• – Jeg har aldri opplevd noe liknende, sier Markus Brendmoe om avlysningen av «Fresh Paint» i vår.

Avlyst utstilling vises likevel

Av: Therese Søgård

Publisert:

Utgave: 5/2012

Del: 

Da utstillingen «Fresh Paint» på Stenersenmuseet ble avlyst i siste liten i vår, ble det ramaskrik i kunstmiljøet. Når lover museumsdirektøren at utstillingen likevel skal vises – men først til neste år.

Bare en måned før den planlagte internasjonale utstillingen «Fresh Paint» skulle åpne på Stenersenmuseet, fikk kunstnerne en e-post om at den var avlyst. Markus Brendmoe, en av de fire norske kunstnerne som var invitert til å delta, hadde ikke fått noe forvarsel og synes avlysningen var helt merkelig.
– Jeg har aldri opplevd noe liknende før, at en institusjon satser så voldsomt og trekker seg – uten å komme med noen signaler i forkant. Det kom heller ingen god forklaring på avlysningen eller et ønske om en dialog. Det ble bare helt stille, sier Brendmoe.

Ressursmangel

Sammen med de tre andre kunstnerne, Steinar Jakobsen, Sverre Bjertnes og Crispin Gurholt, sendte han to rekommanderte brev før de fikk skikkelig svar fra museumsledelsen.
– Det var ikke tilfredsstillende svar på hvorfor eller hva som hadde skjedd, bare fem linjer med en vag forklaring, sier Brendmoe.
Stenersenmuseet i Oslo er underlagt Munch-museet, hvor øverste leder er museumsdirektør Stein Olav Henrichsen, som tiltrådte i 2010. Henrichsen mener at han hele tiden har vært tydelig på årsaken til avlysningen.
– Det ble klart for oss ganske sent i prosessen at det ikke var mulig å gjennomføre utstillingen på det planlagte tidspunktet innenfor museets personalmessige og økonomiske ressurser. Straks vi fattet beslutningen om ikke å gjennomføre utstillingen som planlagt i 2012, orienterte vi alle involverte parter, sier Henrichsen.
Øystein Ustvedt, tidligere leder for Stenersenmuseet, reagerer på at utstillingen plutselig ble avlyst.
– Det er ikke greit i det hele tatt, sier han og understreker at utstillingsendringer er svært problematisk for ethvert museum.
– Utstillinger krever langtidsplanlegging, så hurtige utstillingsendringer er alle museums mareritt, konstaterer Ustvedt.

Feiltrinn å avlyse

Etter den store medieinteressen, blant annet i VG og hos NRK, fikk kunstnerne i stand et møte med direktør Henrichsen i slutten av august. Da ble det bestemt at utstillingen ikke blir avlyst likevel, men at åpningen blir utsatt.
– Vi fikk fullt gjennomslag for våre krav om at utstillingen skal bli gjennomført med henhold til intensjonen om hva «Fresh Paint» skulle ha vært, sier Markus Brendmoe.
Første mulighet for utstillingen blir da vinterhalvåret 2013.
– Det er vi godt fornøyd med. Vi er veldig glade for at Henrichsen har tatt innover seg at det å avlyse denne utstillingen var et feiltrinn. Det er gledelig at han hører på oss. Det er en viktig prinsippsak for alle kunstnere, sier Brendmoe.
Kunstnerne fikk også gjennom at kurator Selene Wendt fortsatt skal lede utstillingen.
– Vi har hatt full tillit til henne gjennom hele denne prosessen, understreker Brendmoe.
Det er imidlertid ennå ikke noen garanti for at utstillingen blir satt opp i det samme omfanget som først tenkt.

Kontraktløse

«Fresh Paint»-utstillerne inngikk bare muntlig kontrakt med Munchledelsen, så da utstillingen først ble avlyst, fryktet de at de kom til å stå overfor store økonomiske tap. Øystein Ustvedt sier det er rart at kunstnerne ikke hadde kontrakter med museet, men understreker likevel at han har en viss forståelse for det.
– Det er først i nyere tid at det juridiske er blitt mer formalisert. Kontrakter er blitt mer og mer vanlig som en del av profesjonaliseringen av museumsvirksomheten for å hindre misforståelser, sier han.
Men Ustvedt påpeker at man absolutt bør få etablert rutiner for å inngå kontrakter i kunst-Norge.
– Det er veldig viktig for å skape ryddige formål mellom institusjonen og kunstneren, sier han.

Endrer kontraktskulturen

Ifølge Brendmoe ga Munch-museet under møtet med kunstnerne uttrykk for at kontraktskulturen skal endres.
– Nå får vi kontrakter, og Henrichsen gjorde det klart at de vil forandre rutinene ved kollektivutstillinger, sier Brendmoe.
Henrichsen forklarer at det vanlige er at det blir gjort muntlige avtaler på forhånd.
– I planleggingen av utstillinger blir det først på et senere tidspunkt klart hvilke verk som skal inngå, og det er først på dette tidspunktet en skriftlig avtale kommer på plass. For både å gi kunstnerne og oss selv bedre mulighet til å planlegge utstillingene, mener vi det er fornuftig å ha en skriftlig avtale på plass tidligere i prosessen, sier han.
Brendmoe håper også at Stenersenmuseet endrer sine rutiner for hvordan de håndterer problemer som måtte oppstå, og at de vil etablere en bedre dialog med kunstnerne.