Galleridrift på Tjuvholmen

Av: Nina Sundbeck-Arnäs Kaasa

Publisert:

Utgave: 6/2012

Del: 

Galleriene som har sikret seg nye lokaliteter på Tjuvholmen, er ikke de første Astrup Fearnley Museets direktør, Gunnar Kvaran, tenker på som naturlige samarbeidspartnere. Spørsmålet er snarere hvilken betydning museets ferdigstillelse får for galleriene.

Helgen da Astrup Fearnley Museet åpnet dørene var den ødslige stemningen som har preget byggeområdet blåst bort. Gatene og lokalene myldret av mennesker, og blant de nyetablerte galleristene rådet optimismen.

– Bare se ut, så skjønner du hva jeg mener, sier eier av Galleri Brandstrup, Kim Brandstrup, og peker ut av galleriets vindu. – Plasseringen av Astrup Fearnley Museet hadde alt å si for at vi flyttet hit. Vi er overbeviste om at museet ikke bare vil tiltrekke seg et stort publikum, men også et publikum med et større internasjonalt tilsnitt.

Atle Gerhardsen, som sammen med Marina og Nicolai Gerner-Mathisen etablerte galleriet Gerhardsen Gerner (Oslo) på Tjuvholmen i vår, bekrefter at museet hever beliggenhetens prestisje.

– Det ville vært uaktuelt for oss, som har hovedbasen vår i Berlin, å åpne en Oslo-filial i denne nye bydelen hvis det ikke var for museets etablering samme sted. Det er ikke nødvendigvis på grunn av tilstrømningen av mennesker, men fordi museet setter en spesiell tone i området, uttaler Gerhardsen.

Fredrik Nergaard, eier av Galleri Haaken og nærmeste nabo til museet, var på sin side mer opptatt av å komme nærmere andre gallerier da de så seg om etter nye lokaler.

– At vi for første gang i Oslo har fått en samling av gallerier på ett sted var kanskje den viktigste grunnen for oss å flytte hit, men det er selvfølgelig et pluss at vi ligger nær Astrup Fearnley Museet der det også i vinterhalvåret vil være stor publikumstilstrømning, sier Nergaard.

– I forhold til det tidligere klimaet blant galleriene i Oslo vil enhver dialog virke som et fremskritt, sier Nergaard tørt, men likevel med glimt i øyet, da vi spør hvilke forventninger han har til fremtidig samarbeid mellom galleriene på Tjuvholmen.

Gerhardsen og Brandstrup ser også fordeler med å befinne seg i nærheten av de andre galleriene. Fremfor alt når de ser på mulighetene til å koordinere åpninger og åpningstider, og som Brandstrup påpeker har dette samarbeidet faktisk begynt i forbindelse museets premierehelg.