en del av kritikken at vi kun bruker fire millioner til utsmykking – for ei utbygging som totalt skal koste rundt 30 milliarder kroner. Men mesteparten av utbyggingskostnadene går til bygging av prosessanlegg, legging av rørledninger og boring av brønner. Det ville jo bli absurd om alle slike kostnader skulle tas med når vi vil bruke penger på kunstnerisk utsmykking av bygninger. Om vi beregner ut fra leien vi skal betale for kontorbygget i Hammerfest sentrum, så bruker vi faktisk en betydelig større prosentandel til kunstnerisk utsmykking enn hva som er vanlig for offentlige bygg, sier Wulff.

Strenge krav
Andreas Wulff sier at det i utgangspunktet er det spesielle med offshorevirksomhet og kontorbyggets fysiske rammer som setter grenser for hvilken kunst man kan velge.

– Vi har spesielt strenge krav til helse, miljø og sikkerhet ute på plattformen. Det medfører blant annet at kunsten vi velger, må være skikkelig festet. Og ut fra sikkerhetsmessige og praktiske hensyn har vi begrenset med plass. Dette må også de som skal komme med utsmykkingsforslag forholde seg til, sier han.

Wulff mener at selskapet han representerer, har valgt en god strategi:

– Istedet for å dra på «shoppingtur» i regionale gallerier og så velge kunstnere ut fra dette, så har vi valgt å gå inn i dialog med viktige kunstnermiljøer i landsdelen. Vi har vært ved Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø, og vi har besøkt flere gallerier i Troms og Finnmark. Vi har allerede merket interesse for utsmykkingsoppdragene både fra inn- og utland, sier Wulff.

Han understreker at de vil samarbeide med kunstfaglig ekspertise før de går ut med endelig invitasjon til kunstnerne. Hvilken ekspertise det blir snakk om har Eni Norge enda ikke tatt stilling til.

Ikke kontaktet av oljeselskapene
Nordnorsk Kunstsenter (NNKS) er knutepunktinstitusjon for Nord- Norge, med ansvar for formidling av samtidskunst og kunsthåndverk. Det er en kunstnerstyrt organisasjon eid av Nord-Norske Bildende Kunstnere (NNBK) og Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge.

– Jeg har registrert denne debatten, men vi avventer nå at oljeselskapet kommer med klare kriterier for utsmykkingsoppdragene. Etter de signaler vi har fått, skal dette skje før sommerferien. Vi kan jo bare håpe på at oljeselskapet knytter til seg folk med god kunstfaglig bakgrunn når de skal fastsette kriteriene for utsmykkingene og komme med en invitasjon til kunstnere, sier Dag E. Nyberg, styreleder i NNKS.

Han stiller seg undrende til at institusjonen som han er styreleder for, til nå overhodet ikke har blitt kontaktet av oljeselskapene.

– Statoil har tidligere engasjert kunstnere til utsmykking på Melkøya. Heller ikke da ble vi kontaktet. Nå skal Eni Norge ha utsmykking i tilknytning til Goliat, og vi har ikke hørt noe som helst fra oljeselskapet, påpeker Nyberg.

Han tror at dette kan skyldes at oljeselskapene rett og slett ikke har tilstrekkelig med kunnskaper om kunstmiljøet i nord, og dets organisering.

– Forhåpentlig fordi de har vært for kort tid i landsdelen. Jeg vil jo bare oppfordre Eni Norge om å ta kontakt med oss – da selskapet dermed oppnår kontakt med nettopp det miljøet i landsdelen som er mest aktuelt for å utføre utsmykkingsoppdrag, sier Dag E. Nyberg.