I øyeblikket: Aase Texmon Rygh

Av: Aase-Hilde Brekke

Publisert:

Utgave: 4/2012

Del: 

Aase Texmo Rygh (f. 1925) deltar på dOCUMENTA( 13) i Kassel i sommer. Hennes abstrakte skulpturer var blant de første her i landet som banet vei for modernismen, og hun har etter hvert vunnet stor anerkjennelse. Hun ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 2001.

– Hva holder du på med for tiden?

– Alle mine skisser blir bygget opp av gips og ståltråd. De siste par årene har jeg jobbet med en serie jeg kaller «konturer» – og det er nummer fire og fem jeg har på kavaletten nå.
– En billedhugger hjelper meg med hugging av større skulpturer i stein – svart diabas.

– Hvilke kunstneriske problemstillinger opptar deg?

– Det hender at jeg kommer over formprinsipper som kan gi assosiasjoner til skulptur. Det er lykkelige øyeblikk – og jeg kan holde på et tiår med å utforske forskjellige innfallsvinkler: format, materiale og struktur.

– Hvilke kunstpolitiske problemstillinger irriterer deg i norsk kunstliv?

– Det totale fravær av kunstformidling på alle plan – for lek og lærd. Publikum har sviktet kunstarenaen etter at figurasjonen tok slutt. Det mer eksperimentelle kunstuttrykk har i årenes løp vært mer raljert over enn formidlet. Det sviktende publikum er jo den tapende part, man aner ikke hva man går glipp av: det å kunne utvikle kunnskap og personlig smak – å kunne dyrke og oppsøke kunst og utstillinger etter behov.

– Og hva setter du mest pris på?

– Pass – vanskelig. Jeg er kanskje for kritisk og gretten.

– Hvilken utstilling har gjort sterkt inntrykk på deg i det siste?

– I 2010 hadde jeg en nydelig utstilling på galleri GAD, med mye god omtale. Jeg tror ikke Billedkunst var der.
– Jeg har dessverre ikke klart så mange utstillingsbesøk etter det. Jeg har stort sett rettet fokus mot meg selv, jeg må etterhvert prioritere strengt.

– Er det noen kunstnere du er spesielt opptatt av?

– Serra og Chillida er to billedhuggere jeg setter høyt. Jeg har sett dem i Bilbao, Basel og New York. Det er mange år siden, senere generasjoner har jeg dessverre ikke klart å følge.

– Hvilke andre kulturelle uttrykk interesserer deg?

– Litteratur. Av norske forfattere: Jan Kjærstad, Jon Fosse, Karl Ove Knausgaard. Av europeiske forfattere leser jeg stadig om igjen mine ungdomsvalg: Joyce og Beckett – Proust og Thomas Mann.