Eksperten svarer: Skatteregler for innehavere av stipend og GI

Av: Tone Berg Størseth

Publisert:

Utgave: 4/2012

Del: 

For kunstnere med garantiinntekt (GI) eller kunstnerstipend stilles det alltid krav til rapportering om bruken av stipendet for hvert stipendår. Men hva slags regler gjelder for skattelegging?

Den 31. mai gikk fristen ut for innlevering av selvangivelse for selvstendig næringsdrivende. Er man mottaker av Statens kunstnerstipend for første gang, kan det være forvirrende å vite hva som egentlig gjelder når det kommer til bestemmelser og lovverk for de ulike stipendene.

– Stipender mottatt i forbindelse med studier er ikke skattepliktige. Hvordan fungerer skattereglene for innehavere av arbeidsstipend og GI?

– Statens arbeidsstipend og GI innberettes som lønnsinntekt og utbetales mot levering av skattekort og gjennom månedlig utbetaling som annen lønn. Her betaler staten arbeidsgiveravgift. Alle andre stipendier, henholdsvis fra staten, Bildende Kunstneres Hjelpefond, Bildende Kunstneres Vederlagsfond samt diverse legater, innberettes som næringsinntekt. GI beskattes som lønnsninntekt, med 7,8 prosent til folketrygden, mens næringsinntekt danner grunnlaget for 11 prosent til folketrygden.

– Hva menes egentlig med at et stipend er «trekkfritt»?

– Det er viktig å huske på at dette ikke betyr at stipendet er skattefritt! At et stipend er trekkfritt betyr helt enkelt at ingen allerede har trukket skatt av det. Stipendet skal føres i næringsoppgaven post 2.05, og du må forestå beskatningen selv.

– Opptjener man pensjonspoeng og trygdeytelser på stipendene?

– Ja, det gjør man. For arbeidsstipend og GI skjer dette på tilsvarende linje som for frilansere. For stipender i næring forutsetter det at man har personinntekt av næringen tilsvarende minst en halv GI (grunnbeløp).

– For kunstnere med arbeidsstipend gjelder regelen om at man ikke kan være tilsatt i varig arbeidsforhold som overstiger 50 prosent. Finnes det noen grense for annen inntekt dersom man er innehaver av GI?

– Når det gjelder GI, skjer det en avkortning basert på 65 prosent av den del av egeninntekten som overstiger fribeløpet dersom man har hatt en høy egeninntekt. Egeninntekten fastsettes på bakgrunn av alminnelig inntekt to år før garantiinntektsåret. For øvrig skal ikke utbetaling skje dersom en kunstner går over i fast lønnet stilling med en årslønn som overstiger det dobbelte av garantiinntektens maksimumsbeløp.