Satser regionalt med nybygg i Førde

Av: Ingvill Henmo

Publisert:

Utgave: 6/2012

Del: 

I september åpnet Sogn og Fjordane Kunstmuseums nybygg midt i Førde med pomp og prakt. – Kunstnerne i denne regionen er den viktigste årsaken til at vi overhodet har et museum her, sier direktør Morten Johan Svendsen.

Over 1200 besøkende fylte museet åpningsdagen. Åpningsutstillingen «KUNSTsf 2012», kuratert av kunsthistoriker Solveig Lønmo, viser verk av organiserte kunstnere og kunsthåndverkere bosatt i fylket.

– Hvorfor valgte dere å åpne museet med en slik demokratisk og generøs utstilling?

– Vi er i en litt spesiell situasjon sammenliknet med de andre regionale kunstmuseene, sier Svendsen.
– I tillegg til det museale, har vi også kunstnersenterfunksjonene som del av vår oppgave. Kunstnerorganisasjonene inngår i stiftelsen Sogn og Fjordane Kunstmuseum, og de har dermed innflytelse på museet – blant annet gjennom kunstfaglig råd. Vi har et nært samarbeid med kunstnerne. Det understreker denne åpningsutstillingen.

– Min holdning er at kunstnerne i regionen er den viktigste årsaken til at vi overhodet har et museum her. Det er ingenting i Sogn og Fjordane som tilsier at det skulle være det. Det er ingen kunstutdanningsinstitusjoner her på høyere nivå, verken innen teori eller praksis.

Konsolideringen mellom museum
og kunstnersenter er en uvanlig kobling i norsk sammenheng, og Svendsen forteller at dette vil prege museets planer.

– Det vil bli et sted ikke bare for publikum, men også et samlingssted for kunstnere i fylket. Spredt bosetning gjør sitt til at vi mangler det miljøet som kunstnere bosatt mer sentralt drar nytte av. Jeg håper museet kan utgjøre en forskjell ikke bare som treffsted, men også som faglig sentrum – og at de lokale kunstnerne kan bryne seg på å stille ut i lokalene i tiden fremover.

Nye muligheter
Museet vil ha en regional utstillingsprofil, hvor kunst fra fylket og Vestlandet vil være hovedfokus.

– Vi kan supplere Bergen Kunstmuseum med en kanskje litt manglende vestlandsprofil i utstillingene der. I samlingen vår er det betydelige innslag av verk fra Norsk kulturråds innkjøpsordning som gir et nasjonalt bakteppe til de regionale kunstverkene. I framtidige basisutstillinger vil man kunne se at kunstnere i Sogn og Fjordane er vårt hovedfokus.

Når det gjelder temporære utstillinger, åpner det nye bygget nye muligheter.

– Museet vil etterhvert ha en drift og standard som gjør at vi snart kvalifiserer til å delta i det nasjonale museumsnettverket og kan da vise historiske utstillinger. Vi tar også sikte på å bli en port til Norge for utenlandske kunstnere og nye uttrykk.

I tillegg til det nye bygget, har museet visningsrom også i kunstsenteret i Lærdal hvor visningshallen legger til rette for spektakulære mønstringer.

– Sogn og Fjordane er et sparsomt befolket område hvor det bor kun litt over 100 000 personer. Hvordan står det til med kunstinteressen her?

– Vi har et folkeopplysningsprosjekt på gang, og det er en stor oppgave å informere publikum om kunst. Vi ønsker å ha en lav terskel, og satser på formidling og dialog med publikum, sier Svendsen, som ønsker å trekke besøkende også fra nærliggende byer.

Samarbeid med kunsthøyskolen
Svendsen forteller at museet ønsker å fortsette sitt samarbeid med Kunsthøgskolen i Bergen. Dette vil styrke det faglige miljøet for kunstnerne i Sogn og Fjordane. Han ser for seg presentasjon av masterprosjekter og andre typer samarbeid som mulige koblinger.

– Vi ønsker også å være delaktige i produksjonsleddet. Den såkalte «Høgsalen», et rom med syv meter takhøyde uten innfall av dagslys, skal kunne leies ut til kunstnere som har kommersielle oppdrag. På sikt ønsker vi også å få på plass en artist in residence-ordning knyttet til dette rommet.

En annen aktør museet har et uforpliktende samarbeid med er Nordisk kunstsenter i Dale, hvor gjestekunstnere presenterer sitt arbeid i artist talks på museet.

Museet i sentrum
Ti års planlegging ligger bak det nye museet. Realiseringen er resultatet av hardt arbeid og et lykkelig sammentreff av interesser: Et privat eiendomsselskap så seg tjent med å bidra til å gi byen et kulturelt innslag, kommunen ville drive byutvikling og fylkeskommunen ønsket å øke sin portefølje av fast eiendom etter å ha mistet store verdier da sykehusene ble overtatt av de statlige helseforetakene. Disse tre interessene falt sammen med museets behov for et nytt bygg. I tillegg fikk museet støtte fra ABM utvikling: De slo fast at om museet skulle ha utviklingsmuligheter, måtte det få nye lokaler.

Svendsen er svært fornøyd med lokaliseringen i Førde sentrum med tanke på tilgjengeligheten for publikum. Museet ligger midt i hovedgata og kun et steinkast fra rutebilstasjonen.

– Kunstmuseet er sentrum i Førde. Vi har hatt overveldende positiv erfaring med høye besøkstall etter åpningen. Det har blitt et signalbygg i ordets rette forstand.