Strålene nedenfra

Av: Hanne Hammer Stien

Publisert:

Utgave: 5/2012

Del: 

Utstillingen «Odor Water Limo» tvinger frem refleksjoner knyttet til familie og forholdet mellom det familiære og det ikke-familiære. Kuratoren Trygve Luktvasslimos tilknytning til gården hvor utstillingsprosjektet finner sted, bidrar til dette.

Utstillingen «Odor Water Limo» tvinger frem refleksjoner knyttet til familie og forholdet mellom det familiære og det ikke-familiære. Kuratoren Trygve Luktvasslimos tilknytning til gården hvor utstillingsprosjektet finner sted, bidrar til dette. «Odor Water Limo» vises i en låve, men har en overraskende konvensjonell form. Innvendig ligner låven et tradisjonelt gallerirom, og arbeidene presenteres i henhold til klassiske kuratoriske grep. Prosjektet fremstår dermed som fattbart også for dem som ikke er bevandret i samtidskunsten.

Under låvebroen har Kevin Murphy plassert en organisk skulpturell form dekorert med gull og glitter. Det støyende lydbildet installasjonen gir fra seg, står i kontrast til det omliggende landskapet. Referansen til De tre bukkene Bruse setter stemningen for utstillingen ved å peke på trollenes tvetydige kulturelle betydning. Vi kan gjenkjenne oss selv i trollene, men de er samtidig radikalt annerledes, utstøtte og dypest sett umenneskelige. Temaet finner gjenklang i flere arbeider som problematiserer våre oppfatninger om det naturlige. Det rå og intense lydbildet i Wolfgang Müllers arbeid, der ulike musikere har rekonstruert lyden av utdødde fuglearter, setter vår forståelse av autentisitet og naturlighet på prøve. Det samme gjør Jenny Yurshanskys arbeid, som tar utgangspunkt i Artsdatabasens svarteliste over fremmede arter i norsk faua og flora. Ved hjelp av en underfundig humor, får hun frem det konstruerte aspektet ved naturvitenskapelige fremstillinger og bringer oppmerksomheten over på behandlingen av «fremmedelementer» i samfunnet generelt.

«Odor Water Limo», eller Luktvasslimo på googleengelsk, er forkortet til «OWL» i utstillingens tittel. Som symbol for den greske gudinnen Athene har uglen ikke bare blitt forbundet med visdom og kunnskap, men også med kunst. Edvine Larsens Intermesso står i dialog med utstillingstittelens symbolske referanse. Det interessante arbeidet, som er plassert i en glugge i låvemønet, henter sin inspirasjon fra Berninis Den hellige Teresas ekstase. Mens Teresa opplyses av hellige stråler ovenfra, lar Larsens skulptur lyset stråle nedenfra og ut. «OWL» kan i forhold til dette forstås å opplyse Luktvasslimo og folkene som besøker stedet. Den barokke referansen tilkjennegir samtidig kunstens teatrale side og fungerer som en ironisk kommentar til den utopiske ideen om kunst som kilde til åpenbaring.

Det er tydelig at det ligger en stor porsjon idealisme bak «OWL». Den har ikke bare involvert hele kuratorens familie, men også naboer og venner. Under åpningen kom dette til uttrykk i den intime stemningen, de høye bløtkakene og den dugnadspregede, men profesjonelle, gjennomføringen. Kontrasten var stor mellom de «nasjonalromantiske» omgivelsene og den avantgarde-pregede jazzimprovisasjonen som satte tonen for den påfølgende festen. I den fortrolige atmosfæren på Luktvasslimo kom heldigvis den tette forbindelsen mellom det familiære og det ikke-familiære til syne i kunsten. Nærmere margen kommer man ikke midt i kjernen.