Håndens kraft

Av: Silje Rønneberg Hogstad

Publisert:

Utgave: 6/2012

Del: 

Annette og Caroline Kierulf har samarbeidet siden 1999 og har i hele denne tiden hatt tresnittet som sitt foretrukne medium. I søstrenes utstilling på Kunstnerforbundet demonstrerer teknikken sitt kulturkritiske potensial på svært sjarmerende vis.

I Datsusara Fortune, ett av 15 store trykk som utgjør utstillingen, er tittelen skrevet over nedre del av bildet. En oval rammer inn noen reddiker, de er spredt utover som var de nettopp tatt opp av jorden og lagt på bakken under innhøsting. Komposisjonen er enkel, logoaktig, i noen få delikat sammensatte farger som tilsynelatende fortsatt er fuktige etter å ha blitt valset på i generøse mengder. Små, hvite, loddrette streker i motivets konturer vitner om treet som har fliset seg under hoggjernet i det manuelle arbeidet det er å klargjøre en plate til trykking.

«Datsusara» er betegnelsen på en japansk kontorarbeider som velger å oppgi pengejaget i et stort firma, til fordel for et mer meningsfullt liv. Utstillingen løfter fram selvforsyning, nærhet til naturen, sakte tid og manuelt arbeid som viktige verdier – de blir stående i kontrast til et naturfiendtlig samfunn der pengene styrer. Miljøtematikk kan lett assosieres med noe litt prektig, men disse arbeidene er overhodet ikke interessert i å moralisere. I stedet er det nettopp i den fandenivoldske insisteringen på håndverket mye av kritikken ligger. Gjennom bruk av uinnrammede formater på 110 x 150 centimeter eller mer, går de fysiske kvalitetene i tresnittet rett i sansene på betrakteren, både materialiteten i papiret og de rene delikate trykkfargene, ofte i en koloritt som gir assosiasjoner til 50- , 60- og 70-tallet. Stramme komposisjoner, med innslag av ornamenter, balanserer et uttrykk som nærmer seg det naivistiske. Bildene er rett og slett veldig forførende og får gjennom dette autoritet.

I alle trykkene er tekstbrokker en integrert del av motivet. Det er sitater fra historiske kulturpersonligheter som Henrik Wergeland og den amerikanske filosofen og friluftselskeren Henry David Thoreau, men også løsrevne setninger fra media. Her blir uttrykk som opprinnelig beskriver fenomener i naturen, adoptert og brukt som bilder på mer abstrakte hendelser i for eksempel finansverdenen. «Det blåser opp til finansiell storm i den globale økonomien» leser vi i en liten snakkeboble som kommer fra et vindu i et mennesketomt boligområde i Børsvind. «Børsen falt videre etter et blaff av sydeuropeisk fønvind», svares det tørt fra et annet hus. Plassert i det stiliserte billedlandskapet kommer det absurde i at den globale økonomien skulle la seg påvirke av været, til syne.

Humoren, lekenheten og de absurde elementene i verkene bidrar til en stor åpenhet, til tross for den uttalte kulturkritikken. Det kunne vært interessant å se hvordan disse bildene, som jo har lagt seg tett opp til propagandaplakatens uttrykk, ville gjort seg utenfor den hjemmebanen gallerirommet tross alt representerer. Hva med montering side om side med reklameplakater i bybildet? Utenfor Oslo Børs eller i Bjørvika? Bildene fungerer absolutt i gallerirommet – men det ligger en reell politisk kraft og en farlighet i dem som jeg får lyst til å se i et mer konkret møte med systemet som kritiseres.