Publisert 6 2012

Av: Elin Maria Olaussen &...

Publisert:

Utgave: 6/2012

Del: 

Institutions by Artists: Volume One
Redigert av Jeff Khonsary og Kristina L. Podesva
Folio Series, Fillip Editions/Pacific Association of Artists Run Centres, 2012
Det utgis flere bøker om kunstnerdrevne visningssteder i disse dager. Sist ut i rekken er Institutions by Artists som er tredje bok i Fillips Folio serie, en antologiserie som utgir nye og tidligere publiserte tekster om samtidskunst. Boken består av en samling essays der blant annet AA Bronson, Vincent Bonin, Anton Vidokle og Makiko Hara er bidragsytere. Tekstene tar utgangspunkt i kunstnerdrevne initiativer og undersøker disse med bakgrunn i den historiske konteksten de springer ut fra. Tekstene omhandler kunstnerdrevne sentre i byer som: Amman, Brisbane, Vancouver, Zurich, Tokyo og Barcelona med flere. Boken søker å være en katalysator for nye perspektiver rundt kunstnerdrevne initiativer i dag.

The Drawing Room Confessions #6 Rosalind Nashashibi
The Drawing Room Confessions
Mousse Publishing, 2012
Hver utgave av The Drawing Room Confessions er viet én enkelt kunstner som blir intervjuet av tre andre kunstnere etter et gitt system. I siste nummer intervjues den engelske kunstneren Rosalind Nashashibi av kurator Raimundas Malašauskas, den franske kunstneren Laure Prouvost og den britiske dokumentarfilmskaperen Emma Davie. Med inspirasjon fra et spill fra begynnelsen av nittenhundretallet hvis hensikt var å avdekke deltagernes personlighet og smak, spiller de ulike bidragsyterne her rollene som «den blinde mannen», «egoisten» og «tango» i sin utspørring av kunstneren Nashashibi. Spillets regler er det samme i hvert nummer og fungerer som et rammeverk rundt intervjuet.

Rosa’s letters
Redaktør Pia Rönicke
Mousse Publishing 2012
Denne boken består av en gjengivelse av et utvalg av brev og pressede planter fra den revolusjonære politikeren Rosa Luxemburg, samlet og redigert av den danske kunstneren Pia Rönicke. Av de vel 2500 brevene som eksisterer etter Luxemburg, har Rönicke i denne boken valgt å fokusere på korrespondansen med hennes livspartner og kollega Leo Jogiches, samt brev hun sendte fra fengselet til nære venner. Luxemburg ble skutt 15. januar 1919 av høyreorienterte offiserer i forbindelse med det mislykkede spartakistopprøret i Berlin. Boken er en forlengelse av Rönickes utstilling «Rosa’s Letters – Telling a story» fra 2006, der hun blant annet dokumenterte steder hvor Rosa Luxemburg oppholdt seg når hun skrev sine brev.

Again, A Time Machine: From Distribution To Archive
Redigert av Gavin Everall og Jane Rolo
Book Works, 2012
Utgangspunktet for denne publikasjonen er den britiske publiseringsorganisasjonen Book Works’ vandringsutstilling «Again A Time Machine», som presenterer bøker og annet trykket materiale fra 25 års virksomhet, sammen med kommisjonerte kunstverk, opplesninger og performancer. Boken er en forlengelse av utstillingen og reiser spørsmål rundt distribusjon og arkivering gjennom inviterte bidragsytere som i sin praksis benytter seg av bøker, skriving, språk, performativ forskning og arkivering. Maria Fusco, Dora García, Melissa Gronlund, Jonathan Monk, Pawson, Pil & Galia Kollectiv, Plastique Fantastique, Sarah Pierce, Publish And Be Damned, John Russell, Slavs and Tatars, The Serving Library, The Showroom, Torpedo, Ubuweb, Marina Vischmidt, McKenzie Wark og White Columns er noen av disse.

Do You Love Me?
Lutz Bacher
Primary Information, 2012
Do You Love Me? er også tittelen på flere av arbeidene til billedkunstneren Lutz Bacher. Hennes kunstnerkarriere strekker seg tilbake til 70-tallet. Fragmentarisk informasjon fra populærkultur, identitet og eget liv er temaer hun behandler, og mye av materialet som er presentert i boka er dokumentasjon av verk, brev og andre bilder produsert av henne. Publikasjonen er likevel ikke en tradisjonell kunstnerbiografi, men et større intervjuprosjekt der Bacher har intervjuet venner, familie, kuratorer og andre kunstnere om seg selv, hva de synes om henne som person og som kunstner. Selv om Bacher er hovedpersonen, avslører gjerne transkripsjonene mer av personene som blir intervjuet enn Bacher selv.

Kirill Medvedev
It’s No Good: The Poems and Essays
Ugly Duckling Presse, 2012
Denne boken inneholder utvalgte dikt og essays skrevet av den russiske poeten Kirill Medvedev. Gjennom sin skriving har han reist spørsmål om ortodoksiteten til den forrige generasjonen av russiske tenkere. Medvedev blir sett på som en foregangsfigur i den nye generasjonen av russiske poeter, aktivister og kritikere som forsiktig og ydmykt begynner å ta ta i bruk den europeiske venstresidens kritikk av etterkrigstidens kapitalisme på sin egen situasjon. Diktene som er samlet i denne publikasjonen er oversatt til engelsk for første gang, og stammer fra fire forskjellige poesibøker, og blir akkompaniert av essayene «My Fascism», «Literature and Sincerity» og «Dmitry Kuzmin, a Memoir».