Strid om offentlig kunst i Kristiansand

Av: Guro Waksvik

Publisert:

Utgave: 6/2012

Del: 

Hvem skal bestemme, folket eller ekspertisen? Etter at kunstplanen for rådhuskvartalet i Kristiansand ble lagt fram i august, har debatten rast.

Bråket begynte da det offentlig oppnevnte kunstutvalget med Harald Fenn i spissen la fram «Kunstplan for Rådhuskvartalet».

– Planen fra Fenn tar for lite hensyn til identitetsaspektet. Kristiansand er Sørlandets hovedstad, og rådhuset er demokratiets storstue. Det er mange flotte kunstnere som bor og arbeider på Sørlandet, sier ordfører Arvid Grundekjøn. Han etterlyser sørlandskunstnere i kunstplanen.

Jan Freuchen som holder til i fylket, er riktignok en av fire kunstnere som er invitert til en konkurranse. Han ble føyd til først etter at ordføreren hadde påpekt mangelen av sørlandskunstnere. I tillegg er det også en åpen konkurranse.

– Det er likevel ikke gitt at noen fra landsdelen blir representert, påpeker han.

Ønsker figurativ kunst
Etter første runde etterlyste Grundekjøn og et enstemmig kommunalutvalg en mer helhetlig plan. De ønsket at hele rådhuskvartalet skulle sees i sammenheng. De ønsket også å integrere noen av verkene fra kommunens eksisterende kunstsamling.

– Jeg synes planen hadde for lite figurativ kunst. Abstrakt kunst er spennende, og vi må ha inspirasjon fra samtidskunst. Men vi ønsker mangfold. Vi ønsker kunst med hyggelige og gjenkjennelige motiv fra landsdelen, slik at alle kan føle seg vel i byens storstue. Bygget skal også formidle Kristiansands by- og brannhistorie. Det har ikke planen tatt hensyn til, hevder han.

Planen er endret noe underveis. Blant annet er allerede eksisterende kunst i kommunenes eie kartlagt, og det er åpnet opp for temporære utstillinger. Saken ble tatt opp i formannskapet 26. september. Etter en opphetet debatt ble det bestemt å sende saken videre til bystyret.

– Nå skal alle få tid til å reflektere over alle aspekter ved dette, ut fra en helhetstenkning. Jeg antar deler av kunstplanen kan bli vedtatt, sier Grundekjøn.

Bra med debatt
– Det er greit med en prinsipiell debatt om hvem som skal styre estetikken og kunsten i det offentlige rom. Vi kan også ta en debatt om den eksisterende ordningen fungerer eller ikke. Men vi synes ikke det er greit at kommunen tar en enkelt sak til bystyret for å endre på retningslinjene, fordi de misliker utvalgets forslag, sier kunstutvalgets leder, Harald Fenn, og fortsetter:
– Kunst vil alltid skape debatt og engasjement, og det er bra. Men nå går de litt vel langt.

Fenn og resten av kunstutvalget avventer nå til bystyret har behandlet saken.

Forsvarer retningslinjene
Direktør i KORO, Gro Kraft, regner med at bystyret er seg sitt ansvar bevisst og følger de retningslinjene kommunen har vedtatt.

– Hvis bystyret bestemmer seg for å bryte forutsetningene som ligger til grunn for KOROs støtte, ved for eksempel å legge kunstfaglige føringer på kunstplanen, må KORO trekke tilskuddet. Vi bryter ikke med våre retningslinjer. De har bevist over tid at de fungerer svært godt både kunstfaglig og demokratisk, sier hun.

Av et budsjett på totalt vel tre millioner kroner, bidrar KORO med 670.000.

– Prosjektene går vanligvis på skinner. De fleste aksepterer at kunstfag er en kompetanse, sier hun.

KORO er opptatt av habilitet, og det er en forutsetning at kommunen er representert.

– I dette tilfellet er det to representanter. De har fått et mandat til å ta beslutninger på vegne av kommunen, sier Kraft.

Hvem skal bestemme?
Billedkunstner, politiker (V) og daglig leder av Kunsthallen i Kristiansand, Cecilie Nissen, er oppgitt.

– Debatten handler om motsetningen mellom det bekreftende og det utfordrende kunstsynet, sier Nissen. Videre handler diskusjonen om hvem som skal bestemme, folket eller ekspertene.

– Offentlig utsmykking er utfordrende, men jeg synes dagens ordning fungerer brukbart. Hvis folket skal bestemme, vil vi ende opp med kompromisser. Debatten som pågår nå viser at det er viktig med et uavhengig utvalg, sier Nissen.

På formannskapsmøtet i september kastet Grundekjøn fram ideen om å få det kommersielle galleriet Galleri Bi-Z inn i et kunstutvalg. Nissen reagerte umiddelbart.

– Det er snakk om en lokal bedrift som har mange sørlandskunstnere i sin egen stall. Det er tette bånd mellom Høyre, FrP og galleriet. Dessuten skal ikke en ordfører gå ut i byen å velge enkeltkandidater til et slikt utvalg. At saken går videre til bystyret oppfatter hun som mistillit til kunstutvalget. Hun synes kunstplanen er god og gjennomarbeidet, og håper den går gjennom.