Publisert 5 / 2012

Av: Elin Maria Olaussen &...

Publisert:

Utgave: 5/2012

Del: 

Alternative Histories: New York Art Spaces, 1960-2010
Red.: Lauren Rosati og Mary Anne Staniszewski
MIT Press 2012

Alternative Histories kartlegger New Yorks alternative visningssteder fra 1960-tallet og frem til 2010. Boken kommer i forlengelse av en utstilling med samme navn ved Exit Art og dokumenterer mer enn 130 alternative organisasjoner, grupper og prosjekter. Alternative visningssteder gir kunstnere mulighet til å eksperimentere utenfor de kommersielle galleriene og museene. Kunstnere som Vito Acconci, Yvonne Rainer, Gordon Matta- Clark, Adrian Piper og Jimmie Durham begynte alle sine karrierer ved å stille ut på disse stedene, som blant annet inkluderer 112 Green Street, The Kitchen, PS1 og Food. Bokens alternative historier fortelles gjennom intervjuer, fotografier og essays. Ventes utgitt i september.

The Culture of Curating and the Curating of Culture(s)
Paul O’Neill
MIT Press 2012

Kuratorrollen er endret. Fra å være en som bare tok ansvar for samlingen, blir kuratoren i dag ansett som en kreativ produsent på lik linje med kunstneren. De siste 25 årene har store gruppeutstillinger og biennaler blitt en dominerende måte å presentere samtidskunst på, noe som har vært en viktig faktor i kuratorens forvandling fra usynlig bakmann til viktig kulturprodusent. I den kommende boken The Culture of Curating and the Curating of Culture(s) undersøker Paul O’Neill fremveksten av den uavhengige kuratoren. O’Neill argumenterer for at den endrede rolleforståelsen er formet av en kuratorsentrert diskurs som legitimerer den nye uavhengige kuratoriske praksisen.

Work, Work, Work
Red.: Jonatan Engqvist, Annika Enqvist, Michele Masucci, Lisa Rosendahl og Cecilia Widenheim.
Iaspis og Sternberg Press 2012

Forholdet mellom kunst og arbeid, og vilkårene for kunstnerisk produksjon, har lenge engasjert kunstfeltet. Arbeid er et vidt begrep som har forandret seg radikalt i takt med sosiale og teknologiske endringer det siste århundret. Hva betyr «arbeid» i dag, og hva er dets forhold til kunst? Hva er kunstnerens posisjon hvis «kreativitet » har blitt en vare? Hvordan kan kunstneres produksjonsvilkår analyseres, hvilken rolle spiller kunsten og hva er våre muligheter til å agere innenfor kunsten og arkitekturen for å oppnå sosial og politisk endring? Dette er noen av spørsmålene som presenteres i Work, Work, Work. Publikasjonen springer ut av et seminar ved Iaspis høsten 2010, som brakte sammen kunstnere, arkitekter, teoretikere, kuratorer og skribenter med ulik bakgrunn og erfaring.

Personal Best #2
fanzine for noise, music and no progress
Marhaug forlag 2012

Støymusiker, komponinst, grafisk designer, fotograf, platesamler, musikkentusiast og forlegger Lasse Marhaug har fått en rekke merkelapper gjennom sin kunstneriske virksomhet de siste tyve årene. I fanzinen Personal Best utgir han samtaler og dybdeintervjuer med venner og kolleger, som diskuterer det som rører seg i undergrunnen av esoterisk musikk og kunst. Nummer to av denne fanzinen inneholder blant annet intervjuer med Mikawa og Kosakai fra Incapacitants, Attila Csihar fra Mayhem, Sunn O))) og Tormentor, Maja S.K. Ratkje, Dylan Carlson fra Earth, Phil Blankenship fra PacRec, Troniks og LHD, Misa Moronaga fra Damage Digital og Fredrik Ness Sevendal.

Fanged Noumena: Collected writings 1987-2007
Nick Land
Urbanomic 2012

Britiske Nick Lands filosofiske arbeid har blitt beskrevet som «rabiat nihilisme», «sint svart deleuzianisme » og «kybergotikk». Fanged Noumena samler et tredvetalls av Lands tekster, samtaler og artikler. Utvalget spenner fra hans tidlige radikale lesninger av Heidegger, Kant, Nietzsche og Bataille via hans futuristiske kyberkapitalistiske teorifiksjoner fra 90-tallet, til de senere tekstene som har mutert til hybrider av kryptografi, antropologi, fiksjon, poetikk og okkultisme. Nick Land har hatt innflytelse på flere kunstnere, filosofer, musikere og filmskapere som har latt seg fascinere av hans kompromissløse filosofiske visjon. Denne publikasjonen er den første utgitte samlingen av Lands tekster.

YEAR, Second
Komplot 2012

Det Brussel-baserte kuratorkollektivet og visningsrommet Komplot har siden 2011 publisert en slags årbok. YEAR, Second er, som tittelen antyder, andre utgave i denne publikasjonsserien, og er en krysning mellom almanakk og fanzine. YEAR er eksperimenterende i sin form, delt inn i månedlige kapitler og inneholder et omfattende billedmateriale. Her gjør redaktørene rede for ulike prosjekter, enten de har blitt gjennomført eller kun tenkt ut og aldri realisert. Forrige utgave dreide seg om temaet «ingen fremtid». Dette året har et åttitalls bidragsytere fått i oppgave å presentere sine tanker rundt spørsmål om fortid og fremtid og temaet «ingen nåtid».