NBK informasjon

Av: Gjert Gjertsen

Publisert:

Utgave: 5/2012

Del: 

Høstutstillingen 2012 - Statens 125. kunstutstilling
Høstutstillingen feirer 125.-årsjubileum med rekordstort søkertall: 2244 kunstnere ønsket å delta. Når utstillingen åpner vises kunst av 84 kunstnere i Kunstnernes Hus. Syv kunstnere deltar på satellittutstillingen på Oslo S. Høstutstillingen er åpen fra 8. september til 7. oktober og utstillingen på Oslo S. åpner 8. september og varer til 14. oktober. Følg oss på hjemmesiden www. hostutstillingen.no

Ledermøte i Liverpool 18. til 21. oktober
Tema på møtet for lederne i NBKs grunnorganisasjoner og styrene i Vederlagsfondet og NBK, vil bli gjennomgang av organisasjon og vedtekter. I tillegg vil også behandlingen av den politiske avviklingen av garantiinntektene, stipend for eldre fortjente, og også omgjøringen av etableringsstipendet etter endt utdanning bli gjennomgått. Stipendbehandlingen vil også bli debattert i lys av de forslag som er framsatt i stortingsmeldingen om visuell kunst. I tillegg til politikken, vil deltakerne også ha muligheter for å se kunst – Liverpool Biennal 2012.