Notiser 6 2012

Av: Billedkunsts redaksjon

Publisert:

Utgave: 6/2012

Del: 

Ny kulturminister
Hadia Tajik (Ap) har tatt over som kulturminister etter Anniken Huitfeldt, som går over til Arbeidsdepartementet. Tajik er både Norges aller yngste statstråd (29 år) og den første muslimske ministeren. Til nå har hun ikke profilert seg på kulturspørsmål, men sier til Aftenposten at det viktigste i tiden som kommer, blir å legge premissene for Kulturløftet III. Tross sin unge alder, har Tajik vært politisk rådgiver i flere departementer, blant annet ved statsministerens kontor. I tillegg har hun sittet på Stortinget siden 2009 i Kirke, - utdannings- og forskningskomiteen.

Ny master på KHiO: Kunst og offentlige rom
Neste høst starter Kunsthøgskolen i Oslo opp en ny master: Kunst og offentlige rom. Den skal ligge under avdeling Kunstfag og er en fordypning i kunst som operer i ulike offentligheter utenfor de tradisjonelle visningsrommene (galleriet, museet og kunsthallen). – Denne kunsten har eskalert de siste 15-20 årene. Dette har både med fremveksten av sosial og relasjonell kunst å gjøre, og ikke minst det økte volumet av kunst som produseres gjennom KORO og tilsvarende organer. Kunnskapsproduksjon og formidling av denne kunnskapen er derfor nødvendig, sier dekan for Kunstfag, Jørn Mortensen.

Nye visningssteder i Oslo
Kunsthistoriker, kritiker og skribent Joakim Borda står bak det nyåpnede og kuratorstyrte galleriet The Booiler Room. Galleriet holder til i Staffenfeldtsgate 5, like i nærheten av Kunstnernes Hus. Åpningsutstillingen viste arbeider av Sverre Bjertnæs, Inger J. Grytting, Rina Charlott Lindgren, Eric Length, Josefine Lyche og Matteo Rosa. Samtidig har den amerikanske skribenten og kuratoren Esperanza Rosales åpnet visningsstedet VI, VII i Grønlandsleiret 41. Mens malerier av den New York-baserte kunstneren James Hoff ble vist under åpningsutstillingen, vil arbeider av Lars Laumann presenteres i oktober.

«Østre» – et hus for lyd i Bergen
Lydgalleriet og festivalen Ekko står bak nyetableringen «Østre», et eget hus for lydkunst og elektronisk musikk i Bergen i Østre Skostredet 3 der Lydgalleriet tidligere holdt til. – Ekko og Lydgalleriet har samarbeidet siden 2009 om utstillinger og konserter, og vi fant ut at vi kunne fylle på hverandre faglig. Derfor er Østre blitt som det er blitt, et sted for lydkunst og elektronisk musikk, hvor vi har tid til å eksperimentere med tidkrevende rigger, samtidig som vi kan holde klubbkvelder og konserter med elektronisk musikk, sier kunstnerisk leder for Lydgalleriet, Jørgen Larsson, til Kunstkritikk. I november arrangeres «Ephemeral Sustainablility» – en stor internasjonal konferanse om lydkunst.

Galleri Haaken til Tjuvholmen
Det veletablerte Galleri Haaken, som i en årrekke har holdt til i den gamle og ærverdige trevillaen i Lille Frogner Allé, flyttet i september til nye og moderne lokaler i Tjuvholmen allé 23. I tett naboskap med galleri Peder Lund og Gerhardsen Gerner utgjør de tre reetableringene en ny kunstenklave i umiddelbar nærhet til det nyåpnede Astrup Fearnley Museet på Tjuvholmen. Galleri Haaken presenterte malerier og skisser av Astrid Nondal på åpningsutstillingen og opprettholder sin utstillingsprofil og kunstnerstall som før.

Bjarne Melgaard og Snøhetta
I samarbeid med arkitektkontoret Snøhetta har Bjarne Melgaard tegnet sin egen enebolig. Med tittelen A House to Die In, og med en beskrivelse av konseptet som «narkotektur», er boligen tuftet på en forestilling om hvordan en narkobaron ville har utformet og innredet huset sitt. Boligen skal utvendig kles i sort eik, mens man innvendig finner ekstravagante løsninger der eksempelvis kjøkkensonen også innehar svømmebasseng. Modell av prosjektet vises i høst ved Institute of Contemporary Art i London. Intensjonen er at prosjektet skal realiseres på en tomt ved kunstnerkolonien Ekely i Oslo, der Edvard Munchs villa i sin tid sto.

Holodeck og NoPlace under samme tak
I oktober flyttet Holodeck inn i lokalene som NoPlace disponerer i Oslogate i Gamlebyen i Oslo. Bruken av felles lokaler er kun av praktisk karakter og de to kunstnerstyrte visningsstedene opprettholder sine navn og respektive utstillingsprogrammer også for fremtiden. Kunstnerne som står bak initiativet er Kjersti Solbakken, Lina Norell, Silja Leifsdottir, Petter Buhagen, Karen Nikgol, Kristian Skylstad, Hans Christian Skovholt og Stian Gabrielsen.

