Publisert 4 2012

Av: Elin Maria Olaussen &...

Publisert:

Utgave: 4/2012

Del: 

The Studio
Jens Hoffmann (red.)
Documents of Contemporary Art
M.I.T. / Whitchapel Gallery, 2012
Den tradisjonelle oppfatningen av atelieret endret seg med konseptkunstens benyttelse av nye kunstneriske rom på 60-tallet, og med den oppstod ideen om «post-studio practice». Selv om atelieret aldri forsvant, har kunstnere omformet atelieret til kontor, utstillingsrom eller mobil arbeidsplass i form av bærbare datamaskiner i tråd med nye realiteter og produksjonsformer. Boken ser på denne evolusjonen gjennom en kritisk interesse for kunstnerens situasjon og produksjonspraksis, og presenterer flere essays og kunstnertekster som utforsker atelierets overgang fra å være et verksted for fysisk produksjon til et rom med potensielt flere former for kunstnerisk virke.

Douglas Crimp
«Our Kind of Movie»: The Films of Andy Warhol
MIT Press, 2012
Andy Warhol laget mer enn 100 filmer og nærmere 500 «screen tests» (portretter av kjente og ukjente besøkende ved Factory) i løpet av sin karriere. Gjennom seks essay undersøker Douglas Crimp Blow Job, Screen test No.2 og The Chelsea Girls samt en rekke andre tematisk relaterte filmer. Crimp ser ikke disse filmene som cinéma-vérité-dokumentarer over Warhols miljø eller som kamerarettet voyeurisme, men heller som uttrykk for hans innovative filmteknikk og samarbeider med blant annet Ronald Tavel fra Theatre of the Rediculous. Crimp argumenterer for at filmene synliggjør nye skeive former for sosialitet og utgjør en ny form for film. Han undersøker videre forholdet mellom skeiv etikk og estetikk. Boken er den første større studien av Warhols filmer siden 1970-tallet.

Agora nr 4 2011, Georgio Agamben
Ragnar Braastad Myklebust (red.)
Aschehoug, 2012
Agora gir ut tverrfaglige temanummer over et bredt spekter av emner innenfor filosofi, litteratur, samfunnsvitenskap og humaniora. Nyskrevne norske tekster utgis sammen med oversettelser av nye og gamle klassikere. Bladet kommer ut fire ganger i året. Dette siste nummeret er viet den italienske politiske filosofen Georgio Agamben som kanskje er mest kjent for verkene Homo Sacer: Suveren makt og blott liv og Unntakstilstanden der han på ulike måter undersøker utøvelsen av suveren makt i moderne stater. Agora nr. 4 kommer med to tekster av Agamben selv, «Heidegger og nazismen» og «Herlighetens arkeologi». I tillegg består nummeret også av kommenterende artikler av Peter Forras, Marit Grøtta, Ragnar Braastad Myklebust, John Cunningham og Mårten Björk.

The Book on Books on Artists’ Books
Everyday Press, 2012
Billedkunstner Arnaud Desjardin har sitt eget forlag, Everyday Press, som gir ut kunstnerbøker. Utgivelsen The Book on Books on Artists’ Books er en slags bibliografi over bøker, pamfletter og kataloger om kunstnerbøker. Den samler en rekke av disse publikasjonene fra tidlig 70-tallet og opp til i dag, og fokuserer på et aspekt ved dette feltet som ofte blir ignorert; distribusjonen, promoteringen og nettverkene som sirkulerer disse kunstnerbøkene som kunstverk så vel som bøker. Boken om bøker er en kilde til utstillingskataloger, monografier, referansekataloger og andre publiserte lister ment for å informere, fremme, beskrive å vise til kunstnerboken, heller enn teoretiske tekster om feltet.

e-flux journal: Moscow Symposium – Conceptualism Revisited
Boris Groys (red.)
Sternberg Press, 2012

«Moskva-kunsten fra 70-tallet bebodde en opp-ned verden, en verden definert av antikapitalismens seier, heller enn kommunismens, sosialismens eller sovjetregimets seier», skriver Ekaterina Degot, en av bidragsyterne i denne publikasjonen som fokuserer på Moskvakonseptualistenes samtidig beskjedne og radikale tilnærming til form. Boris Groys har tidligere skrevet omfattende tekster om arbeidene til Andrei Monastyrski og gruppen Collective Action og introduserer her essays av Claire Bishop, Jörg Heiser, Sarha Wilson, Anton Vidokle, Terry Smith og Keti Chukhrov, som tar for seg denne gruppens motstandsdyktighet og fleksibilitet i en spesifikk økonomisk og intellektuell kultur.

Waking Up from The Nightmare of Participation
Markus Miessen og Nina Kolowratnik (red.) Expothesis no2, 2012

Denne publikasjonen er gitt ut i serien Expothesis, initiert av Utrecht Graduate School of Visual Arts and Design. Markus Miessen ble invitert på bakgrunn av hans bok The Nightmare of Participation (2011), og bedt om å følge opp sine tanker rundt den «uinviterte utenforstående » som et konflikskapende element som kan tilføre en produktiv prosess til kunst i offentlig rom. Boken ønsker å presentere en plattform for engasjement og debatt blant teoretikere og praktiserende fra ulike kunnskapsfelt, politiske posisjoner og kulturell tilhørighet. Redaktørene har samlet tekster fra et tredvetalls bidragsytere som åpner for en større diskusjon rundt «outsideren», demokrati, politisk korrekthet, institusjonell kritikk med mer.