Nasjonalmuseet til debatt

Av: Cecilie Tyri Holt

Publisert:

Utgave: 7/2005

Del: 

I midten av november inviterte Nasjonalmuseet til et åpent møte, hvor forventninger og ønsker knyttet til museet skulle debatteres. Oppmøtet var godt, og debatten kretset hovedsakelig rundt to tema: forskningens stilling i et tverrfaglig museum og – ikke overraskende – Nasjonalgalleriets basisutstilling.

Direktøren for Nasjonalmuseet, Sune Nordgren, innledet debattmøtet ved å oppsummere hvilke forbedringer Nasjonalmuseet har opplevd siden 2003.
– Det går an å styrke institusjonens forskning samtidig som man høyner besøkstall, mente Nordgren. Direktøren poengterte at han vil jobbe under mottoet «både – og», ikke «enten – eller».

Tverrfaglighet
Ina Blom, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, åpnet for diskusjon om tverrfaglighet. Hun fokuserte på museet som kunnskapsprodusent og at kunsten i dag er grenseoverskridende.
– Innen forskning og kunnskapsproduksjon må man tilpasse seg tverrfaglighet, enten man vil det eller ei. Det er vanlig i dag å si at forskjellene mellom kunst, arkitektur og design er borte. Dette er vrøvl! Kunsten i dag er grenseoverskridende, men møtet mellom de ulike disiplinene vil alltid være styrt av interessen til den ene disiplinen. Er det ikke på tide å slå et slag for spesialistkulturen? Og i hvilken grad skal Nasjonalmuseet gjøre dette, spurte Blom.
– Jeg er ikke imot tverrfaglighet. Men jeg blir bekymret når dette er et krav ovenfra. Ellers er dette interessant og produktivt, sa hun i en utdypning og viste da til at finansieringsmodellen til Forskningsrådet krever tverrfaglighet.
– Selvfølgelig skal vi ha tverrfaglighet, men ikke på bekostning av kvalitet, understreket Marianne Heske. Etter hennes mening inneholdt debatten altfor mange personifiserte problemstillinger. – Vi må glemme egne interesser og dra sammen for kunsten, repliserte hun.
Direktøren ved Drammens Museum, Åsmund Thorkildsen sa seg enig med Blom i sin bekymring for føringer ovenfra. En mulig hegemonikamp ble eksemplifisert med Bauhaus-modellen, hvor arkitektene som kjent styrte.
– Ingen forskning uten formidling, ingen formidling uten forskning, avsluttet Thorkildsen.

Basisutstillingen
Professor Jan Brochman uttalte seg om begrepet «basisutstilling», som han betegnet som et oksymoron. – Dette basisbegrepet er kinkig og jeg forstår at folk reagerer på det.
– Når det gjelder Nasjonalgalleriets basisutstillinger, forklarte Sune Nordgren, viser disse bare 4-5 % av museets samling. – Det blir altså reelt å diskutere en ny basisutstilling når lokalet har blitt større.
Nordgren valgte å avslutte debatten med metaforen som debattens leder, Helge Høibraathen tidligere hadde brukt. Her sammenlignet han Nasjonalmuseet med en vaskemaskin. – Man vil aldri kunne se alle klærne i vaskemaskinen med en gang, men hvis man ser lenge nok, får man sett alle.