Norske bidrag på biennaler
Liverpool-biennalen med tittelen «The Unexpected Guest» tematiserer denne gang byen og en gjenoppdagelse av denne. Uvanlige og uventede områder i det offentlige rom tas i bruk. Fra Norge deltar Elmgreen & Dragset med prosjektet But I am on the Guest List Too!, en installasjon som vises på kjøpesenteret Liverpool ONE. I tillegg viste Goksøyr & Martens det performative prosjektet Palistinian Embassy under åpningsdagene i september. Biennalen vises til 25. november. Anne Hilde Nesset og Børre Mølstad deltar, i samarbeid med de Berlin-baserte kunstnerne Sarah Washington og Knut Aufermann, med radioprosjektet Mobile Radio BSP på Sao Paulobiennalen i høst. Fram til 9. desember sender den temporære radiostasjonen lydkunst over eteren til det amerikanske, asiatiske og australske kontinent.

Billedkunsts redaktør tar permisjon
Ingvill Henmo, redaktør i Billedkunst siden 2001, tar ett års permisjon til neste år. – Etter mange år som redaktør har jeg har behov for å fordype meg i faglige problemstillinger, til å reise og på andre måter lade batteriene, sier hun. I hennes sted kommer Halvor Haugen, tidligere medlem i bladets redaksjonsråd. Han er utdannet ved Institutt for farge ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, samt ved kunsthøyskolen i Berlin- Weissensee. Han har arbeidet som skribent og oversetter, og har undervist ved MA-studiet ved Kunstfag, Kunsthøgskolen i Oslo.

Høstutstillingens kunstpriser 2012
Den gjeve Bildende Kunstneres Hjelpefonds Høstutstillingspris på 100 000 kroner gikk i år til Beate Petersen for videodokumentaren Nassreredin Shah and his 84 Wives. Marthe Elise Stramrud mottok Norske Kunstforeningers debutantpris for fotoserien Livingroom Poetics. Årets vinner av Fineartprisen på 25 000 kroner var Elin Brissmans for maleriet Uten tittel, mens Anne og Jakob Weidemanns stipend for 2012 ble tildelt Hilde Skevik og Ellen H. Shurke for videoverket Transactions. Vi gratulerer!

Kulturrådet starter aspirantordning for mangfold
For å stimulere til mangfold i kulturinstitusjoner, oppretter Norsk kulturråd en aspirantordning. Tanken er at ordningen skal gi unge kunstnere og kulturarbeidere med minoritetsbakgrunn anledning til å utvikle seg faglig, lære hvordan institusjonene arbeider og få tilgang til kontakter og nettverk. Det er foreløpig midler til tre aspirantstillinger. Søknadsfrist er 1. november.

Politisk kaos rundt nytt Munch-museum
Etter at Oslo bystyre i fjor skrinla planene for Lambda-prosjektet i Bjørvika, ble byrådet pålagt å utrede de to gjenværende alternativene: Tullinløkka, som FrP går inn for, og Tøyen, som Ap og SV går inn for. De to rapportene viser at Tullinløkka vil koste 1,6 milliarder kroner, mens et nytt museum på Tøyen vil koste 1,7 milliarder kroner. Det fremkommer også at ingen av de to museene vil stå ferdige før i 2022, samt at et nytt museum på Tøyen kun vil gi marginal økning sammenliknet med dagens besøkstall. Til sammenligning har det opprinnelig vedtatte Lambda-prosjektet i Bjørvika, som Høyre og Venstre går inn for, en anslått prislapp på 1,65 milliarder kroner, samt en forventet byggetid på tre år. Det er i tillegg estimert en økning i besøkstallene på 500 000 per år for dette museumsalternativet. Byrådet skal i høst fatte endelig vedtak for det nye Munch-museets plassering.

Nerdum-saken i Høyesterett
Straffesaken mot Odd Nerdrum skal opp i Høyesterett. Borgarting lagmannsrett dømte kunstneren til to år og ti måneders fengsel i juni i år for grovt skattesvik på nærmere 14 millioner kroner, men Nerdrum anket dommen. Anken blir tatt til følge på punktet om saksbehandling. Ifølge NRK anket Nerdrum både lovanvendelsen, saksbehandlingen og straffeutmålingen i tingretten og lagmannsretten. Parallelt med straffesaken har Nerdrum stevnet staten ved Skatt Øst, og denne saken ble avholdt i Oslo tingrett i oktober. Dommen i skattesaken faller i slutten av oktober.

Oslo-byrådet kutter i kulturstøtten
I forslag til neste års budsjett har byrådet i Oslo kuttet ned på driftsstøtten til en rekke kulturvirksomheter. Det er blant annet foreslått en halvering av driftstøtten til Bildende Kunstnere Oslo og Akershus (BOA). Kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) forklarer kuttene med at mer av den kommunale støtten heretter skal gå til prosjekter og nyskapning, og mindre til de etablerte institusjonene. Byrådet ønsker å øke potten for prosjektstøtte fra en til seks prosent av de totale bevilgningene på 165 millioner kroner. – Kulturstøtten i Oslo har vært preget av at det er de samme som får støtte fra år til år, sier Bjercke (V) til Dagsavisen.